Alegeți astăzi

  Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. (Matei 28:20)

  Timp de mai multe luni am fost tulburată când am văzut că unii dintre frații noștri, dintre cei folosiți de Dumnezeu pentru cauza Sa, s-au încurcat acum în teologia nou-apărută care îi îndepărtează pe mulți de la adevărata credință în Dumnezeu. Sâmbătă noaptea, cu o săptămână în urmă, după ce am studiat și m-am rugat mult cu privire la aceste lucruri, am avut o viziune în care eu vorbeam în fața unei mari mulțimi care îmi adresa multe întrebări cu privire la lucrarea și scrierile mele.

  Un sol ceresc mi-a atras atenția să nu mă obosesc să aleg și să răspund la toate afirmațiile și îndoielile din mintea multora. „Stai ca mesager al lui Dumnezeu oriunde, în orice loc”, mi s-a poruncit, „și adu mărturia pe care ți-o voi da Eu. Fii liberă. Adu mărturia pe care ți-o dă Domnul pentru mustrare și îndreptare, în lucrarea de încurajare și înălțare a sufletelor, și învață-i să păzească tot ce am poruncit. «Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.»”

  După viziune, m-am rugat cu glas tare cu multă ardoare și seriozitate. Sufletul meu a fost întărit, fiindcă îmi fuseseră rostite cuvintele: „Fii tare, da, fii tare! Nu lăsa ca vreun cuvânt dintre cele care au scopul de a duce în eroare, din partea pastorilor sau a medicilor, să-ți tulbure mintea. Spune-le să preia lumina expusă în publicații. Adevărul va conduce întotdeauna la biruință. Mergi tot înainte cu lucrarea ta.”

  „Dacă Duhul Sfânt este respins, nici chiar toate cuvintele Mele nu vor fi de folos pentru a îndepărta, chiar și pentru moment, reprezentările false care au fost făcute, iar Satana este prezent ca să inventeze și mai multe. Dacă dovezile date deja sunt respinse, orice alte dovezi vor fi inutile până ce nu se va vedea puterea de convertire a lui Dumnezeu asupra minții. Dacă impresiile convingătoare ale Duhului Sfânt făcute în trecut nu vor fi acceptate ca o dovadă demnă de încredere, nimic din ceea ce poate fi prezentat nu îi va convinge în viitor, pentru că discernământul lor a fost pervertit de viclenia lui Satana, care i-a cuprins cu vraja lui.”

  Dumnezeu îi cheamă acum pe toți cei care aleg să Îi slujească să stea hotărâți pe platforma cea veșnică a adevărului. Fie ca cei care au adus starea prezentă de confuzie, producând dezbinarea care există acum, să se oprească și să judece bine înainte de a continua în felul acesta! „Alegeți astăzi cui vreți să slujiți.” „Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal.” – Review and Herald, 9 august 1906

  Alegeți astăzi - 2019. Dumnezeu îi cheamă acum pe toți cei care aleg să Îi slujească să stea hotărâți pe platforma cea veșnică a adevărului. Fie ca cei care au adus starea prezentă de confuzie, producând dezbinarea care există acum, să se oprească și să judece bine înainte de a continua în felul acesta! „Alegeți astăzi cui vreți să slujiți.”
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...