Încredeți-vă în Cuvânt, nu în simțăminte

  Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. (Coloseni 3:16)

  Cuvântul lui Dumnezeu este temelia credinței noastre și de aceea, prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu, noi putem obține dovada că suntem bine înaintea lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să facem din simțămintele noastre un test prin care să ne putem da seama dacă suntem sau nu pe placul lui Dumnezeu, fie că le considerăm încurajatoare, fie că nu. De îndată ce începem să ne contemplăm simțămintele, ne aflăm pe un teren periculos. Dacă suntem bucuroși, socotim că suntem într-o stare favorabilă, însă, dacă se petrece o schimbare, și circumstanțele ajung să ne producă sentimente de descurajare care ne vor face inima tristă, atunci în mod natural vom ajunge să ne îndoim de faptul că Dumnezeu ne-a acceptat.

  Satana nu ezită în a aduce în fața sufletului pocăit sugestii și dificultăți pentru a-i slăbi credința și a-i distruge curajul. El are ispite fără număr pe care le poate trimite ca să ne invadeze mintea, unele după altele, însă creștinii nu trebuie să se ia după emoții și să dea curs sentimentelor lor, căci dacă fac astfel, nu fac altceva decât să-l întrețină pe oaspetele nelegiuit, să se îndoiască și să se lase copleșiți de disperare.

  Nu vă bazați prea mult pe sentimentele voastre și nu vă lăsați stăpâniți de ele, fie că acestea sunt bune, rele, de tristețe sau de bucurie… Cuvântul lui Dumnezeu este singurul care trebuie să fie siguranța voastră… Este o luptă în care trebuie să se angajeze fiecare suflet care dorește să obțină cununa vieții. Cu consecvență, biruitorul trebuie să ducă lupta cea bună a credinței, folosind armele din Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să-l întâmpinăm pe vrăjmaș cu cuvintele: „Stă scris.” (…)

  Când vrăjmașul începe să depărteze mintea de la Domnul Isus, să alunge mila Sa, iubirea Sa și atotputernicia Sa, nu irosiți timp prețios dând curs sentimentelor voastre, ci duceți-vă degrabă la Cuvânt. Domnul Hristos este prezentat în Scripturi ca Cel prin care Dumnezeu a făcut lumile. El este Lumina lumii și, pe măsură ce noi, căutătorii luminii, studiem Cuvântul, vom avea parte de iluminarea divină. (…)

  Oare ce sperăm să realizăm tânjind să avem toată lumea convertită pentru Isus, crezând în iubirea Lui iertătoare, dacă noi înșine nu credem în dragostea Lui și nu găsim odihnă în harul Său? Cum am putea să-i conducem pe alții spre o siguranță deplină, spre o credință simplă, de copil, în Tatăl nostru ceresc, când noi ne măsurăm și judecăm dragostea față de El prin prisma sentimentelor noastre? – Signs of the Times, 3 decembrie 1894

  Încredeți-vă în Cuvânt, nu în simțăminte - 2019. Este o luptă în care trebuie să se angajeze fiecare suflet care dorește să obțină cununa vieții. Cu consecvență, biruitorul trebuie să ducă lupta cea bună a credinței, folosind armele din Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să-l întâmpinăm pe vrăjmaș cu cuvintele: „Stă scris.”
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  O apă limpede

  Doamne, ajută-mă să port lumina Ta pentru semenii mei astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Ia-ți timp să meditezi la viața ta așa cum este ea reflectată în cei din jurul tău!

  Fața Lui și fața mea

  PROVOCARE: Cu siguranță că printre rudele tale sunt și persoane care încă nu Îl cunosc pe Dumnezeu. Ia-ți timp astăzi să te rogi pentru ele! Dacă ai ocazia, spune-le că Dumnezeu abia așteaptă să le vadă acasă!

  Două vieți și o istorie

  PROVOCARE: Fă un plan ca luna aceasta să ai o zi specială de post și rugăciune pentru a te apropia mai mult de Dumnezeu și pentru a mijloci pentru cei din familia ta!

  Publicate astăzi

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...

  Protecție Divină

  Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și pînă în veac....

  Nici măcar jumătate

  Deși la prima vedere anturajul pe care îl alegem și locul în care alegem să trăim pot părea inofensive, ele pot deveni totuși periculoase. Poate că ne considerăm suficient de maturi ca să fim ispitiți de ceva dăunător. Însă realitatea este că, pe neobservate, ceea ce se întâmplă lângă noi ne influențează, mai ales dacă e vorba de ceva negativ. Nimic din ceea ce vedem sau auzim nu ne lasă indiferenți, chiar dacă nu acordăm prea multă atenție. A ne considera intangibili nu este o dovadă de înțelepciune și nici de tărie, ci mai degrabă trădează imaturitate și superficialitate. A ne teme de influențe rele nu e o slăbiciune, ci o dovadă de precauție și discernământ spiritual.

  Deschide-mi inima!

  Doamne, fie ca dragostea Ta necondiționată să crească în inima mea și să mă determine la acțiune!

  Rugăciunea şi mulţumirea

  Dacă treci prin dificultăţi, în mod deosebit din cauza insultelor, a urii, a invidiei, a resentimentelor sau asprimii în relaţiile cu ceilalţi, citeşte, reciteşte, memorează şi roagă-te. Copiază acest text pe ceva şi poartă-l la tine pentru a-l folosi când eşti ispitit. Mai presus de toate, roagă-te tot timpul, aşa cum te învaţă apostolul Pavel.