Ce prețuiește Dumnezeu

  Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat; și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească.(Proverbele 11:24)

  Experiența arată că spiritul de bunăvoință se găsește mai mult la cei care dețin mijloace materiale mai puține decât printre cei bogați. Cele mai generoase donații pentru cauza lui Dumnezeu și pentru cei săraci provin din portofelul persoanelor mai sărace, în timp ce mulți dintre cei cărora Dumnezeu le-a încredințat mari bogății în acest scop nu consideră că ar fi necesar să dea pentru înaintarea adevărului și nu aud strigătele celor săraci din mijlocul lor. (…)

  Darul celor săraci, rodul lepădării de sine pentru răspândirea luminii prețioase a adevărului este ca tămâia mirositoare înaintea Domnului. Și fiecare act de sacrificiu de sine pentru binele altora va întări spiritul de binefacere din inima dătătorului, aducându-l pe dătător mai aproape de Răscumpărătorul lumii, care, „deși era bogat, s-a făcut sărac de dragul nostru pentru ca, prin sărăcia Lui, noi să putem să fim bogați.”

  Cea mai mică sumă dăruită cu voioșie ca urmare a lepădării de sine este de mai mare valoare în ochii lui Dumnezeu decât darurile acelora care ar putea da mii, și totuși să nu simtă lipsa. Văduva cea săracă, dăruind doi bănuți pentru vistieria Domnului, a dovedit dragoste, credință și mărinimie. Ea a dat tot ce a avut, încrezându-se în grija lui Dumnezeu pentru viitorul nesigur din fața ei. Mântuitorul a declarat că micul ei dar a fost cel mai mare dintre cele aruncate în vistierie în ziua respectivă. Prețul acestuia nu a fost măsurat după valoarea banilor, ci după curăția motivelor care au împins-o spre acest sacrificiu.

  Binecuvântarea lui Dumnezeu asupra acelui dar sincer a făcut ca acesta să fie urmat de mari binecuvântări. Paraua văduvei a fost ca un mic pârâiaș care a curs de-a lungul veacurilor, tot lărgindu-se și adâncindu-se și contribuind în mii de direcții la răspândirea adevărului și la alinarea nevoilor celor săraci. Influența acelui dar mic a acționat mereu și mereu asupra a mii de inimi de-a lungul vremurilor și în fiecare țară de pe glob. Ca urmare, nenumărate daruri au fost dăruite pentru vistieria Domnului din partea celor săraci, dar generoși. Și iar și iar, exemplul său a stimulat spre fapte bune pe mii de oameni dintre cei iubitori de tihnă, egoiști și șovăielnici, și darurile lor s-au adăugat de asemenea la cel al acestei femei.

  Generozitatea constituie o datorie ce nu trebuie nicidecum neglijată. (…)

  Domnul apelează la darurile noastre pentru a ne ajuta să cultivăm un spirit de generozitate. – Review and Herald, 9 februarie 1886

  Ce prețuiește Dumnezeu - 2019. Cea mai mică sumă dăruită cu voioșie ca urmare a lepădării de sine este de mai mare valoare în ochii lui Dumnezeu decât darurile acelora care ar putea da mii, și totuși să nu simtă lipsa. Văduva cea săracă, dăruind doi bănuți pentru vistieria Domnului, a dovedit dragoste, credință și mărinimie. Ea a dat tot ce a avut.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...