Ce este credința?

  Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1)

  Gândul că neprihănirea Domnului Hristos ne este atribuită nu datorită vreunui merit al nostru, ci ca un dar din partea lui Dumnezeu, este un gând prețios. Vrăjmașul lui Dumnezeu și al oamenilor nu dorește ca acest adevăr să fie prezentat cu claritate, căci el știe că, dacă oamenii îl primesc pe deplin, puterea lui va fi înfrântă. Dacă el poate controla mintea, astfel ca îndoiala, necredința și întunericul să constituie experiența acelora care susțin a fi copii ai lui Dumnezeu, el îi poate învinge prin ispitire. Trebuie să fie încurajată credința simplă, prin care Dumnezeu este crezut pe cuvânt. Poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă acea credință care se prinde de puterea divină; „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință; și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.” Cei care cred că Dumnezeu, prin Domnul Hristos, le-a iertat păcatele, nu ar trebui să înceteze să ducă lupta cea bună a credinței. Credința lor trebuie să devină tot mai puternică, până ce viața lor creștină, ca și cuvintele lor, să dea mărturie că „sângele lui Isus Hristos, Fiul Său, ne curăță de orice păcat”.
  Credința înseamnă a ne încrede în Dumnezeu – a crede că El ne iubește și cunoaște cel mai bine ce este spre binele nostru. Astfel, în loc să alegem calea noastră, credința ne conduce să alegem calea Lui. În locul ignoranței noastre, ne conduce spre înțelepciunea Lui; în locul slăbiciunii noastre, avem tăria Lui; în locul păcătoșeniei noastre, neprihănirea Lui. Viețile noastre, noi înșine suntem deja ai Lui; credința recunoaște că Îi aparținem Lui și acceptă binecuvântarea Lui. Adevărul, integritatea, curăția au fost considerate ca secrete ale succesului în viață… Orice impuls sau aspirație bună reprezintă darul lui Dumnezeu; credința primește de la Dumnezeu acea viață care poate produce adevărata creștere și eficiență.

  Felul în care ne punem credința în practică trebuie să fie foarte simplu. Pentru fiecare făgăduință a lui Dumnezeu există condiții ce trebuie respectate. Dacă suntem dispuși să facem voia Sa, toată puterea Lui ne aparține. (…)

  Credința care ne face în stare să primim darurile lui Dumnezeu este ea însăși un dar… Ea crește pe măsură ce este exersată în însușirea Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru a ne întări credința, trebuie să fim în legătură cu Cuvântul.

  De atâtea ori cei care s-au încrezut în Cuvântul lui Dumnezeu, deși prin ei înșiși erau cu totul neajutorați, au rezistat în fața puterii întregii lumi… Aceștia sunt adevărații nobili ai lumii. Ei sunt familia Sa împărătească. – Review and Herald, 24 decembrie 1908

  Ce este credința? - 2019. Gândul că neprihănirea Domnului Hristos ne este atribuită nu datorită vreunui merit al nostru, ci ca un dar din partea lui Dumnezeu, este un gând prețios. Vrăjmașul lui Dumnezeu și al oamenilor nu dorește ca acest adevăr să fie prezentat cu claritate, căci el știe că, dacă oamenii îl primesc pe deplin, puterea lui va fi înfrântă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Publicate astăzi

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Beneficiul încercării

  Dacă ai de-a face cu greutăți în viață, gândește-te la aceste texte și subscrie la ideea că nici încercarea, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici foamea, nici lipsa hainelor, niciun pericol și nici sabia nu te va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...