Nevoia noastră de Duhul Sfânt

  Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul! (Galateni 5:25)

  Duhul Sfânt nu are ca scop doar să sfințească, ci să și convingă. Nu ne putem pocăi de păcatele noastre până ce nu suntem convinși de vinovăția noastră. Cât de necesar este atunci să avem Duhul Sfânt cu noi când lucrăm pentru sufletele căzute! Capacitățile noastre umane vor fi exersate în zadar dacă nu vor fi unite cu mijloacele cerești. (…)
  În lucrarea de salvare a celor păcătoși, noi și îngerii trebuie să lucrăm în armonie, prezentând adevărul lui Dumnezeu acelora care nu îl cunosc, pentru ca și ei să poată fi eliberați din legăturile păcatului. Doar adevărul ne poate face liberi. Libertatea care vine printr-o cunoaștere a adevărului trebuie proclamată către toate ființele omenești. Tatăl nostru ceresc, Domnul Isus Hristos și îngerii din ceruri sunt cu toții interesați de această lucrare măreață și sfântă. Nouă ne-a fost încredințat privilegiul deosebit de a descoperi caracterul divin, căutându-i în mod altruist pe păcătoși pentru a-i scoate din groapa pieirii în care au căzut. Fiecare ființă omenească ce se va supune iluminării Duhului Sfânt trebuie folosită pentru împlinirea acestui scop conceput de Divinitate. (…)

  Mântuitorul nostru trebuie să fie recunoscut și confirmat ca atotsuficient pentru biserica Sa. Doar El poate desăvârși credința poporului Său.

  Trebuie să acordăm mai mult spațiu lucrării Duhului Sfânt pentru ca lucrătorii să poată fi uniți și să poată înainta cu tăria unui corp unit de soldați…

  O consacrare deplină în slujba lui Dumnezeu va da pe față influența modelatoare a Duhului Sfânt la fiecare pas pe parcursul drumului.

  Dumnezeu dorește ca biserica Sa să creadă în făgăduințele Sale și să ceară puterea Duhului Sfânt să-i ajute în orice loc. (…)

  Oh, de ar putea pricepe oamenii cei slabi că Însuși Generalul armatelor din ceruri conduce și direcționează mișcările aliaților Săi de pe pământ! Domnul Hristos Însuși este puterea care reînnoiește, lucrând în și prin fiecare soldat, prin intermediul Duhului Sfânt. Fiecare individ trebuie să devină un instrument în mâinile Sale spre a lucra pentru salvarea sufletelor. Niciunuia care dorește să lucreze pentru Stăpân nu trebuie să i se refuze un loc, dacă el este un adevărat urmaș al lui Hristos. Fiecare are, în mod individual, o responsabilitate pentru cauza lui Hristos. Eficiența Duhului lui Dumnezeu va face eficiente și eforturile tuturor acelora care sunt gata să se supună călăuzirii Sale. – Review and Herald, 16 iulie 1895

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Să nu îi pierdem!

  Doamne, dă-ne disponibilitatea să îi înțelegem pe tineri și înțelepciunea și priceperea de a le oferi programe publice încântătoare la biserică! Provocare: Ia-ți timp să vorbești cu un tânăr despre lucrurile care îi plac sau nu în cadrul programelor oferite de biserica ta! Și, atât cât ține de tine, fă din ea un loc în care tinerii să vină cu drag!

  Unitate în casă și în biserică

  Fie ca rugăciunea apostolului să se împlinească cu privire la noi și cu privire la frații și surorile noastre: „Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți” (1 Tesaloniceni 3:12)! Provocare: Roagă-te astăzi pentru diaconii și diaconesele din biserica ta!

  Sfânt în familie și în biserică

  Doamne, ajută-mă să am o inimă curată și să nu fiu o pricină de poticnire pentru cei din familia mea! Provocare: Ai un obicei pe care nu ai vrea să îl aibă și copiii tăi? Hotărăște-te să renunți la el chiar astăzi!

  Familia și misiunea bisericii

  Provocare: Fii martor al lui Dumnezeu acasă, la biserică, la locul de muncă și în societate!

  Publicate astăzi

  Despre numai zece oameni

  La o relație de adevărată prietenie cu Dumnezeu nu se ajunge din întâmplare, sau ferindu-ne cu groază de mânia Lui, ori făcând din obligație lucruri. Prietenia este un exercițiu al cunoașterii; este nevoie să citim despre El, să-L căutăm în natură și să simțim în rugăciune apropierea Lui.

  Legătura

  Cred cu tărie că trebuie să rămânem legate de Dumnezeu și unele de altele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest devoțional care ne ajută să fim sincere unele cu altele și să creăm o legătură între noi!

  Rugăciunea pentru duşmani

  Dacă ai şi tu pe cineva care ţi-a greşit, îţi propunem astăzi să te rogi pentru acea persoană. Imaginează-ţi că este foarte serios mustrată de conştiinţă, dar îi lipseşte curajul să-ţi ceară iertare. Roagă-te, iubeşte şi binecuvântează! Nu pierde ocazia de a-i face bine!

  Să nu îi pierdem!

  Doamne, dă-ne disponibilitatea să îi înțelegem pe tineri și înțelepciunea și priceperea de a le oferi programe publice încântătoare la biserică! Provocare: Ia-ți timp să vorbești cu un tânăr despre lucrurile care îi plac sau nu în cadrul programelor oferite de biserica ta! Și, atât cât ține de tine, fă din ea un loc în care tinerii să vină cu drag!

  Az igazak elváltozása

  „Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak...