Adevărul învinge răul

  Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. (Matei 10:34)

  Se ridică adesea întrebarea: Cum se poate armoniza afirmația: „Nu am venit să aduc pacea, ci sabia” cu versurile cântecului intonat de îngeri când Domnul Hristos S-a născut în ieslea din Betleem: „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea­înalte și pace pe pământ între oameni”? Cântecul îngerilor este în armonie cu ceea ce a spus profetul Isaia când a prezis nașterea Domnului Hristos; a spus că El este Prințul păcii. Evanghelia reprezintă un glorios mesaj de pace și bună învoire între oameni; binecuvântarea pe care Domnul Hristos a venit s-o aducă a fost una de pace și armonie. El a lăsat tronul Său de slavă, Și-a îmbrăcat divinitatea în umanitate ca să-i poată aduce înapoi pe fiii oamenilor de la apostazie la credincioșie față de Dumnezeu și să lege inima lor cu inima Iubirii infinite. El a venit să prezinte unei lumi pierdute remediul pentru păcat, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci, devenind una cu El și cu Tatăl, să aibă viața veșnică. (…)
  Starea lumii când Domnul Hristos a umblat pe pământ nu era una prea de dorit. La data aceea, Scripturile au fost îngropate sub tradiții omenești, iar Domnul Hristos a spus despre cei ce susțineau că știu să interpreteze Cuvântul lui Dumnezeu că nu cunosc nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. (…)

  Domnul Hristos a prezentat oamenilor, lumii întregi, strălucirea, frumusețea, natura divină prin care puteau fi legați de Dragostea infinită. El a adus lumină în lume ca să risipească întunericul spiritual și să descopere adevărul… Adevărul, care trebuia să restaureze și să reînnoiască, are puterea de a distruge răul; dar când răul continuă să fie nutrit în suflet, acesta ajunge să îl distrugă și pe păcătos. (…)

  Răutatea păcătoșilor, împotrivirea lor față de adevăr, face misiunea lui Hristos să pară ceea ce a spus El ucenicilor Săi: o sabie pe pământ; însă conflictul nu este efectul creștinismului, ci urmarea opoziției din inimile acelora care nu vor să primească binecuvântările sale.

  Încă de la apariția creștinismului în lume, s-a pornit o luptă pe viață și pe moarte împotriva adevărului… Aceia care suferă pentru adevăr cunosc valoarea unei Evanghelii curate, a unei Biblii libere și a libertății de conștiință. – Bible Echo (Australia), 12 martie 1894

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Sărutul cuvintelor

  Doamne, fă Tu ca din gura noastră să iasă doar săruturi care să aline durerea celor din jur! PROVOCARE: Gândește-te la un lucru frumos pe care ai vrut să-l spui cuiva de mult timp, dar ai tot amânat! Ce-ar fi să i-l spui chiar astăzi?

  Răspunsul religiei

  Doamne, arată-ne mie și copiilor mei frumusețea vieții când ești Tu la cârmă! PROVOCARE: Alege astăzi un imn pe care nu l-ai mai cântat de mult și fredonează-l ori de câte ori poți!

  O religie atractivă

  Doamne, atrage-i pe tineri la Tine! PROVOCARE: Spune-i unui tânăr, când ai ocazia, de ce ești adventist și de ce aceasta te face atât de fericit!

  Nevoia de prieteni

  Ne rugăm ca aceia care își aleg acum drumul în viață să găsească frumusețea în oamenii lui Dumnezeu. PROVOCARE: Fă o listă cu toți tinerii și copiii din biserica ta pe care îi cunoști! Roagă-te săptămâna aceasta pentru fiecare dintre ei!

  Publicate astăzi

  Femeia bolnavă de 12 ani

  E posibil să suferi de mai multă vreme de ceva ce te macină (în corpul sau în sufletul tău). Probabil că ai trecut deja prin episoade de îngrijorare, descurajare sau chiar depresie. Necredința se poate instala ușor când suntem dezamăgiți. Istoria acestei femei care suferea de doisprezece ani a fost scrisă tocmai pentru tine și cei ce trec prin astfel de stări. Este mesajul clar că, atunci când te vei întâlni cu Mântuitorul în rugăciune, El te va asculta, va găsi cea mai bună soluție și te va elibera.

  Ochii inimii tale

  Ce sursă extraordinară de încredere și de încurajare este că putem vedea, cu ochii minții, lucrurile minunate pe care Dumnezeu ni le-a făgăduit în Cuvântul Său!

  Batjocura şi dispreţul

  Cere astăzi răscumpărarea, și El ți-o va acorda la timpul potrivit și în cea mai bună formă, ca să devii biruitor și mai puternic.

  Sărutul cuvintelor

  Doamne, fă Tu ca din gura noastră să iasă doar săruturi care să aline durerea celor din jur! PROVOCARE: Gândește-te la un lucru frumos pe care ai vrut să-l spui cuiva de mult timp, dar ai tot amânat! Ce-ar fi să i-l spui chiar astăzi?

  „A föld és a rajta lévő dolgok is megégnek”

  „Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély és...