Încredeți-vă în Cuvânt, nu în simțăminte

  Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. (Coloseni 3:16)

  Cuvântul lui Dumnezeu este temelia credinței noastre și de aceea, prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu, noi putem obține dovada că suntem bine înaintea lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să facem din simțămintele noastre un test prin care să ne putem da seama dacă suntem sau nu pe placul lui Dumnezeu, fie că le considerăm încurajatoare, fie că nu. De îndată ce începem să ne contemplăm simțămintele, ne aflăm pe un teren periculos. Dacă suntem bucuroși, socotim că suntem într-o stare favorabilă, însă, dacă se petrece o schimbare, și circumstanțele ajung să ne producă sentimente de descurajare care ne vor face inima tristă, atunci în mod natural vom ajunge să ne îndoim de faptul că Dumnezeu ne-a acceptat.

  Satana nu ezită în a aduce în fața sufletului pocăit sugestii și dificultăți pentru a-i slăbi credința și a-i distruge curajul. El are ispite fără număr pe care le poate trimite ca să ne invadeze mintea, unele după altele, însă creștinii nu trebuie să se ia după emoții și să dea curs sentimentelor lor, căci dacă fac astfel, nu fac altceva decât să-l întrețină pe oaspetele nelegiuit, să se îndoiască și să se lase copleșiți de disperare.

  Nu vă bazați prea mult pe sentimentele voastre și nu vă lăsați stăpâniți de ele, fie că acestea sunt bune, rele, de tristețe sau de bucurie… Cuvântul lui Dumnezeu este singurul care trebuie să fie siguranța voastră… Este o luptă în care trebuie să se angajeze fiecare suflet care dorește să obțină cununa vieții. Cu consecvență, biruitorul trebuie să ducă lupta cea bună a credinței, folosind armele din Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să-l întâmpinăm pe vrăjmaș cu cuvintele: „Stă scris.” (…)

  Când vrăjmașul începe să depărteze mintea de la Domnul Isus, să alunge mila Sa, iubirea Sa și atotputernicia Sa, nu irosiți timp prețios dând curs sentimentelor voastre, ci duceți-vă degrabă la Cuvânt. Domnul Hristos este prezentat în Scripturi ca Cel prin care Dumnezeu a făcut lumile. El este Lumina lumii și, pe măsură ce noi, căutătorii luminii, studiem Cuvântul, vom avea parte de iluminarea divină. (…)

  Oare ce sperăm să realizăm tânjind să avem toată lumea convertită pentru Isus, crezând în iubirea Lui iertătoare, dacă noi înșine nu credem în dragostea Lui și nu găsim odihnă în harul Său? Cum am putea să-i conducem pe alții spre o siguranță deplină, spre o credință simplă, de copil, în Tatăl nostru ceresc, când noi ne măsurăm și judecăm dragostea față de El prin prisma sentimentelor noastre? – Signs of the Times, 3 decembrie 1894

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mai arzi?

  Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți un psalm sau măcar câteva versete!

  Înțelegere și sprijin

  Doamne, dă-ne blândețea și iubirea Ta! PROVOCARE: Dacă ai în familie sau în biserică un tânăr care se luptă cu viciile, sună-l și spune-i că îi ești alături și roagă-te pentru el!

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Publicate astăzi

  Al doisprezecelea copil al lui Iacov

  Numele nostru este săpat adânc în palmele Mântuitorului, nu este un simplu tatuaj, ci El a plătit cu viața această răscumpărare. Poartă-te în așa fel încât să fie mândru când ți se rostește numele undeva.

  Restaurare

  Slujim unui Dumnezeu puternic și minunat, care vrea să restaureze relațiile dintre cei care fac parte din poporul Lui. Cheia constă în mărturisirea personală. Dumnezeu ne-a înnoit, pe mine și pe soțul meu, și a făcut să ne putem căsători din nou.

  Experienţe pe vârful muntelui

  Trebuie să ne luăm rămas-bun de la momentele glorioase iar şi iar, pentru că trebuie să lucrăm jos, în vale. Însă acest rămas-bun nu va mai exista când Isus va reveni. El îi va primi pe răscumpăraţi în aer, tară să atingă pământul, pentru a începe gloriosul urcuş către reşedinţa cerească, unde vom locui în veşnicie cu Isus

  Mai arzi?

  Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți un psalm sau măcar câteva versete!

  A szent város feletti jelenet

  „Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék a szerint,...