Adevărul învinge răul

  Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. (Matei 10:34)

  Se ridică adesea întrebarea: Cum se poate armoniza afirmația: „Nu am venit să aduc pacea, ci sabia” cu versurile cântecului intonat de îngeri când Domnul Hristos S-a născut în ieslea din Betleem: „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea­înalte și pace pe pământ între oameni”? Cântecul îngerilor este în armonie cu ceea ce a spus profetul Isaia când a prezis nașterea Domnului Hristos; a spus că El este Prințul păcii. Evanghelia reprezintă un glorios mesaj de pace și bună învoire între oameni; binecuvântarea pe care Domnul Hristos a venit s-o aducă a fost una de pace și armonie. El a lăsat tronul Său de slavă, Și-a îmbrăcat divinitatea în umanitate ca să-i poată aduce înapoi pe fiii oamenilor de la apostazie la credincioșie față de Dumnezeu și să lege inima lor cu inima Iubirii infinite. El a venit să prezinte unei lumi pierdute remediul pentru păcat, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci, devenind una cu El și cu Tatăl, să aibă viața veșnică. (…)
  Starea lumii când Domnul Hristos a umblat pe pământ nu era una prea de dorit. La data aceea, Scripturile au fost îngropate sub tradiții omenești, iar Domnul Hristos a spus despre cei ce susțineau că știu să interpreteze Cuvântul lui Dumnezeu că nu cunosc nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. (…)

  Domnul Hristos a prezentat oamenilor, lumii întregi, strălucirea, frumusețea, natura divină prin care puteau fi legați de Dragostea infinită. El a adus lumină în lume ca să risipească întunericul spiritual și să descopere adevărul… Adevărul, care trebuia să restaureze și să reînnoiască, are puterea de a distruge răul; dar când răul continuă să fie nutrit în suflet, acesta ajunge să îl distrugă și pe păcătos. (…)

  Răutatea păcătoșilor, împotrivirea lor față de adevăr, face misiunea lui Hristos să pară ceea ce a spus El ucenicilor Săi: o sabie pe pământ; însă conflictul nu este efectul creștinismului, ci urmarea opoziției din inimile acelora care nu vor să primească binecuvântările sale.

  Încă de la apariția creștinismului în lume, s-a pornit o luptă pe viață și pe moarte împotriva adevărului… Aceia care suferă pentru adevăr cunosc valoarea unei Evanghelii curate, a unei Biblii libere și a libertății de conștiință. – Bible Echo (Australia), 12 martie 1894

  Adevărul învinge răul - 2019. Răutatea păcătoșilor, împotrivirea lor față de adevăr, face misiunea lui Hristos să pară ceea ce a spus El ucenicilor Săi: o sabie pe pământ; însă conflictul nu este efectul creștinismului, ci urmarea opoziției din inimile acelora care nu vor să primească binecuvântările sale.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...