Evlavie însoțită de mulțumire

  Cât de anevoie vor intra în Împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții! (Luca 18:24)

  Aceste cuvinte ale Mântuitorului au o semnificație adâncă și necesită studiul nostru atent… Mulți dintre cei ce posedă mari bogății le-au dobândit prin afaceri dubioase, obținând câștiguri pe seama semenilor lor; și când încheie afaceri convenabile, își ridică în slăvi propria agerime de minte. Fiecare ban obținut în felul acesta și apoi înmulțirea acestora au asupra lor blestemul lui Dumnezeu. (…)
  Cei bogați trebuie testați mai îndeaproape. Dacă ei trec testul și îndepărtează petele necinstei și ale nedreptății din caracterele lor și, ca niște ispravnici credincioși, Îi aduc lui Dumnezeu lucrurile care Îi aparțin, acestora li se va spune: „Bine, rob bun și credincios; […] intră în bucuria Stăpânului tău.” (…)

  „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni”, a spus Domnul Hristos, „căci fie va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt.” … Când au auzit aceste lucruri, fariseii, care erau lacomi, L-au luat în derâdere. Însă, întorcându-Se spre ei, Domnul Hristos le-a spus: „Voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor; dar Dumnezeu vă cunoaște inimile; pentru că ce este înălțat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu.” (…)

  Scriindu-i copilului său în cele ale Evangheliei, apostolul Pavel a spus: „Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, și unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri.”

  Pavel a dorit să-i transmită lui Timotei necesitatea de a da acea învățătură care să îndepărteze din mintea celor bogați amăgirea că, datorită bogăției lor, sunt superiori altora care nu au atâtea bogății ca ei. Ei consideră câștigul lor a fi evlavie. (…)

  Sunt lucruri mărețe și sfinte în care merită să investim banii noștri, iar banii investiți în acestea vor aduce dătătorilor mai multe bucurii constante decât dacă ar fi fost cheltuiți pentru satisfacții personale sau strânși pentru lăcomie de câștig. – Review and Herald, 19 decembrie 1899

  Evlavie însoțită de mulțumire - 2019. Sunt lucruri mărețe și sfinte în care merită să investim banii noștri, iar banii investiți în acestea vor aduce dătătorilor mai multe bucurii constante decât dacă ar fi fost cheltuiți pentru satisfacții personale sau strânși pentru lăcomie de câștig.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ucenicul iubit, fiu al tunetului?

  Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei! PROVOCARE: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!

  Mergem acasă!

  Doamne, fă să vedem în semnele din jurul nostru pașii Tăi care vin spre noi! PROVOCARE: Știi care este textul de memorat de la studiile biblice ale Școlii de Sabat? Repetă-l în fiecare zi săptămâna acesta!

  Trioul perfect care trece linia sfârșitului

  Doamne, ajută-ne să iubim mai mult Cuvântul Tău și mai puțin cuvintele noastre! PROVOCARE: Încearcă să memorezi astăzi un psalm care îți place în mod deosebit!

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  Publicate astăzi

  Șase ani la câțiva centimetri de moarte

  Singurul care nu Se limitează la a coase rănile, ci le și curăță, apoi le vindecă pe deplin este Mântuitorul. Ceea ce vede și atinge El nu va mai putea deveni periculos vreodată; El vindecă pentru totdeauna.

  Ziua Taților

  De Ziua Tatălui, aplică versetul de azi la tatăl tău și oferă-i iertare, dacă este nevoie. Iată o versiune de Ziua Tatălui a textului din Filipeni 4:8: „La urma urmelor, copiilor, orice a făcut tatăl vostru adevărat, nobil, drept, curat, demn de iubit, demn de primit, orice faptă bună și orice este lăudabil, aceea să vă însuflețească!”

  Răsplata

  Se poate spune că răsplata imediată şi valabilă a slujirii constă într-o îmbunătăţire a stării de bine şi în bucuria oferirii ajutorului celor care sunt în nevoie. Astăzi, te încurajăm să împlineşti nevoile unei persoane apropiate. Adu-ţi aminte că „oricine dă un pahar de apă unuia din aceşti micuţi în numele unui ucenic nu-şi va pierde răsplata”.

  Ucenicul iubit, fiu al tunetului?

  Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei! PROVOCARE: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!

  Jel a nagyvárosok elhagyására

  „Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll...