Adevărata și falsa sfințire

  După roadele lor îi veți cunoaște. (Matei 7:20)

  Domnul Isus a venit în lume pentru că neamul omenesc se afla sub sentința morții din cauza călcărilor de lege. Lucrarea Sa a constat în a-i aduce pe oameni înapoi la supunere față de Legea lui Dumnezeu, despre care apostolul Pavel spune că este „sfântă, dreaptă și bună”. El a ținut poruncile Tatălui Său. Cei care, prin pocăință și ascultare, dovedesc prețuirea pe care o au pentru mântuirea pe care El a venit să le-o aducă vor avea lucrarea Duhului în inimile lor. Iar testul este viața lor. „După roadele lor îi veți cunoaște.” Apostolul Ioan spune: „Cine zice: «Îl cunosc» și nu păzește poruncile Lui este un mincinos și adevărul nu este în el.”

  Totuși, neținând seama de aceste mărturii inspirate cu privire la natura păcatului, mulți susțin că sunt sfințiți și că nu mai pot păcătui, în timp ce, în realitate, ei continuă să calce Legea lui Dumnezeu. (…)

  Niciunul dintre cei ce pretind că sunt sfinți nu este cu adevărat sfânt. Cei care sunt înregistrați ca sfinți în cărțile din ceruri nu sunt conștienți de acest lucru, și ei sunt cei din urmă care să se laude cu propria bunătate. Niciunul dintre profeți sau dintre apostoli nu a susținut vreodată că este sfânt… Cel neprihănit nu emite niciodată o asemenea pretenție. Cu cât se aseamănă mai mult cu Domnul Hristos, cu atât își dă seama mai mult de cât este de departe de El, căci conștiința lui este sensibilă și el socotește păcatul așa cum îl socotește Dumnezeu. (…)

  Poziția cea mai sigură pe care ar trebui s-o luăm fiecare dintre noi este aceea de a ne considera păcătoși care au nevoie zilnic de harul divin. Singura noastră cerere să fie îndurarea prin sângele ispășitor al Domnului Hristos… Cei care au adevărul, așa cum este el descoperit în acel Cuvânt Sfânt, trebuie să stea neclintiți pe platforma adevărului, bizuindu-se pe ceea ce „stă scris”.

  Dumnezeu are binecuvântări deosebite pentru poporul Său. Ei pot beneficia de „pacea lui Dumnezeu, care întrece orice cunoștință”. Ei „pot fi în stare să înțeleagă împreună cu toți sfinții”… „care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea” iubirii lui Hristos, fiind „plini de toată plinătatea lui Dumnezeu”. Însă Domnul Hristos Se va manifesta în acest fel numai față de aceia care sunt blânzi și smeriți cu inima. Cei pe care Dumnezeu îi îndreptățește sunt reprezentați mai degrabă de vameș decât de fariseul care voia să se îndreptățească pe sine. Umilința este de origine cerească și nimeni nu va putea intra pe porțile de mărgăritar dacă nu o posedă. În mod natural, aceasta va străluci în biserică și în lume și va străluci și în curțile cerești. – Signs of the Times, 26 februarie 1885

  Adevărata și falsa sfințire - 2019. Cei pe care Dumnezeu îi îndreptățește sunt reprezentați mai degrabă de vameș decât de fariseul care voia să se îndreptățească pe sine. Umilința este de origine cerească și nimeni nu va putea intra pe porțile de mărgăritar dacă nu o posedă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Exemple mici, lecții mari

  Doamne, Te rog să mă ajuți să mă văd așa cum mă vezi Tu și să pot să văd lecțiile Tale și în cei mai mici! PROVOCARE: Caută astăzi să descoperi ce poți învăța de la un copil sau de la un tânăr!

  Ce cadou mi-ai adus?

  Tată ceresc, arată-ne cum să ne bucurăm de timpul petrecut împreună cu nepoții noștri! Învață-ne să ne exprimăm creativ dragostea față de ei și să le oferim lecții bogate de înțelepciune și experiență a credinței! PROVOCARE: Meditează astăzi la moștenirea pe care o lași celor ce vin după tine!

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...