Evlavie însoțită de mulțumire

  Cât de anevoie vor intra în Împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții! (Luca 18:24)

  Aceste cuvinte ale Mântuitorului au o semnificație adâncă și necesită studiul nostru atent… Mulți dintre cei ce posedă mari bogății le-au dobândit prin afaceri dubioase, obținând câștiguri pe seama semenilor lor; și când încheie afaceri convenabile, își ridică în slăvi propria agerime de minte. Fiecare ban obținut în felul acesta și apoi înmulțirea acestora au asupra lor blestemul lui Dumnezeu. (…)
  Cei bogați trebuie testați mai îndeaproape. Dacă ei trec testul și îndepărtează petele necinstei și ale nedreptății din caracterele lor și, ca niște ispravnici credincioși, Îi aduc lui Dumnezeu lucrurile care Îi aparțin, acestora li se va spune: „Bine, rob bun și credincios; […] intră în bucuria Stăpânului tău.” (…)

  „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni”, a spus Domnul Hristos, „căci fie va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt.” … Când au auzit aceste lucruri, fariseii, care erau lacomi, L-au luat în derâdere. Însă, întorcându-Se spre ei, Domnul Hristos le-a spus: „Voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor; dar Dumnezeu vă cunoaște inimile; pentru că ce este înălțat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu.” (…)

  Scriindu-i copilului său în cele ale Evangheliei, apostolul Pavel a spus: „Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, și unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri.”

  Pavel a dorit să-i transmită lui Timotei necesitatea de a da acea învățătură care să îndepărteze din mintea celor bogați amăgirea că, datorită bogăției lor, sunt superiori altora care nu au atâtea bogății ca ei. Ei consideră câștigul lor a fi evlavie. (…)

  Sunt lucruri mărețe și sfinte în care merită să investim banii noștri, iar banii investiți în acestea vor aduce dătătorilor mai multe bucurii constante decât dacă ar fi fost cheltuiți pentru satisfacții personale sau strânși pentru lăcomie de câștig. – Review and Herald, 19 decembrie 1899

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Sărutul cuvintelor

  Doamne, fă Tu ca din gura noastră să iasă doar săruturi care să aline durerea celor din jur! PROVOCARE: Gândește-te la un lucru frumos pe care ai vrut să-l spui cuiva de mult timp, dar ai tot amânat! Ce-ar fi să i-l spui chiar astăzi?

  Răspunsul religiei

  Doamne, arată-ne mie și copiilor mei frumusețea vieții când ești Tu la cârmă! PROVOCARE: Alege astăzi un imn pe care nu l-ai mai cântat de mult și fredonează-l ori de câte ori poți!

  O religie atractivă

  Doamne, atrage-i pe tineri la Tine! PROVOCARE: Spune-i unui tânăr, când ai ocazia, de ce ești adventist și de ce aceasta te face atât de fericit!

  Nevoia de prieteni

  Ne rugăm ca aceia care își aleg acum drumul în viață să găsească frumusețea în oamenii lui Dumnezeu. PROVOCARE: Fă o listă cu toți tinerii și copiii din biserica ta pe care îi cunoști! Roagă-te săptămâna aceasta pentru fiecare dintre ei!

  Publicate astăzi

  Femeia bolnavă de 12 ani

  E posibil să suferi de mai multă vreme de ceva ce te macină (în corpul sau în sufletul tău). Probabil că ai trecut deja prin episoade de îngrijorare, descurajare sau chiar depresie. Necredința se poate instala ușor când suntem dezamăgiți. Istoria acestei femei care suferea de doisprezece ani a fost scrisă tocmai pentru tine și cei ce trec prin astfel de stări. Este mesajul clar că, atunci când te vei întâlni cu Mântuitorul în rugăciune, El te va asculta, va găsi cea mai bună soluție și te va elibera.

  Ochii inimii tale

  Ce sursă extraordinară de încredere și de încurajare este că putem vedea, cu ochii minții, lucrurile minunate pe care Dumnezeu ni le-a făgăduit în Cuvântul Său!

  Batjocura şi dispreţul

  Cere astăzi răscumpărarea, și El ți-o va acorda la timpul potrivit și în cea mai bună formă, ca să devii biruitor și mai puternic.

  Sărutul cuvintelor

  Doamne, fă Tu ca din gura noastră să iasă doar săruturi care să aline durerea celor din jur! PROVOCARE: Gândește-te la un lucru frumos pe care ai vrut să-l spui cuiva de mult timp, dar ai tot amânat! Ce-ar fi să i-l spui chiar astăzi?

  „A föld és a rajta lévő dolgok is megégnek”

  „Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély és...