Să devenim copii ai lui Dumnezeu

  Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. (Ioan 1:12)

  Dacă am putea aprecia această mare binecuvântare, cât de avantajos ar fi pentru noi! Ni s-a acordat privilegiul de a fi împreună-lucrători cu Dumnezeu în salvarea sufletelor noastre. A primi și a crede este partea noastră din contract. Trebuie să-L primim pe Domnul Hristos ca Mântuitor personal și apoi trebuie să continuăm să credem în El. Aceasta înseamnă să fim în Hristos, să arătăm prin El, în orice vreme și în orice împrejurare, o credință care constituie o reprezentare a caracterului Său – o credință care lucrează prin dragoste și curăță sufletul de orice întinare. (…)
  Fiecare trebuie să dobândim experiență pentru noi înșine. Nimeni nu poate depinde, în ce privește mântuirea, de experiența și practica altcuiva. Fiecare trebuie să-L cunoaștem pe Domnul Hristos pentru a-L putea reprezenta înaintea lumii… Niciunul dintre noi nu trebuie să-și scuze temperamentul pripit, caracterul diform, egoismul, invidia, gelozia sau orice necurăție a sufletului, trupului sau spiritului. Dumnezeu ne-a chemat la slavă și virtute. Trebuie să dăm ascultare chemării.

  Cum putem scăpa de sub puterea unuia care a fost odată un înger înălțat în curțile cerești? El a fost o ființă plină de frumusețe și farmec personal, fiind binecuvântat cu un intelect puternic. Datorită poziției înalte oferite, el s-a socotit egal cu Dumnezeu… Cum putem noi discerne teoriile lui false și cum ne putem împotrivi ispitelor lui? Doar prin experiența individuală pe care o dobândim prin cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos. Fără ajutor divin nu este posibil să scăpăm de ispitele și cursele pe care Satana le-a pregătit pentru a înșela mințile oamenilor. (…)

  Trebuie să umblăm așa cum a umblat El, Domnul nostru, mergând pe urmele pașilor Lui, dovedind blândețe și smerenie… Slujirea lui Hristos este curată și înălțătoare. Calea pe care a mers El nu este una în care să ne satisfacem propriile plăceri, sau una în care eul să fie satisfăcut. El le vorbește copiilor Săi astfel: „Dacă dorește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze.” Prețul cerului este supunerea față de Domnul Hristos. Calea către ceruri o constituie ascultarea de porunca: „Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze.” Cum a umblat Isus, așa trebuie să umblăm și noi. Calea pe care a urmat-o El, trebuie să o urmăm și noi; căci ea conduce spre locașurile pe care El le-a pregătit pentru noi. – Review and Herald, 24 aprilie 1900

  Să devenim copii ai lui Dumnezeu - 2019. Doar prin experiența individuală pe care o dobândim prin cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos. Fără ajutor divin nu este posibil să scăpăm de ispitele și cursele pe care Satana le-a pregătit pentru a înșela mințile oamenilor.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Exemple mici, lecții mari

  Doamne, Te rog să mă ajuți să mă văd așa cum mă vezi Tu și să pot să văd lecțiile Tale și în cei mai mici! PROVOCARE: Caută astăzi să descoperi ce poți învăța de la un copil sau de la un tânăr!

  Ce cadou mi-ai adus?

  Tată ceresc, arată-ne cum să ne bucurăm de timpul petrecut împreună cu nepoții noștri! Învață-ne să ne exprimăm creativ dragostea față de ei și să le oferim lecții bogate de înțelepciune și experiență a credinței! PROVOCARE: Meditează astăzi la moștenirea pe care o lași celor ce vin după tine!

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...