Cuvântul S-a făcut trup

  Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci Mi-ai pregătit un trup… Iată-Mă, vin (…) să fac voia Ta, Dumnezeule. (Evrei 10:5-7)

  Dacă îngerul Gabriel ar fi fost trimis în această lume ca să ia asupra lui natura umană și să-i învețe pe oameni cunoașterea de Dumnezeu, cât de doritori ar fi fost oamenii să asculte sfaturile lui! Să presupunem că el ar fi fost în stare să ne dea un exemplu desăvârșit de curăție și sfințenie, simțind împreună cu noi în toate necazurile, nenorocirile și chinurile noastre și suferind pedeapsa pentru păcatele noastre. Cât de grabnici am fi fost să-l urmăm? (…)

  Dacă, atunci când s-a întors acasă, această ființă cerească ar fi lăsat în urmă o carte ce ar fi conținut istoria misiunii sale, cu revelații cu privire la istoria lumii, cu câtă nerăbdare ar fi fost desfăcut sigiliul acesteia! Cât de doritori ar fi fost oamenii să aibă un exemplar al acesteia! Însă din ceruri a venit în această lume Cel care a depășit orice închipuire… Domnul Hristos spune despre Sine: „Înainte de Avraam, sunt Eu.” „Eu și Tatăl una suntem.”

  În timp ce-L contempla pe Hristos și puterea Sa, apostolul Pavel a izbucnit în strigăte de admirație și uimire: „Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei… Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă… Și El este înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El.”

  Biblia este glasul lui Dumnezeu, care ne vorbește la fel de sigur ca și când L-am auzi cu propriile noastre urechi. Dacă am fi conștienți de acest lucru, cu câtă ardoare am căuta preceptele ei! Citirea și contemplarea Scripturii ar fi considerată ca o audiență la Cel Infinit. (…)

  Cuvintele Domnului Hristos sunt pâinea vieții. Pe măsură ce ucenicii se hrăneau cu cuvintele Domnului Hristos, înțelegerea lor a prins viață… În înțelegerea acestor învățături, ei au pășit de la obscuritatea din zori la strălucirea din miezul zilei.

  La fel se va întâmpla și cu noi dacă vom studia Cuvântul lui Dumnezeu. Mintea noastră se va descătușa, iar înțelegerea noastră se va mări. Cei care primesc și asimilează acest Cuvânt, implicându-l în fiecare act al lor, în fiecare trăsătură de caracter, vor fi puternici în tăria lui Dumnezeu. Acesta dă vigoare sufletului, desăvârșește experiența și aduce o bucurie ce dăinuie pururi. – Signs of the Times, 4 aprilie 1906

  Cuvântul S-a făcut trup - 2019. Biblia este glasul lui Dumnezeu, care ne vorbește la fel de sigur ca și când L-am auzi cu propriile noastre urechi. Dacă am fi conștienți de acest lucru, cu câtă ardoare am căuta preceptele ei! Citirea și contemplarea Scripturii ar fi considerată ca o audiență la Cel Infinit.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...