Uniți cu Creatorul nostru

  Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. (1 Ioan 2:6)

  Avem o mare lucrare de făcut dacă dorim să moștenim viața veșnică. Trebuie să ne depărtăm de păcat și de patimile lumești și să trăim o viață de neprihănire. Mulți învață că tot ce este necesar pentru mântuire este să credem în Isus; însă ce spune cuvântul adevărului? „Credința fără fapte este moartă.” Trebuie să luptăm lupta cea bună a credinței, să apucăm viața veșnică, să ne luăm crucea, să ne lepădăm de sine, să luptăm împotriva firii pământești și să mergem zilnic pe urmele pașilor Mântuitorului nostru. Nu există mântuire pentru noi în afară de cea prin Domnul Isus, căci prin credința în El primim putere să devenim fii și fiice ale lui Dumnezeu; însă nu este doar o credință trecătoare; este credința care este însoțită de faptele lui Isus…
  Credința vie se dă pe față prin manifestarea unui spirit de sacrificiu și devoțiune față de cauza lui Dumnezeu. Cei care o posedă se înrolează sub steagul Prințului Emanuel și câștigă biruința în lupta împotriva puterilor întunericului. (…)

  Credința autentică în Domnul Isus duce la lepădare de sine, însă oricât de înaltă ar fi mărturisirea de credință, dacă eul este înălțat și îngăduit, credința lui Isus nu este în inimă. Adevărații creștini dovedesc printr-o viață de consacrare zilnică faptul că ei au fost cumpărați cu un preț și că ei nu sunt ai lor.

  Oricine se situează pe poziția că nu contează dacă ținem sau nu poruncile lui Dumnezeu nu Îl cunoaște pe Hristos. Este o greșeală fatală să gândim că nu avem nimic de făcut pentru a obține mântuirea. Noi trebuie să conlucrăm cu agenții cerului. (…)

  Cei care sunt în legătură cu Domnul Isus sunt uniți cu Creatorul și Susținătorul tuturor lucrurilor. Ei dețin o putere pe care lumea nu le-o poate da și nici nu le-o poate lua. Însă, deși li se dau privilegii mari, înalte, ei nu trebuie doar să se bucure de aceste binecuvântări. Ca ispravnici ai harului nemărginit al lui Dumnezeu, ei trebuie să devină o binecuvântare pentru alții.

  Ești păzitorul fratelui tău. Domnul Hristos „S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.” Și credința care lucrează în noi un asemenea zel este singura credință autentică. Dacă vița rămâne în adevărata Viță, această unire se dă pe față prin rodul care apare, căci „după roadele lor îi veți cunoaște”. – Review and Herald, 6 martie 1888

  Uniți cu Creatorul nostru - 2019. Credința autentică în Domnul Isus duce la lepădare de sine, însă oricât de înaltă ar fi mărturisirea de credință, dacă eul este înălțat și îngăduit, credința lui Isus nu este în inimă. Adevărații creștini dovedesc printr-o viață de consacrare zilnică faptul că ei au fost cumpărați cu un preț și că ei nu sunt ai lor.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...