Uniți cu Creatorul nostru

  Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. (1 Ioan 2:6)

  Avem o mare lucrare de făcut dacă dorim să moștenim viața veșnică. Trebuie să ne depărtăm de păcat și de patimile lumești și să trăim o viață de neprihănire. Mulți învață că tot ce este necesar pentru mântuire este să credem în Isus; însă ce spune cuvântul adevărului? „Credința fără fapte este moartă.” Trebuie să luptăm lupta cea bună a credinței, să apucăm viața veșnică, să ne luăm crucea, să ne lepădăm de sine, să luptăm împotriva firii pământești și să mergem zilnic pe urmele pașilor Mântuitorului nostru. Nu există mântuire pentru noi în afară de cea prin Domnul Isus, căci prin credința în El primim putere să devenim fii și fiice ale lui Dumnezeu; însă nu este doar o credință trecătoare; este credința care este însoțită de faptele lui Isus…
  Credința vie se dă pe față prin manifestarea unui spirit de sacrificiu și devoțiune față de cauza lui Dumnezeu. Cei care o posedă se înrolează sub steagul Prințului Emanuel și câștigă biruința în lupta împotriva puterilor întunericului. (…)

  Credința autentică în Domnul Isus duce la lepădare de sine, însă oricât de înaltă ar fi mărturisirea de credință, dacă eul este înălțat și îngăduit, credința lui Isus nu este în inimă. Adevărații creștini dovedesc printr-o viață de consacrare zilnică faptul că ei au fost cumpărați cu un preț și că ei nu sunt ai lor.

  Oricine se situează pe poziția că nu contează dacă ținem sau nu poruncile lui Dumnezeu nu Îl cunoaște pe Hristos. Este o greșeală fatală să gândim că nu avem nimic de făcut pentru a obține mântuirea. Noi trebuie să conlucrăm cu agenții cerului. (…)

  Cei care sunt în legătură cu Domnul Isus sunt uniți cu Creatorul și Susținătorul tuturor lucrurilor. Ei dețin o putere pe care lumea nu le-o poate da și nici nu le-o poate lua. Însă, deși li se dau privilegii mari, înalte, ei nu trebuie doar să se bucure de aceste binecuvântări. Ca ispravnici ai harului nemărginit al lui Dumnezeu, ei trebuie să devină o binecuvântare pentru alții.

  Ești păzitorul fratelui tău. Domnul Hristos „S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.” Și credința care lucrează în noi un asemenea zel este singura credință autentică. Dacă vița rămâne în adevărata Viță, această unire se dă pe față prin rodul care apare, căci „după roadele lor îi veți cunoaște”. – Review and Herald, 6 martie 1888

  Uniți cu Creatorul nostru - 2019. Credința autentică în Domnul Isus duce la lepădare de sine, însă oricât de înaltă ar fi mărturisirea de credință, dacă eul este înălțat și îngăduit, credința lui Isus nu este în inimă. Adevărații creștini dovedesc printr-o viață de consacrare zilnică faptul că ei au fost cumpărați cu un preț și că ei nu sunt ai lor.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  O bucată de plăcintă

  Doamne, fă Tu ca, prin influența noastră în familie și în biserică, să îi ajutăm pe copii și pe tineri să Te cunoască cu adevărat și să Te primească din toată inima în viața lor! PROVOCARE: Împărtășește cu un tânăr ceva din activitatea pe care o faci în biserica ta!

  Noi, ei, El

  Doamne, îmi dau seama astăzi că e imposibil să cresc în izolare și că, dacă aleg să stau locului, mă lipsesc singur de binecuvântare. Fă-mă o parte a trupului Tău! PROVOCARE: Vorbește cu pastorul tău despre cum te-ai putea implica mai bine în activitățile bisericii tale!

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Publicate astăzi

  Povești în șase cuvinte

  Chiar dacă nu-i ușor, scrie-ți azi povestea din șase cuvinte. Este loc de sinceritate, nu trebuie să o faci publică, doar gândește-te la acest lucru.

  Ajutor! Sunt mamă!

  A fi mamă nu este ușor, mai ales dacă ești singură. Dar Dumnezeu a promis că nu ne va lăsa, ci El ne va fi puterea. Deci mă prind de făgăduința aceasta: Dumnezeu o va salva pe fiica mea.

  Actele de bunătate

  Faptele de generozitate cu ajutorul banilor sunt un tip special de slujire, pentru că implicarea într-o asemenea slujire nu numai că satisface nevoile altora, dar îi şi ajută pe aceştia să îi fie recunoscători lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este onorat prin aceste acte, când vin dintr-o inimă generoasă şi bună.

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  Bölcsességre van szükségünk

  „Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.” (Mát 10,6)„Amikor az emberek gyakorlati élete nem kerül...