Ce este credința?

  Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1)

  Gândul că neprihănirea Domnului Hristos ne este atribuită nu datorită vreunui merit al nostru, ci ca un dar din partea lui Dumnezeu, este un gând prețios. Vrăjmașul lui Dumnezeu și al oamenilor nu dorește ca acest adevăr să fie prezentat cu claritate, căci el știe că, dacă oamenii îl primesc pe deplin, puterea lui va fi înfrântă. Dacă el poate controla mintea, astfel ca îndoiala, necredința și întunericul să constituie experiența acelora care susțin a fi copii ai lui Dumnezeu, el îi poate învinge prin ispitire. Trebuie să fie încurajată credința simplă, prin care Dumnezeu este crezut pe cuvânt. Poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă acea credință care se prinde de puterea divină; „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință; și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.” Cei care cred că Dumnezeu, prin Domnul Hristos, le-a iertat păcatele, nu ar trebui să înceteze să ducă lupta cea bună a credinței. Credința lor trebuie să devină tot mai puternică, până ce viața lor creștină, ca și cuvintele lor, să dea mărturie că „sângele lui Isus Hristos, Fiul Său, ne curăță de orice păcat”.
  Credința înseamnă a ne încrede în Dumnezeu – a crede că El ne iubește și cunoaște cel mai bine ce este spre binele nostru. Astfel, în loc să alegem calea noastră, credința ne conduce să alegem calea Lui. În locul ignoranței noastre, ne conduce spre înțelepciunea Lui; în locul slăbiciunii noastre, avem tăria Lui; în locul păcătoșeniei noastre, neprihănirea Lui. Viețile noastre, noi înșine suntem deja ai Lui; credința recunoaște că Îi aparținem Lui și acceptă binecuvântarea Lui. Adevărul, integritatea, curăția au fost considerate ca secrete ale succesului în viață… Orice impuls sau aspirație bună reprezintă darul lui Dumnezeu; credința primește de la Dumnezeu acea viață care poate produce adevărata creștere și eficiență.

  Felul în care ne punem credința în practică trebuie să fie foarte simplu. Pentru fiecare făgăduință a lui Dumnezeu există condiții ce trebuie respectate. Dacă suntem dispuși să facem voia Sa, toată puterea Lui ne aparține. (…)

  Credința care ne face în stare să primim darurile lui Dumnezeu este ea însăși un dar… Ea crește pe măsură ce este exersată în însușirea Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru a ne întări credința, trebuie să fim în legătură cu Cuvântul.

  De atâtea ori cei care s-au încrezut în Cuvântul lui Dumnezeu, deși prin ei înșiși erau cu totul neajutorați, au rezistat în fața puterii întregii lumi… Aceștia sunt adevărații nobili ai lumii. Ei sunt familia Sa împărătească. – Review and Herald, 24 decembrie 1908

  Ce este credința? - 2019. Gândul că neprihănirea Domnului Hristos ne este atribuită nu datorită vreunui merit al nostru, ci ca un dar din partea lui Dumnezeu, este un gând prețios. Vrăjmașul lui Dumnezeu și al oamenilor nu dorește ca acest adevăr să fie prezentat cu claritate, căci el știe că, dacă oamenii îl primesc pe deplin, puterea lui va fi înfrântă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...