Binecuvântările lui Dumnezeu și responsabilitatea noastră

  „Întoarceți-vă la Mine și Mă voi întoarce și Eu la voi”, zice Domnul oștirilor. (Maleahi 3:7)

  Satana prezintă continuu păcatele și greșelile acelora care susțin că sunt copii ai lui Dumnezeu și el necăjește îngerii lui Dumnezeu vorbind despre defectele acestora. Ce îl va aduce pe poporul lui Dumnezeu într-o poziție corespunzătoare înaintea Lui? Domnul răspunde la această întrebare în Maleahi, spunând: „Întoarceți-vă la Mine și Mă voi întoarce și Eu la voi”, zice Domnul oștirilor. Când ne întoarcem la Domnul din toată inima, El Se va lăsa găsit de noi.
  Daniel s-a hotărât în inima lui să fie credincios Dumnezeului cerurilor. El s-a hotărât să nu mănânce din carnea de la masa împăratului și nici să bea din vinul lui. La fel, cei trei tovarăși ai săi s-au hotărât să nu-L dezonoreze pe Dumnezeu închinându-se în fața chipului de aur pe care îl ridicase Nebucadnețar în câmpia Dura. Când ne decidem să-I slujim lui Dumnezeu la fel de hotărâți ca acești slujitori credincioși, Dumnezeu va fi de partea noastră și ne va da din tăria Sa. (…)

  Îngerii privesc cu uimire la nerecunoștința acelora pentru care Dumnezeu a făcut atât de mult, acordându-le continuu favorurile și darurile Sale. Oamenii uită de cerințele Lui și își îngăduie să fie egoiști și lumești. (…)

  Dumnezeu nu ne poate binecuvânta pământul și turmele dacă noi nu folosim binecuvântările Sale pentru slava Lui. El nu-Și poate încredința comoara acelora care nu o folosesc cum se cuvine. În limbajul cel mai simplu, Domnul le-a spus copiilor Săi ce cere El de la ei. Ei trebuie să plătească zecime din tot ce posedă și să dea daruri din ceea ce le dă El. Îndurările și binecuvântările Lui sunt îmbelșugate și constante. El ne trimite ploaie și ne dă soare și face ca vegetația să crească. El a rânduit anotimpurile; timpul de semănat și de secerat sunt după cum le-a rânduit El; iar bunătatea necontenită a lui Dumnezeu ar merita ceva mai bun decât nerecunoștința și uitarea multora.

  Dacă astfel stau lucrurile, să nu ne întoarcem noi la Dumnezeu și, cu inimi recunoscătoare, să-I aducem darurile și zecimile noastre? Domnul ne-a arătat care ne este datoria atât de clar încât, dacă neglijăm să îndeplinim cerințele Sale, vom fi fără scuză. Dumnezeu a lăsat bunurile Sale în mâna slujitorilor Săi pentru ca aceștia să le administreze cu echitate, pentru ca Evanghelia să poată fi predicată în toată lumea. Măsurile necesare pentru răspândirea adevărului Său în lume nu au fost lăsate la voia întâmplării. – Signs of the Times, 13 ianuarie 1890

  Binecuvântările lui Dumnezeu și responsabilitatea noastră - 2019. El ne trimite ploaie și ne dă soare și face ca vegetația să crească. El a rânduit anotimpurile; timpul de semănat și de secerat sunt după cum le-a rânduit El; iar bunătatea necontenită a lui Dumnezeu ar merita ceva mai bun decât nerecunoștința și uitarea multora.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...