Domnul Hristos leagă cerul cu pământul

  Fac așa cum Mi-a poruncit Tatăl. (Ioan 14:31)

  Cei care au experimentat binecuvântarea lui Dumnezeu ar trebui să fie cele mai recunoscătoare persoane.

  Ei ar trebui să-I adreseze lui Dumnezeu cuvinte de mulțumire, deoarece Domnul Hristos S-a întrupat pentru noi, Și-a îmbrăcat divinitatea cu umanitatea noastră pentru a putea prezenta înaintea lumii desăvârșirea lui Dumnezeu în propriul Său caracter. El a venit să-L reprezinte pe Dumnezeu nu ca pe un judecător aspru, ci ca pe un Tată iubitor. (…)

  Domnul Isus este un exemplu în toate lucrurile. Prin lucrările pe care le-a făcut, El a dovedit că este în legătură cu Tatăl și că, prin tot ceea ce făcea, El aducea la îndeplinire planurile veșnice ale lui Dumnezeu. În spirit, fapte și întreaga Sa viață de pe pământ, El a descoperit planurile lui Dumnezeu față de moștenirea Sa dintre oameni. Prin supunerea Sa față de Legea lui Dumnezeu, El a exemplificat în natura Sa omenească faptul că Legea este o transcriere a desăvârșirii divine. În darul lui Hristos față de lume, Dumnezeu i-a copleșit pe oamenii căzuți cu manifestarea minunată a dragostei Sale; însă în timp ce dorește ca toți oamenii să vină la pocăință, El arată cu claritate că în niciun caz nu va trece cu vederea vinovăția. Dacă ar îngădui păcatul într-o măsură cât de mică, atunci tronul Său ar fi mânjit. (…)

  Tuturor acelora care Îl primesc pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor personal li se acordă protecție divină și lumină din ceruri, căci îngerii din ceruri sunt trimiși să slujească acelora care doresc să fie moștenitori ai mântuirii. Visul pe care l-a avut Iacov, cu scara al cărui capăt de jos era pe pământ, iar cel de sus atingea tronul lui Dumnezeu, scară pe care urcau și coborau îngerii lui Dumnezeu din ceruri, constituie o reprezentare a planului de mântuire. Dacă acea scară nu ar fi atins pământul din lipsa a doar câțiva centimetri, legătura dintre cer și pământ ar fi fost ruptă și toți ar fi fost pierduți, fără speranță. Însă acea scară era înfiptă solid pe pământ pentru ca cerul să poată fi în legătură cu pământul și pentru ca omenirea decăzută să poată fi răscumpărată și salvată. Domnul Hristos este scara pe care a văzut-o Iacov, al cărei capăt atinge pământul și al cărei vârf atinge tronul lui Dumnezeu. Prin Hristos, inteligențele cerești și agenții omenești pot comunica. – Signs of the Times, 11 aprilie 1895

  Domnul Hristos leagă cerul cu pământul - 2019. Domnul Isus este un exemplu în toate lucrurile. Prin lucrările pe care le-a făcut, El a dovedit că este în legătură cu Tatăl și că, prin tot ceea ce făcea, El aducea la îndeplinire planurile veșnice ale lui Dumnezeu. În spirit, fapte și întreaga Sa viață de pe pământ, El a descoperit planurile lui Dumnezeu față de moștenirea Sa dintre oameni.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...