Însușiri divine

  Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)

  Fiecare clipă a timpului de har este prețioasă, pentru că este timpul nostru pentru clădirea caracterului. Trebuie să acordăm toată atenția cultivării naturii noastre spirituale. Să veghem asupra inimilor noastre, să ne păzim gândurile pentru ca nicio întinare să nu ne pângărească sufletul. Trebuie să ne străduim să păstrăm orice facultate a minții în cea mai bună stare, ca să putem sluji lui Dumnezeu la capacitate maximă. Nimic nu trebuie să întrerupă comuniunea noastră cu Dumnezeu. (…)
  Avem o lucrare de făcut în această lume și nu trebuie să ne îngăduim să fim absorbiți de sine și să uităm cerințele pe care Dumnezeu și omenirea le au de la noi. Dacă Îl căutăm pe Dumnezeu cu toată seriozitatea, El va lucra asupra noastră prin Duhul Său cel Sfânt. El știe de ce avem noi nevoie, căci El cunoaște toate slăbiciunile noastre și dorește ca noi să ajungem să lucrăm în mod altruist, astfel ca să putem deveni buni în ce privește gândul, cuvântul și fapta. Trebuie să încetăm să gândim și să vorbim despre noi înșine, făcând din nevoile și lipsurile noastre unicul obiect al gândurilor noastre. Dumnezeu dorește ca noi să cultivăm atributele cerului.

  Cu câtă răbdare ar trebui să tratăm greșelile fraților noștri, conștienți fiind de cât de mari sunt eșecurile noastre în ochii lui Dumnezeu. Cum ne putem ruga Tatălui nostru ceresc: „Și ne iartă nouă greșelile noastre cum iertăm și noi greșiților noștri”, dacă suntem acuzatori, plini de resentimente și severi în felul cum îi tratăm pe alții? Dumnezeu dorește ca noi să fim mai buni, mai iubitori și mai plăcuți, mai puțin criticoși și suspicioși. Oh, dacă am avea toți Spiritul lui Hristos ca să știm cum să ne purtăm cu frații și semenii noștri!

  Sunt mult prea mulți printre cei ce susțin a fi urmași ai lui Hristos care caută să-și scuze propriile defecte exagerând defectele altora. Trebuie să imităm exemplul Domnului Isus, căci El, când a fost batjocorit, nu a rostit batjocuri, ci S-a încredințat Aceluia care judecă după dreptate… El a fost Maiestatea cerului și în inima lui curată nu era loc pentru spirit de răzbunare, ci doar pentru milă și iubire. (…)

  Poate nu ne aducem aminte anumite acte de bunătate pe care le facem, se poate ca acestea să dispară din memoria noastră, însă veșnicia va aduce la lumină în toată strălucirea lor toate faptele făcute pentru salvarea de suflete, fiecare cuvânt rostit pentru mângâierea copiilor lui Dumnezeu; și aceste fapte făcute pentru Hristos vor constitui o parte a bucuriei noastre de-a lungul veșniciei. – Review and Herald, 24 februarie 1891

  Însușiri divine - 2019. Dumnezeu dorește ca noi să fim mai buni, mai iubitori și mai plăcuți, mai puțin criticoși și suspicioși. Oh, dacă am avea toți Spiritul lui Hristos ca să știm cum să ne purtăm cu frații și semenii noștri!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  O bucată de plăcintă

  Doamne, fă Tu ca, prin influența noastră în familie și în biserică, să îi ajutăm pe copii și pe tineri să Te cunoască cu adevărat și să Te primească din toată inima în viața lor! PROVOCARE: Împărtășește cu un tânăr ceva din activitatea pe care o faci în biserica ta!

  Noi, ei, El

  Doamne, îmi dau seama astăzi că e imposibil să cresc în izolare și că, dacă aleg să stau locului, mă lipsesc singur de binecuvântare. Fă-mă o parte a trupului Tău! PROVOCARE: Vorbește cu pastorul tău despre cum te-ai putea implica mai bine în activitățile bisericii tale!

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Publicate astăzi

  Povești în șase cuvinte

  Chiar dacă nu-i ușor, scrie-ți azi povestea din șase cuvinte. Este loc de sinceritate, nu trebuie să o faci publică, doar gândește-te la acest lucru.

  Ajutor! Sunt mamă!

  A fi mamă nu este ușor, mai ales dacă ești singură. Dar Dumnezeu a promis că nu ne va lăsa, ci El ne va fi puterea. Deci mă prind de făgăduința aceasta: Dumnezeu o va salva pe fiica mea.

  Actele de bunătate

  Faptele de generozitate cu ajutorul banilor sunt un tip special de slujire, pentru că implicarea într-o asemenea slujire nu numai că satisface nevoile altora, dar îi şi ajută pe aceştia să îi fie recunoscători lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este onorat prin aceste acte, când vin dintr-o inimă generoasă şi bună.

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  Bölcsességre van szükségünk

  „Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.” (Mát 10,6)„Amikor az emberek gyakorlati élete nem kerül...