Dumnezeu și Mamona

  Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt: Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. (Matei 6:24)

  Satana vine și astăzi cu aceleași ispite cu care a venit înaintea lui Adam și înaintea lui Isus, al doilea Adam, Cel care a biruit și a făcut posibil ca și noi să biruim. Prin puterea lui Hristos unită cu eforturile noastre vom putea ieși biruitori.

  Întreg cerul privește cu interes să vadă cum folosim noi talanții pe care ni i-a încredințat Dumnezeu. Dacă investim în comoara din ceruri, vom folosi bunurile date nouă de Dumnezeu pentru înaintarea cauzei Sale, pentru salvarea de suflete, pentru binecuvântarea omenirii, iar tot ceea ce este folosit în acest fel este pus de Domnul în contul nostru din banca ce nu falimentează niciodată. Când inima Îl iubește pe Dumnezeu, averile nu constituie un obstacol în luptă pentru creștin, deoarece slujitorii consacrați ai Domnului Isus știu să facă cele mai bune investiții și își vor folosi bogățiile pentru binecuvântarea copiilor lui Dumnezeu.

  Folosirea constantă a capacităților noastre pentru a aduna bogății pe pământ ne leagă de pământ. Noi devenim sclavi ai lui Mamona. Când bogățiile sporesc, inima idolatră Îl uită pe Dumnezeu, ajunge să se încreadă în sine și să fie mulțumită de sine. Responsabilitățile religioase sunt neglijate. În fața restricțiilor se dă pe față nerăbdare și devenim aroganți. Lumea se interpune între suflet și cer. Ochii noștri ajung orbiți de „dumnezeul acestui veac”, astfel că noi nu mai putem discerne sau aprecia valoarea lucrurilor veșnice. (…)

  Motive și mijloace mai puternice decât acestea nu ar putea fi puse niciodată în mișcare – bucuria cerului, răsplata bogată pentru facerea de bine, compania îngerilor, comuniunea cu Dumnezeu și cu Fiul Său și iubirea lor, perspectivele de dezvoltare a tuturor capacităților noastre de-a lungul veacurilor veșniciei; căci lucruri care „…la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc” (1 Corinteni 2:9). Nu sunt oare acestea stimulente și încurajări puternice care să ne determine să-I oferim o slujire din toată inima Creatorului și Răscumpărătorului nostru?

  Să nu ținem noi seama de marea îndurare a lui Dumnezeu? Să ne așezăm într-o relație potrivită cu El, care ne-a iubit cu o dragoste uimitoare, și să ne folosim de marele privilegiu de a deveni instrumente în mâinile Sale, ca să putem coopera cu îngerii Săi slujitori și să fim împreună-lucrători cu Dumnezeu și cu Domnul Hristos. – Bible Echo (Australia), 15 februarie 1889

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Tăria capului limpede

  Vezi ce te supără la cei mai tineri! Cu siguranță, vei putea găsi o rezolvare dacă vei gândi curat și limpede. PROVOCARE: Arată-i simpatie unui tânăr care a făcut alegeri greșite! Ajută-l să înțeleagă că, deși nu ești de acord cu ce a făcut, îl iubești și ești gata să îl ajuți cu ce poți!

  O singură variantă

  Când te vei ruga, pune în balanță moștenirea pregătită de tine pentru cei din generația tânără! PROVOCARE: Ia-ți un angajament în fața Cerului că nu vei lăsa să treacă nicio zi fără să le vorbești celor tineri despre Calea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  A unsprezecea poartă – de Iacint

  La rândul nostru, și noi putem fi o reflexie a luminii care vine de la Dumnezeu spre cei ce trăiesc anonim sau ascunși de rușine ori de teamă. Dacă ei încă nu Îl văd pe Dumnezeu, noi am putea să le arătăm măcar puțin din ceea ce este El pentru viața noastră. Cu un mic efort și cu puțină bunăvoință, am putea să-i punem pe ceilalți în valoare mai mult decât o facem acum sau decât facem pentru noi înșine.

  Îngerii le-au păzit „coșul”

  Dumnezeu Și-a trimis îngerii să vegheze asupra „coșului” mătușilor mele la fel cum au vegheat asupra lui Moise pe fluviul Nil, cu mult timp în urmă. Slujim unui Dumnezeu uimitor! Va fi minunat să auzim în ceruri povestiri despre cum ne-au salvat îngerii noștri păzitori.

  De la bocet la bucurie

  Dumnezeu poate şi vrea să ne ia tristeţea, descurajarea şi amărăciunea, ca noi să ne putem bucura de viaţă şi să fim pregătiţi să-L primim cu bucurie. Domnul ne va binecuvânta dacă îi dăm voie.

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Isten minden cselekedetet megítél

  „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen...