Cuvântul S-a făcut trup

  Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci Mi-ai pregătit un trup… Iată-Mă, vin (…) să fac voia Ta, Dumnezeule. (Evrei 10:5-7)

  Dacă îngerul Gabriel ar fi fost trimis în această lume ca să ia asupra lui natura umană și să-i învețe pe oameni cunoașterea de Dumnezeu, cât de doritori ar fi fost oamenii să asculte sfaturile lui! Să presupunem că el ar fi fost în stare să ne dea un exemplu desăvârșit de curăție și sfințenie, simțind împreună cu noi în toate necazurile, nenorocirile și chinurile noastre și suferind pedeapsa pentru păcatele noastre. Cât de grabnici am fi fost să-l urmăm? (…)

  Dacă, atunci când s-a întors acasă, această ființă cerească ar fi lăsat în urmă o carte ce ar fi conținut istoria misiunii sale, cu revelații cu privire la istoria lumii, cu câtă nerăbdare ar fi fost desfăcut sigiliul acesteia! Cât de doritori ar fi fost oamenii să aibă un exemplar al acesteia! Însă din ceruri a venit în această lume Cel care a depășit orice închipuire… Domnul Hristos spune despre Sine: „Înainte de Avraam, sunt Eu.” „Eu și Tatăl una suntem.”

  În timp ce-L contempla pe Hristos și puterea Sa, apostolul Pavel a izbucnit în strigăte de admirație și uimire: „Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei… Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă… Și El este înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El.”

  Biblia este glasul lui Dumnezeu, care ne vorbește la fel de sigur ca și când L-am auzi cu propriile noastre urechi. Dacă am fi conștienți de acest lucru, cu câtă ardoare am căuta preceptele ei! Citirea și contemplarea Scripturii ar fi considerată ca o audiență la Cel Infinit. (…)

  Cuvintele Domnului Hristos sunt pâinea vieții. Pe măsură ce ucenicii se hrăneau cu cuvintele Domnului Hristos, înțelegerea lor a prins viață… În înțelegerea acestor învățături, ei au pășit de la obscuritatea din zori la strălucirea din miezul zilei.

  La fel se va întâmpla și cu noi dacă vom studia Cuvântul lui Dumnezeu. Mintea noastră se va descătușa, iar înțelegerea noastră se va mări. Cei care primesc și asimilează acest Cuvânt, implicându-l în fiecare act al lor, în fiecare trăsătură de caracter, vor fi puternici în tăria lui Dumnezeu. Acesta dă vigoare sufletului, desăvârșește experiența și aduce o bucurie ce dăinuie pururi. – Signs of the Times, 4 aprilie 1906

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  (In)suflă credință!

  Doamne, ajută-mă să fiu în lumea aceasta un martor al speranței pentru cei care nu mai cred nici măcar în ei înșiși! Dă-mi tăria să fiu pentru alții o ancoră în furtună! PROVOCARE: Pune-ți ca țintă astăzi să încurajezi cât mai multe persoane!

  Un cuvânt potrivit la vreme potrivită

  Te rugăm, Tată bun, să ne ajuți să vorbim ca Tine! PROVOCARE: Caută astăzi să comunici cu cineva cu care nu îți este ușor să o faci, preferabil dintr-o altă generație decât a ta! Cere inspirație pentru a-i da un telefon, pentru a-i scrie o scrisoare sau pentru a discuta deschis cu o astfel de persoană!

  Vorba multă, bogăția omului

  Doamne, Te rog să îmi deschizi mintea pentru a putea fi deschis în comunicarea și relaționarea cu cei din jurul meu! PROVOCARE: Încearcă astăzi să eviți în felul în care comunici exagerările, bârfa și judecarea altora!

  Sărutul cuvintelor

  Doamne, fă Tu ca din gura noastră să iasă doar săruturi care să aline durerea celor din jur! PROVOCARE: Gândește-te la un lucru frumos pe care ai vrut să-l spui cuiva de mult timp, dar ai tot amânat! Ce-ar fi să i-l spui chiar astăzi?

  Publicate astăzi

  Douăsprezece feluri de rod

  Când nu știi ceva, nu insista să pari mai deștept sau mai cunoscător, în cele din urmă se va dovedi neștiința, și această dezvăluire doare mult mai rău decât modestia de a recunoaște o limită firească. Până și geniile mai au multe lucruri de înțeles și de descoperit. Va fi un timp al descoperirilor și al științei depline, veșnicia se va ocupa de acest lucru.

  O voce slabă și liniștită

  Când ești îndemnată de Duhul Sfânt să faci un anumit lucru – când auzi vocea Lui spunându-ți să faci ceva – ascultă și acționează! Nu știi niciodată cum vrea Dumnezeu să te folosească pentru a le face un bine celorlalți.

  Un duh de putere

  În caz de timiditate, de lipsă de motivație sau de oricare altă barieră ai putea întâlni, Domnul este gata să-ți dea puterea de a rezolva lucrurile. El îți dă puterea dragostei și a unei minți sănătoase și echilibrate pentru a lua cele mai bune decizii. Fie ca Domnul să-ți dea aceste daruri chiar astăzi!

  (In)suflă credință!

  Doamne, ajută-mă să fiu în lumea aceasta un martor al speranței pentru cei care nu mai cred nici măcar în ei înșiși! Dă-mi tăria să fiu pentru alții o ancoră în furtună! PROVOCARE: Pune-ți ca țintă astăzi să încurajezi cât mai multe persoane!

  A tevékeny szeretet országa

  „Jézus pedig felelt nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Ján...