Înșelăciunea bogățiilor

  Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, și unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. (1 Timotei 6:10)

  Mulți dintre cei care susțin a crede adevărurile speciale pentru timpul nostru nu au un discernământ potrivit în ce privește caracterul. Ei nu pot aprecia valoarea morală. Deși se laudă mult cu credincioșia lor față de cauza lui Dumnezeu și cu faptul că ei cunosc Scripturile, totuși nu sunt umili. Ei îi prețuiesc în mod special pe cei care dețin bogății și sunt prosperi, uitând că nu bogățiile sunt cele care ne fac să avem trecere înaintea lui Dumnezeu. Adevărata desăvârșire a caracterului este adesea trecută cu vederea dacă este posedată de cei săraci. Banii exercită o influență puternică. Însă, Îl interesează oare pe Dumnezeu banii, avuțiile? Vitele de pe mii de dealuri sunt ale Lui, lumea cu tot ce cuprinde ea. (…)

  Dumnezeu le-a încredințat ispravnicilor Săi mijloace care să fie folosite pentru a face bine, în felul acesta asigurându-și o comoară în ceruri. Însă dacă, asemenea celui cu un singur talant, își ascund mijloacele încredințate lor, temându-se că Dumnezeu va primi ceea ce Îi aparține, ei nu doar că vor pierde ceea ce în final va fi acordat ispravnicului credincios, dar vor pierde chiar ceea ce Dumnezeu le-a încredințat lor și care trebuia să fie pus la lucru. (…)

  Marele apostol a dorit să-i transmită lui Timotei, printr-o epistolă, nevoia de a da acele învățături care să îndepărteze amăgirea care pune stăpânire atât de repede pe cei bogați – anume aceea că, datorită abilității lor de a dobândi bogății, ei sunt superiori în ce privește înțelepciunea și judecata față de cei aflați în sărăcie, al căror câștig este evlavia. (…)

  Oamenii își pot devota întreaga viață câștigării de bogății și cu toate acestea, neaducând nimic în lume, nu vor putea lua nimic din ea. Ei au sacrificat principii înalte, nobile, au renunțat la credința lor pentru bogății și, dacă nu sunt dezamăgiți de acestea, ei sunt dezamăgiți că nu au găsit fericirea pe care sperau că le-o vor aduce bogățiile. (…)

  Apostolul arată singura utilizare adevărată a bogățiilor și îi spune lui Timotei să-i îndemne pe cei bogați să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, ca să-și strângă pentru vremea viitoare – referindu-se la timpul sfârșitului – drept comoară, o bună temelie și să apuce viața veșnică… Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. În aceasta constă marele secret al fericirii și adevărata prosperitate a sufletului și a trupului. – Review and Herald, 4 martie 1880

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Tăria capului limpede

  Vezi ce te supără la cei mai tineri! Cu siguranță, vei putea găsi o rezolvare dacă vei gândi curat și limpede. PROVOCARE: Arată-i simpatie unui tânăr care a făcut alegeri greșite! Ajută-l să înțeleagă că, deși nu ești de acord cu ce a făcut, îl iubești și ești gata să îl ajuți cu ce poți!

  O singură variantă

  Când te vei ruga, pune în balanță moștenirea pregătită de tine pentru cei din generația tânără! PROVOCARE: Ia-ți un angajament în fața Cerului că nu vei lăsa să treacă nicio zi fără să le vorbești celor tineri despre Calea lui Dumnezeu!

  Nicio negociere

  Generația de mâine se clădește prin generația de astăzi. Tu poți fi azi un arhitect al celor ce Îi vor sluji mâine lui Dumnezeu. PROVOCARE: Ia-ți timp să te ocupi de viața spirituală a copiilor sau a nepoților tăi! Ajută-i să Îl cunoască pe Isus în mod personal!

  Publicate astăzi

  Luna Șebat

  Orice s-ar întâmpla în viața cuiva de lângă noi, să nu facem niciodată presupuneri grăbite și să considerăm că necazul lui se datorează faptului că e părăsit de Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți că, atunci când cineva trece prin experiențe triste sau dureroase, acel om e poate cel mai aproape de Dumnezeu. Sub nicio formă să nu ne erijăm noi în unelte de pedeapsă pentru cineva, ci, dimpotrivă, să ne aplecăm și să-l ridicăm pe cel căzut sub povară chiar și în cazul unei vinovății evidente. Dacă nu cel căzut, atunci cine să aibă nevoie de ajutor și de înțelegere din partea cuiva care se consideră copil al lui Dumnezeu?

  Totul strălucește

  În ziua aceea, când va veni să Își ia pietrele prețioase, ne vom putea așeza cu bucurie alături de ceilalți care au trecut prin procesul de lustruire, ca să strălucim ca stelele, pentru totdeauna.

  Cea mai mare speranță

  În momentele de descurajare, spune alături de psalmist: „Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire”. Apoi continuă să-ţi imaginezi şi să meditezi asupra stării de bucurie eternă promisă de versetul de astăzi. Această promisiune este validă nu numai pentru veşnicie, ci şi pentru astăzi.

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Krisztus a Bíró

  „Az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta.” (Ján 5,22)„Tanításaiban Krisztus...