Însușiri divine

  Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)

  Fiecare clipă a timpului de har este prețioasă, pentru că este timpul nostru pentru clădirea caracterului. Trebuie să acordăm toată atenția cultivării naturii noastre spirituale. Să veghem asupra inimilor noastre, să ne păzim gândurile pentru ca nicio întinare să nu ne pângărească sufletul. Trebuie să ne străduim să păstrăm orice facultate a minții în cea mai bună stare, ca să putem sluji lui Dumnezeu la capacitate maximă. Nimic nu trebuie să întrerupă comuniunea noastră cu Dumnezeu. (…)
  Avem o lucrare de făcut în această lume și nu trebuie să ne îngăduim să fim absorbiți de sine și să uităm cerințele pe care Dumnezeu și omenirea le au de la noi. Dacă Îl căutăm pe Dumnezeu cu toată seriozitatea, El va lucra asupra noastră prin Duhul Său cel Sfânt. El știe de ce avem noi nevoie, căci El cunoaște toate slăbiciunile noastre și dorește ca noi să ajungem să lucrăm în mod altruist, astfel ca să putem deveni buni în ce privește gândul, cuvântul și fapta. Trebuie să încetăm să gândim și să vorbim despre noi înșine, făcând din nevoile și lipsurile noastre unicul obiect al gândurilor noastre. Dumnezeu dorește ca noi să cultivăm atributele cerului.

  Cu câtă răbdare ar trebui să tratăm greșelile fraților noștri, conștienți fiind de cât de mari sunt eșecurile noastre în ochii lui Dumnezeu. Cum ne putem ruga Tatălui nostru ceresc: „Și ne iartă nouă greșelile noastre cum iertăm și noi greșiților noștri”, dacă suntem acuzatori, plini de resentimente și severi în felul cum îi tratăm pe alții? Dumnezeu dorește ca noi să fim mai buni, mai iubitori și mai plăcuți, mai puțin criticoși și suspicioși. Oh, dacă am avea toți Spiritul lui Hristos ca să știm cum să ne purtăm cu frații și semenii noștri!

  Sunt mult prea mulți printre cei ce susțin a fi urmași ai lui Hristos care caută să-și scuze propriile defecte exagerând defectele altora. Trebuie să imităm exemplul Domnului Isus, căci El, când a fost batjocorit, nu a rostit batjocuri, ci S-a încredințat Aceluia care judecă după dreptate… El a fost Maiestatea cerului și în inima lui curată nu era loc pentru spirit de răzbunare, ci doar pentru milă și iubire. (…)

  Poate nu ne aducem aminte anumite acte de bunătate pe care le facem, se poate ca acestea să dispară din memoria noastră, însă veșnicia va aduce la lumină în toată strălucirea lor toate faptele făcute pentru salvarea de suflete, fiecare cuvânt rostit pentru mângâierea copiilor lui Dumnezeu; și aceste fapte făcute pentru Hristos vor constitui o parte a bucuriei noastre de-a lungul veșniciei. – Review and Herald, 24 februarie 1891

  Însușiri divine - 2019. Dumnezeu dorește ca noi să fim mai buni, mai iubitori și mai plăcuți, mai puțin criticoși și suspicioși. Oh, dacă am avea toți Spiritul lui Hristos ca să știm cum să ne purtăm cu frații și semenii noștri!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...