Dați-I lui Dumnezeu ce este al Lui

  A Mea este lumea și tot ce cuprinde ea. (Psalmii 50:12)

  Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape și ceea ce se face pentru salvarea sufletelor trebuie să fie făcut repede. Din acest motiv, noi înființăm instituții pentru răspândirea adevărului cu ajutorul tiparului, pentru educarea tinerilor și pentru refacerea celor bolnavi. Însă cei egoiști și iubitori de bani întreabă: „Ce rost au toate acestea când timpul este scurt? Nu este oare o contradicție a credinței noastre să cheltuim atât de mult pentru case de editură, școli și instituții de sănătate?” Noi dăm acest răspuns: Dacă timpul va mai dura doar câțiva ani, de ce să investim atât de mult în case și terenuri sau în etalarea de bunuri inutile și extravagante, în timp ce sume atât de neînsemnate sunt destinate lucrării de pregătire pentru marele eveniment din fața noastră? (…)

  Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, puterea tiparului poate fi doar cu greu supraestimată… De aceea, casele de publicații să fie susținute, iar solia adevărului să fie transmisă către toate națiunile pământului.

  Au fost înființate școli pentru ca tinerii și copiii noștri să poată beneficia de educația și disciplina necesare spre a se pregăti pentru încercarea ce va veni în curând asupra fiecărui suflet. În aceste școli, Biblia trebuie să fie unul dintre principalele subiecte de studiu. Trebuie să se acorde atenție dezvoltării atât a puterilor morale, cât și a celor intelectuale. Noi sperăm ca în aceste școli să fie pregătiți mulți lucrători serioși care să ducă lumina adevărului acelora care se află în întuneric.

  În instituțiile noastre de sănătate, noi oferim un loc în care cei bolnavi să se bucure de agenții naturali de vindecare, în loc să fie dependenți de medicamentele mortale. Și mulți dintre cei ce se vor reface în asemenea locuri vor fi gata să se supună influenței adevărului…

  Bogăția este o mare binecuvântare dacă este folosită în acord cu voia lui Dumnezeu. Însă pentru inima egoistă, posedarea de bogății poate deveni o cursă teribilă… Cei care obțin cea mai mare bucurie în această viață sunt cei care folosesc mărinimia lui Dumnezeu, dar nu abuzează de ea. (…)

  Dumnezeu este stăpânitorul de drept al universului. Toate lucrurile sunt ale Lui. Fiecare binecuvântare de care beneficiază oamenii constituie urmarea binefacerii divine… El ne cere să-I consacrăm Lui cele dintâi și cele mai bune roade din ceea ce ne-a dat drept capital. Dacă recunoaștem în acest fel suveranitatea Lui de drept și providența Lui plină de har, El ne-a promis că va binecuvânta ceea ce rămâne pentru noi și ne-a dat ca garanție cuvântul Său. – Review and Herald, 16 mai 1882

  Dați-I lui Dumnezeu ce este al Lui - 2019. Dumnezeu este stăpânitorul de drept al universului. Toate lucrurile sunt ale Lui. Fiecare binecuvântare de care beneficiază oamenii constituie urmarea binefacerii divine... El ne cere să-I consacrăm Lui cele dintâi și cele mai bune roade din ceea ce ne-a dat drept capital.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...