Însușiri divine

  Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)

  Fiecare clipă a timpului de har este prețioasă, pentru că este timpul nostru pentru clădirea caracterului. Trebuie să acordăm toată atenția cultivării naturii noastre spirituale. Să veghem asupra inimilor noastre, să ne păzim gândurile pentru ca nicio întinare să nu ne pângărească sufletul. Trebuie să ne străduim să păstrăm orice facultate a minții în cea mai bună stare, ca să putem sluji lui Dumnezeu la capacitate maximă. Nimic nu trebuie să întrerupă comuniunea noastră cu Dumnezeu. (…)
  Avem o lucrare de făcut în această lume și nu trebuie să ne îngăduim să fim absorbiți de sine și să uităm cerințele pe care Dumnezeu și omenirea le au de la noi. Dacă Îl căutăm pe Dumnezeu cu toată seriozitatea, El va lucra asupra noastră prin Duhul Său cel Sfânt. El știe de ce avem noi nevoie, căci El cunoaște toate slăbiciunile noastre și dorește ca noi să ajungem să lucrăm în mod altruist, astfel ca să putem deveni buni în ce privește gândul, cuvântul și fapta. Trebuie să încetăm să gândim și să vorbim despre noi înșine, făcând din nevoile și lipsurile noastre unicul obiect al gândurilor noastre. Dumnezeu dorește ca noi să cultivăm atributele cerului.

  Cu câtă răbdare ar trebui să tratăm greșelile fraților noștri, conștienți fiind de cât de mari sunt eșecurile noastre în ochii lui Dumnezeu. Cum ne putem ruga Tatălui nostru ceresc: „Și ne iartă nouă greșelile noastre cum iertăm și noi greșiților noștri”, dacă suntem acuzatori, plini de resentimente și severi în felul cum îi tratăm pe alții? Dumnezeu dorește ca noi să fim mai buni, mai iubitori și mai plăcuți, mai puțin criticoși și suspicioși. Oh, dacă am avea toți Spiritul lui Hristos ca să știm cum să ne purtăm cu frații și semenii noștri!

  Sunt mult prea mulți printre cei ce susțin a fi urmași ai lui Hristos care caută să-și scuze propriile defecte exagerând defectele altora. Trebuie să imităm exemplul Domnului Isus, căci El, când a fost batjocorit, nu a rostit batjocuri, ci S-a încredințat Aceluia care judecă după dreptate… El a fost Maiestatea cerului și în inima lui curată nu era loc pentru spirit de răzbunare, ci doar pentru milă și iubire. (…)

  Poate nu ne aducem aminte anumite acte de bunătate pe care le facem, se poate ca acestea să dispară din memoria noastră, însă veșnicia va aduce la lumină în toată strălucirea lor toate faptele făcute pentru salvarea de suflete, fiecare cuvânt rostit pentru mângâierea copiilor lui Dumnezeu; și aceste fapte făcute pentru Hristos vor constitui o parte a bucuriei noastre de-a lungul veșniciei. – Review and Herald, 24 februarie 1891

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Considerație

  Doamne, ajută-mă să îmi descopăr locul în lucrarea Ta și să învăț să colaborez cu frații mei! PROVOCARE: Caută o modalitate de a implica un tânăr în activitatea pe care o îndeplinești la biserică!

  Mustrarea nu dăunează acceptării

  Dragi părinți, nu ocoliți cuvintele de avertizare pentru copiii și tinerii din casele voastre! Veți secera cele mai mari bucurii când îi veți vedea că Îi dau dreptate lui Dumnezeu și fac legământ cu El. Chiar azi, semănați o avertizare cu blândețe și dragoste! PROVOCARE: Ce lucru pe care îl fac copiii tăi ești convins că nu este bun? Roagă-te astăzi să ai putere să le spui cu blândețe că Dumnezeu vrea să le dea putere să renunțe la el!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Nepolitețea binecuvântată

  Să ne rugăm ca tinerii noștri iubiți să-I deschidă ușa Străinului care bate la ușa inimii ca să devină Prietenul lor veșnic. Numai El îi poate scoate pe toți străinii care le-au inundat viața, așa cum i-a scos pe negustorii ticăloși din Templu. Fie ca Domnul să îi ocrotească și azi de străini! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, oferă-i unui străin o carte care să îi vorbească despre Isus! Fă-ți timp apoi să te rogi pentru el!

  Publicate astăzi

  Luna când începe școala

  Dacă ești printre cei care pot învăța mai ușor și mai mult, nu te mulțumi să aduni în palmaresul personal note bune, ci fă din capacitățile tale un atu pentru tot grupul! Ajută-i pe ceilalți să te ajungă din urmă! Vei simți mult mai multă satisfacție decât dacă o faci pe deșteptul și îi lași în urmă.

  Un uragan și o minune – partea 2

  Dumnezeu a promis să restaureze, să reconstruiască și să refacă. El are puterea de a da o viață nouă visurilor tale ofilite, vieții tale distruse. Amintește-ți ce a făcut El pentru noi după uraganul Maria. Și tu poți trăi o așa minune.

  Atacul de panică

  Îţi poţi ridica ochii spre cer şi să fii sigur că Dumnezeu te va ajuta. Cel care poate să te păzească de orice lucru rău nici nu doarme şi nici nu dormitează. „Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac”.

  Considerație

  Doamne, ajută-mă să îmi descopăr locul în lucrarea Ta și să învăț să colaborez cu frații mei! PROVOCARE: Caută o modalitate de a implica un tânăr în activitatea pe care o îndeplinești la biserică!

  Amikor már túl késő

  „Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér...