Adevărul învinge răul

  Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. (Matei 10:34)

  Se ridică adesea întrebarea: Cum se poate armoniza afirmația: „Nu am venit să aduc pacea, ci sabia” cu versurile cântecului intonat de îngeri când Domnul Hristos S-a născut în ieslea din Betleem: „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea­înalte și pace pe pământ între oameni”? Cântecul îngerilor este în armonie cu ceea ce a spus profetul Isaia când a prezis nașterea Domnului Hristos; a spus că El este Prințul păcii. Evanghelia reprezintă un glorios mesaj de pace și bună învoire între oameni; binecuvântarea pe care Domnul Hristos a venit s-o aducă a fost una de pace și armonie. El a lăsat tronul Său de slavă, Și-a îmbrăcat divinitatea în umanitate ca să-i poată aduce înapoi pe fiii oamenilor de la apostazie la credincioșie față de Dumnezeu și să lege inima lor cu inima Iubirii infinite. El a venit să prezinte unei lumi pierdute remediul pentru păcat, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci, devenind una cu El și cu Tatăl, să aibă viața veșnică. (…)
  Starea lumii când Domnul Hristos a umblat pe pământ nu era una prea de dorit. La data aceea, Scripturile au fost îngropate sub tradiții omenești, iar Domnul Hristos a spus despre cei ce susțineau că știu să interpreteze Cuvântul lui Dumnezeu că nu cunosc nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. (…)

  Domnul Hristos a prezentat oamenilor, lumii întregi, strălucirea, frumusețea, natura divină prin care puteau fi legați de Dragostea infinită. El a adus lumină în lume ca să risipească întunericul spiritual și să descopere adevărul… Adevărul, care trebuia să restaureze și să reînnoiască, are puterea de a distruge răul; dar când răul continuă să fie nutrit în suflet, acesta ajunge să îl distrugă și pe păcătos. (…)

  Răutatea păcătoșilor, împotrivirea lor față de adevăr, face misiunea lui Hristos să pară ceea ce a spus El ucenicilor Săi: o sabie pe pământ; însă conflictul nu este efectul creștinismului, ci urmarea opoziției din inimile acelora care nu vor să primească binecuvântările sale.

  Încă de la apariția creștinismului în lume, s-a pornit o luptă pe viață și pe moarte împotriva adevărului… Aceia care suferă pentru adevăr cunosc valoarea unei Evanghelii curate, a unei Biblii libere și a libertății de conștiință. – Bible Echo (Australia), 12 martie 1894

  Adevărul învinge răul - 2019. Răutatea păcătoșilor, împotrivirea lor față de adevăr, face misiunea lui Hristos să pară ceea ce a spus El ucenicilor Săi: o sabie pe pământ; însă conflictul nu este efectul creștinismului, ci urmarea opoziției din inimile acelora care nu vor să primească binecuvântările sale.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Lecții valoroase

  Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lecțiile pe care ni le oferi, chiar și pentru cele mai puțin plăcute uneori, pentru că știm că tot ce primim din mâna Ta ne oferi cu dragoste! PROVOCARE: Mulțumește-I astăzi lui Dumnezeu pentru cei mai mici membri din familia bisericii tale! Roagă-L ca prezența lor la serviciul de închinare să te umple de bucurie și de recunoștință!

  Poți rămâne la fel?

  Doamne, Te rog să mă ajuți să fiu amabil și curtenitor cu semenii mei, tineri sau bătrâni, nu doar când sunt și ei politicoși și curtenitori, ci întotdeauna, așa cum ai fost Tu! PROVOCARE: Trimite-i astăzi unui tânăr din biserica ta un mesaj de încurajare!

  Gata oricând!

  Doamne, mă pun la dispoziția Ta astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Identifică-ți limitele! Vezi care sunt reale și care țin doar de teama de a ieși din zona de confort!

  Ucenicul iubit, fiu al tunetului?

  Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei! PROVOCARE: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!

  Publicate astăzi

  Șase grade de separare

  Fă un mic test. Alcătuiește în minte o listă cu persoanele pe care nu le suporți prea ușor. Gândește-te ce ar trebui să schimbi în mintea sau inima ta pentru ca ele să capete un alt statut, mai apropiat și amical. Începe cu lucrurile simple pe care crezi că le-ai putea face și vei observa imediat schimbările în bine.

  Pentru binele nostru

  Dar mereu există un motiv, un scop chiar, pentru că deciziile Sale au în vedere întotdeauna „binele nostru” și/sau binele altora. Noi putem fi siguri că această realitate se confirmă mereu. Dumnezeu ne iubește. Nu poate fi altfel.

  Împlinirea misiunii

  Chiar şi astăzi, lumina adevărului trebuie dusă de instrumente omeneşti. Ea trebuie dusă de mine şi de tine! Dacă acceptăm misiunea primită, cu siguranţă se vor interpune dificultăţi şi obstacole. Va fi nevoie să facem sacrificii şi să înfrângem greutăţile.

  Lecții valoroase

  Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lecțiile pe care ni le oferi, chiar și pentru cele mai puțin plăcute uneori, pentru că știm că tot ce primim din mâna Ta ne oferi cu dragoste! PROVOCARE: Mulțumește-I astăzi lui Dumnezeu pentru cei mai mici membri din familia bisericii tale! Roagă-L ca prezența lor la serviciul de închinare să te umple de bucurie și de recunoștință!

  Az eladás és a vásárlás tilalma

  „…senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van,...