Nevoia noastră de Duhul Sfânt

  Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul! (Galateni 5:25)

  Duhul Sfânt nu are ca scop doar să sfințească, ci să și convingă. Nu ne putem pocăi de păcatele noastre până ce nu suntem convinși de vinovăția noastră. Cât de necesar este atunci să avem Duhul Sfânt cu noi când lucrăm pentru sufletele căzute! Capacitățile noastre umane vor fi exersate în zadar dacă nu vor fi unite cu mijloacele cerești. (…)
  În lucrarea de salvare a celor păcătoși, noi și îngerii trebuie să lucrăm în armonie, prezentând adevărul lui Dumnezeu acelora care nu îl cunosc, pentru ca și ei să poată fi eliberați din legăturile păcatului. Doar adevărul ne poate face liberi. Libertatea care vine printr-o cunoaștere a adevărului trebuie proclamată către toate ființele omenești. Tatăl nostru ceresc, Domnul Isus Hristos și îngerii din ceruri sunt cu toții interesați de această lucrare măreață și sfântă. Nouă ne-a fost încredințat privilegiul deosebit de a descoperi caracterul divin, căutându-i în mod altruist pe păcătoși pentru a-i scoate din groapa pieirii în care au căzut. Fiecare ființă omenească ce se va supune iluminării Duhului Sfânt trebuie folosită pentru împlinirea acestui scop conceput de Divinitate. (…)

  Mântuitorul nostru trebuie să fie recunoscut și confirmat ca atotsuficient pentru biserica Sa. Doar El poate desăvârși credința poporului Său.

  Trebuie să acordăm mai mult spațiu lucrării Duhului Sfânt pentru ca lucrătorii să poată fi uniți și să poată înainta cu tăria unui corp unit de soldați…

  O consacrare deplină în slujba lui Dumnezeu va da pe față influența modelatoare a Duhului Sfânt la fiecare pas pe parcursul drumului.

  Dumnezeu dorește ca biserica Sa să creadă în făgăduințele Sale și să ceară puterea Duhului Sfânt să-i ajute în orice loc. (…)

  Oh, de ar putea pricepe oamenii cei slabi că Însuși Generalul armatelor din ceruri conduce și direcționează mișcările aliaților Săi de pe pământ! Domnul Hristos Însuși este puterea care reînnoiește, lucrând în și prin fiecare soldat, prin intermediul Duhului Sfânt. Fiecare individ trebuie să devină un instrument în mâinile Sale spre a lucra pentru salvarea sufletelor. Niciunuia care dorește să lucreze pentru Stăpân nu trebuie să i se refuze un loc, dacă el este un adevărat urmaș al lui Hristos. Fiecare are, în mod individual, o responsabilitate pentru cauza lui Hristos. Eficiența Duhului lui Dumnezeu va face eficiente și eforturile tuturor acelora care sunt gata să se supună călăuzirii Sale. – Review and Herald, 16 iulie 1895

  Nevoia noastră de Duhul Sfânt - 2019. Nouă ne-a fost încredințat privilegiul deosebit de a descoperi caracterul divin, căutându-i în mod altruist pe păcătoși pentru a-i scoate din groapa pieirii în care au căzut. Fiecare ființă omenească ce se va supune iluminării Duhului Sfânt trebuie folosită pentru împlinirea acestui scop conceput de Divinitate.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Eu sau el

  Doamne, învață-ne să Te iubim mai mult și să căutăm mai întâi Împărăția Ta! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii fraților tăi de credință care au fost cândva în biserică și acum nu mai sunt! Dacă ai ocazia, reamintește-le un moment frumos din biserică!

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Ștefan

  PROVOCARE: Găsește-l pe Ștefan în jurul tău și oferă-i ce ți-ai dori tu să primești!

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...