Dumnezeu ne folosește pentru a-i ajuta pe alții

  Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. (Proverbele 3:9-10)

  Dumnezeu poate să-Și împlinească pe deplin promisiunile. Orice bun pământesc vine din mâna Sa. Resursele Domnului sunt infinite și El le folosește pe toate pentru a-Și împlini scopurile. Ispravnicii Săi credincioși, care folosesc cu înțelepciune bunurile încredințate lor de Dumnezeu pentru înaintarea adevărului și binecuvântarea omenirii în suferință, vor fi răsplătiți pentru faptele lor. Dumnezeu toarnă în mâinile lor chiar în timp ce ei dau altora. El face să înainteze cauza Sa pe pământ prin ispravnicii cărora le-a încredințat capitalul Său. Sunt unii care, deși își doresc bogății mari, ar fi ruinați dacă le-ar poseda. Dumnezeu îi pune la încercare pe oameni prin talanții pe care li-i încredințează personal. Stă în puterea lor să folosească greșit darul sau să-l folosească spre slava lui Dumnezeu… Au fost puși la încercare și au fost dovediți și găsiți necredincioși pentru că au folosit pentru ei înșiși ceea ce aparținea altora. Dumnezeu nu va încredința unora ca aceștia bogățiile Sale veșnice.

  Aceia care administrează însă judicios și neegoist bunurile Domnului, identificându-se astfel cu cei ce suferă, vor avansa, pentru că ei își fac partea rânduită de Dumnezeu în sistemul Lui de binefacere…

  Orice lucru bun de pe pământ ne-a fost dat ca o expresie a iubirii lui Dumnezeu. El a făcut din copiii Săi ispravnici ai Săi și le dă darul influenței și mijloacele necesare pentru a-l folosi pentru împlinirea lucrării Sale pe pământ. Tatăl nostru ceresc Își propune să lege ființele omenești limitate cu Sine Însuși. Ca lucrători, ei pot fi instrumentele Sale în salvarea de suflete…

  Aceia care umblă în lumina adevărului vor răspândi lumină pentru cei din jurul lor. Ei sunt martori vii pentru Hristos. Ei nu vor fi precum lumea, trăind în întuneric moral, iubindu-se pe ei înșiși și lucrurile din lume și căutând comori pământești…

  Dumnezeu vrea ca noi să fim păzitorul fratelui nostru și ne cere socoteală pentru această mare responsabilitate. Dumnezeu ne-a legat cu Sine și planul Său este ca noi să lucrăm în armonie cu El. El a rânduit sistemul de binefacere pentru ca noi, cei ce am fost creați după chipul Său, să dovedim lepădare de sine, să fim în caracter asemenea Lui, care este, prin natura Sa, dragoste. – Review and Herald, 31 octombrie 1878

  Dumnezeu ne folosește pentru a-i ajuta pe alții - 2019. Aceia care umblă în lumina adevărului vor răspândi lumină pentru cei din jurul lor. Ei sunt martori vii pentru Hristos. Ei nu vor fi precum lumea, trăind în întuneric moral, iubindu-se pe ei înșiși și lucrurile din lume și căutând comori pământești…
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Ștafeta credinței

  Tată ceresc, condu-ne acasă la Tine, alături de familiile noastre, generație lângă generație! PROVOCARE: Ia-ți în mod regulat timp să le povestești copiilor și nepoților tăi experiențele din viața ta în care ai avut parte de călăuzirea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...