Dumnezeu revelat în natură și prin Domnul Isus

  În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. (Romani 1:20)

  Lucrările create de Dumnezeu constituie o istorie ilustrată a lucrării Sale răscumpărătoare. Soarele își face lucrarea încredințată lui de slujire a naturii, atât a celei însuflețite, cât și a celei neînsuflețite. El face ca pomii să crească și să își aducă roadele lor binecuvântate. El face ca vegetația să înflorească și să fie în folosul tuturor. Și luna își are misiunea ei. Ea luminează în timpul nopții spre binele nostru, și stelele de asemenea sunt conduse pe cer pentru bucuria lumii. Niciunul dintre noi nu poate înțelege pe deplin lucrarea acestor străjeri tăcuți, însă toți au o anumită lucrare încredințată lor.

  Și apele cele adânci au locul lor în marele plan al lui Dumnezeu. Munții și stâncile constituie subiecte de meditație și conțin lecții pentru cel ce vrea să învețe. Toate lucrurile din natură – de la floarea cea mai mică la iarba care îmbracă pământul cu verdele ei – proclamă bunătatea și iubirea lui Dumnezeu față de noi. (…)

  Gândurile și lucrările Sale sunt atât de conectate unele de altele, încât noi putem citi în natură marea iubire a lui Dumnezeu pentru o lume decăzută. Universul conține o mare capodoperă a Înțelepciunii infinite în nenumăratele Sale lucrări atât de diferite, care, în varietatea lor fără seamăn, formează un întreg desăvârșit.

  La o cercetare atentă, se poate vedea că intervențiile fără număr ale lui Dumnezeu în lumea naturală au legătură unele cu altele, iar atunci când urmărim aceste verigi din lanțul Providenței, noi suntem conduși să Îl cunoaștem mai bine pe marele Creator. Acesta este un adevăr demn de studiul nostru atent. Domnul Isus Hristos este Acela care realizează marea unitate; El posedă însușirile care armonizează toate diferențele. Iar El, Darul mai presus de toate celelalte, a fost dăruit lumii noastre pentru a da expresie inimii și caracterului lui Dumnezeu, astfel ca orice ființă inteligentă care dorește să Îl poată vedea pe Dumnezeu descoperit prin Fiul Său. Toate aceste lucruri au fost date de Dumnezeu familiei omenești… Ați văzut lucrările creației lui Dumnezeu ca fiind pregătite de mâna Sa pentru a sluji fericirii familiei omenești?

  Pe cei care sunt credincioși în lucrarea lor îi așteaptă o răsplată prețioasă. Ei vor avea un cămin în locașurile pe care Domnul Hristos S-a dus să le pregătească pentru cei ce-L iubesc și așteaptă revenirea Sa. – Youth’s Instructor, 19 august 1897

  Dumnezeu revelat în natură și prin Domnul Isus - 2019. Gândurile și lucrările Sale sunt atât de conectate unele de altele, încât noi putem citi în natură marea iubire a lui Dumnezeu pentru o lume decăzută. Universul conține o mare capodoperă a Înțelepciunii infinite în nenumăratele Sale lucrări atât de diferite, care, în varietatea lor fără seamăn, formează un întreg desăvârșit.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  O apă limpede

  Doamne, ajută-mă să port lumina Ta pentru semenii mei astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Ia-ți timp să meditezi la viața ta așa cum este ea reflectată în cei din jurul tău!

  Fața Lui și fața mea

  PROVOCARE: Cu siguranță că printre rudele tale sunt și persoane care încă nu Îl cunosc pe Dumnezeu. Ia-ți timp astăzi să te rogi pentru ele! Dacă ai ocazia, spune-le că Dumnezeu abia așteaptă să le vadă acasă!

  Două vieți și o istorie

  PROVOCARE: Fă un plan ca luna aceasta să ai o zi specială de post și rugăciune pentru a te apropia mai mult de Dumnezeu și pentru a mijloci pentru cei din familia ta!

  Publicate astăzi

  Porunca a cincea

  Nici măcar părinții nu sunt veșnici, vor pleca la odihna lor mai devreme sau mai târziu. Dacă ar fi mult să considerăm că le datorăm viața, le datorăm măcar grija și preocuparea pe care ni le-au oferit, atât cât s-au priceput ei, în pruncia noastră. Acum, cât încă este posibil, avem șansa să le ascultăm sfaturile sau rugămințile; acum putem să le aducem simple mulțumiri și să-i convingem că suntem bine, că ne gândim la ei și că sunt valoroși în ochii noștri. Cel mai important lucru pentru un părinte este acela de a-și ști copilul fericit.

  Dă-te la o parte!

  Am învățat că la vârsta ei eu îi pot fi doar prietenă, în niciun caz și conștiință. Dar cel mai mult am învățat să mă rog cu insistență și să mă dau la o parte din drum pentru ca Domnul să lucreze.

  În luptă, dar nu disperaţi

  Gândeşte-te la cunoscuta zicală: „Când Dumnezeu închide uşa, tot El deschide o fereastră”, care exprimă într-un mod informal gândul principal de astăzi. Dumnezeu mi ne lasă niciodată să ajungem la limită. Doar aşteaptă-L în credinţă pe Iahve şi îţi vei redobândi speranţa.

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...