Dumnezeu și Mamona

  Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt: Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. (Matei 6:24)

  Satana vine și astăzi cu aceleași ispite cu care a venit înaintea lui Adam și înaintea lui Isus, al doilea Adam, Cel care a biruit și a făcut posibil ca și noi să biruim. Prin puterea lui Hristos unită cu eforturile noastre vom putea ieși biruitori.

  Întreg cerul privește cu interes să vadă cum folosim noi talanții pe care ni i-a încredințat Dumnezeu. Dacă investim în comoara din ceruri, vom folosi bunurile date nouă de Dumnezeu pentru înaintarea cauzei Sale, pentru salvarea de suflete, pentru binecuvântarea omenirii, iar tot ceea ce este folosit în acest fel este pus de Domnul în contul nostru din banca ce nu falimentează niciodată. Când inima Îl iubește pe Dumnezeu, averile nu constituie un obstacol în luptă pentru creștin, deoarece slujitorii consacrați ai Domnului Isus știu să facă cele mai bune investiții și își vor folosi bogățiile pentru binecuvântarea copiilor lui Dumnezeu.

  Folosirea constantă a capacităților noastre pentru a aduna bogății pe pământ ne leagă de pământ. Noi devenim sclavi ai lui Mamona. Când bogățiile sporesc, inima idolatră Îl uită pe Dumnezeu, ajunge să se încreadă în sine și să fie mulțumită de sine. Responsabilitățile religioase sunt neglijate. În fața restricțiilor se dă pe față nerăbdare și devenim aroganți. Lumea se interpune între suflet și cer. Ochii noștri ajung orbiți de „dumnezeul acestui veac”, astfel că noi nu mai putem discerne sau aprecia valoarea lucrurilor veșnice. (…)

  Motive și mijloace mai puternice decât acestea nu ar putea fi puse niciodată în mișcare – bucuria cerului, răsplata bogată pentru facerea de bine, compania îngerilor, comuniunea cu Dumnezeu și cu Fiul Său și iubirea lor, perspectivele de dezvoltare a tuturor capacităților noastre de-a lungul veacurilor veșniciei; căci lucruri care „…la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc” (1 Corinteni 2:9). Nu sunt oare acestea stimulente și încurajări puternice care să ne determine să-I oferim o slujire din toată inima Creatorului și Răscumpărătorului nostru?

  Să nu ținem noi seama de marea îndurare a lui Dumnezeu? Să ne așezăm într-o relație potrivită cu El, care ne-a iubit cu o dragoste uimitoare, și să ne folosim de marele privilegiu de a deveni instrumente în mâinile Sale, ca să putem coopera cu îngerii Săi slujitori și să fim împreună-lucrători cu Dumnezeu și cu Domnul Hristos. – Bible Echo (Australia), 15 februarie 1889

  Dumnezeu și Mamona - 2019. Când inima Îl iubește pe Dumnezeu, averile nu constituie un obstacol în luptă pentru creștin, deoarece slujitorii consacrați ai Domnului Isus știu să facă cele mai bune investiții și își vor folosi bogățiile pentru binecuvântarea copiilor lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...