Nevoia noastră de Duhul Sfânt

  Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul! (Galateni 5:25)

  Duhul Sfânt nu are ca scop doar să sfințească, ci să și convingă. Nu ne putem pocăi de păcatele noastre până ce nu suntem convinși de vinovăția noastră. Cât de necesar este atunci să avem Duhul Sfânt cu noi când lucrăm pentru sufletele căzute! Capacitățile noastre umane vor fi exersate în zadar dacă nu vor fi unite cu mijloacele cerești. (…)
  În lucrarea de salvare a celor păcătoși, noi și îngerii trebuie să lucrăm în armonie, prezentând adevărul lui Dumnezeu acelora care nu îl cunosc, pentru ca și ei să poată fi eliberați din legăturile păcatului. Doar adevărul ne poate face liberi. Libertatea care vine printr-o cunoaștere a adevărului trebuie proclamată către toate ființele omenești. Tatăl nostru ceresc, Domnul Isus Hristos și îngerii din ceruri sunt cu toții interesați de această lucrare măreață și sfântă. Nouă ne-a fost încredințat privilegiul deosebit de a descoperi caracterul divin, căutându-i în mod altruist pe păcătoși pentru a-i scoate din groapa pieirii în care au căzut. Fiecare ființă omenească ce se va supune iluminării Duhului Sfânt trebuie folosită pentru împlinirea acestui scop conceput de Divinitate. (…)

  Mântuitorul nostru trebuie să fie recunoscut și confirmat ca atotsuficient pentru biserica Sa. Doar El poate desăvârși credința poporului Său.

  Trebuie să acordăm mai mult spațiu lucrării Duhului Sfânt pentru ca lucrătorii să poată fi uniți și să poată înainta cu tăria unui corp unit de soldați…

  O consacrare deplină în slujba lui Dumnezeu va da pe față influența modelatoare a Duhului Sfânt la fiecare pas pe parcursul drumului.

  Dumnezeu dorește ca biserica Sa să creadă în făgăduințele Sale și să ceară puterea Duhului Sfânt să-i ajute în orice loc. (…)

  Oh, de ar putea pricepe oamenii cei slabi că Însuși Generalul armatelor din ceruri conduce și direcționează mișcările aliaților Săi de pe pământ! Domnul Hristos Însuși este puterea care reînnoiește, lucrând în și prin fiecare soldat, prin intermediul Duhului Sfânt. Fiecare individ trebuie să devină un instrument în mâinile Sale spre a lucra pentru salvarea sufletelor. Niciunuia care dorește să lucreze pentru Stăpân nu trebuie să i se refuze un loc, dacă el este un adevărat urmaș al lui Hristos. Fiecare are, în mod individual, o responsabilitate pentru cauza lui Hristos. Eficiența Duhului lui Dumnezeu va face eficiente și eforturile tuturor acelora care sunt gata să se supună călăuzirii Sale. – Review and Herald, 16 iulie 1895

  Nevoia noastră de Duhul Sfânt - 2019. Nouă ne-a fost încredințat privilegiul deosebit de a descoperi caracterul divin, căutându-i în mod altruist pe păcătoși pentru a-i scoate din groapa pieirii în care au căzut. Fiecare ființă omenească ce se va supune iluminării Duhului Sfânt trebuie folosită pentru împlinirea acestui scop conceput de Divinitate.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...