Dați-I lui Dumnezeu ce este al Lui

  A Mea este lumea și tot ce cuprinde ea. (Psalmii 50:12)

  Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape și ceea ce se face pentru salvarea sufletelor trebuie să fie făcut repede. Din acest motiv, noi înființăm instituții pentru răspândirea adevărului cu ajutorul tiparului, pentru educarea tinerilor și pentru refacerea celor bolnavi. Însă cei egoiști și iubitori de bani întreabă: „Ce rost au toate acestea când timpul este scurt? Nu este oare o contradicție a credinței noastre să cheltuim atât de mult pentru case de editură, școli și instituții de sănătate?” Noi dăm acest răspuns: Dacă timpul va mai dura doar câțiva ani, de ce să investim atât de mult în case și terenuri sau în etalarea de bunuri inutile și extravagante, în timp ce sume atât de neînsemnate sunt destinate lucrării de pregătire pentru marele eveniment din fața noastră? (…)

  Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, puterea tiparului poate fi doar cu greu supraestimată… De aceea, casele de publicații să fie susținute, iar solia adevărului să fie transmisă către toate națiunile pământului.

  Au fost înființate școli pentru ca tinerii și copiii noștri să poată beneficia de educația și disciplina necesare spre a se pregăti pentru încercarea ce va veni în curând asupra fiecărui suflet. În aceste școli, Biblia trebuie să fie unul dintre principalele subiecte de studiu. Trebuie să se acorde atenție dezvoltării atât a puterilor morale, cât și a celor intelectuale. Noi sperăm ca în aceste școli să fie pregătiți mulți lucrători serioși care să ducă lumina adevărului acelora care se află în întuneric.

  În instituțiile noastre de sănătate, noi oferim un loc în care cei bolnavi să se bucure de agenții naturali de vindecare, în loc să fie dependenți de medicamentele mortale. Și mulți dintre cei ce se vor reface în asemenea locuri vor fi gata să se supună influenței adevărului…

  Bogăția este o mare binecuvântare dacă este folosită în acord cu voia lui Dumnezeu. Însă pentru inima egoistă, posedarea de bogății poate deveni o cursă teribilă… Cei care obțin cea mai mare bucurie în această viață sunt cei care folosesc mărinimia lui Dumnezeu, dar nu abuzează de ea. (…)

  Dumnezeu este stăpânitorul de drept al universului. Toate lucrurile sunt ale Lui. Fiecare binecuvântare de care beneficiază oamenii constituie urmarea binefacerii divine… El ne cere să-I consacrăm Lui cele dintâi și cele mai bune roade din ceea ce ne-a dat drept capital. Dacă recunoaștem în acest fel suveranitatea Lui de drept și providența Lui plină de har, El ne-a promis că va binecuvânta ceea ce rămâne pentru noi și ne-a dat ca garanție cuvântul Său. – Review and Herald, 16 mai 1882

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Sărutul cuvintelor

  Doamne, fă Tu ca din gura noastră să iasă doar săruturi care să aline durerea celor din jur! PROVOCARE: Gândește-te la un lucru frumos pe care ai vrut să-l spui cuiva de mult timp, dar ai tot amânat! Ce-ar fi să i-l spui chiar astăzi?

  Răspunsul religiei

  Doamne, arată-ne mie și copiilor mei frumusețea vieții când ești Tu la cârmă! PROVOCARE: Alege astăzi un imn pe care nu l-ai mai cântat de mult și fredonează-l ori de câte ori poți!

  O religie atractivă

  Doamne, atrage-i pe tineri la Tine! PROVOCARE: Spune-i unui tânăr, când ai ocazia, de ce ești adventist și de ce aceasta te face atât de fericit!

  Nevoia de prieteni

  Ne rugăm ca aceia care își aleg acum drumul în viață să găsească frumusețea în oamenii lui Dumnezeu. PROVOCARE: Fă o listă cu toți tinerii și copiii din biserica ta pe care îi cunoști! Roagă-te săptămâna aceasta pentru fiecare dintre ei!

  Publicate astăzi

  Femeia bolnavă de 12 ani

  E posibil să suferi de mai multă vreme de ceva ce te macină (în corpul sau în sufletul tău). Probabil că ai trecut deja prin episoade de îngrijorare, descurajare sau chiar depresie. Necredința se poate instala ușor când suntem dezamăgiți. Istoria acestei femei care suferea de doisprezece ani a fost scrisă tocmai pentru tine și cei ce trec prin astfel de stări. Este mesajul clar că, atunci când te vei întâlni cu Mântuitorul în rugăciune, El te va asculta, va găsi cea mai bună soluție și te va elibera.

  Ochii inimii tale

  Ce sursă extraordinară de încredere și de încurajare este că putem vedea, cu ochii minții, lucrurile minunate pe care Dumnezeu ni le-a făgăduit în Cuvântul Său!

  Batjocura şi dispreţul

  Cere astăzi răscumpărarea, și El ți-o va acorda la timpul potrivit și în cea mai bună formă, ca să devii biruitor și mai puternic.

  Sărutul cuvintelor

  Doamne, fă Tu ca din gura noastră să iasă doar săruturi care să aline durerea celor din jur! PROVOCARE: Gândește-te la un lucru frumos pe care ai vrut să-l spui cuiva de mult timp, dar ai tot amânat! Ce-ar fi să i-l spui chiar astăzi?

  „A föld és a rajta lévő dolgok is megégnek”

  „Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély és...