Adunăm sau risipim

  Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu strânge cu Mine risipește. (Matei 12:30)

  Bărbați și femei convertiți pe jumătate înseamnă creștini pasivi. Ei sunt pomi fără roadă. Domnul Hristos caută în zadar să găsească roade în ei; nu găsește decât frunze.

  Dacă ar fi posibil ca Hristos și eul să fie slujiți în același timp, atunci un mare număr s-ar înrola în rândul acelora care călătoresc spre ceruri. Dar Domnul Isus nu caută asemenea oameni. Cauza Sa nu are nevoie de astfel de adepți.

  Adevărații urmași ai lui Hristos își folosesc cunoștințele pentru a face ca și alții să beneficieze de harul Lui. Cu candelele umplute cu uleiul cel sfânt, ei merg înainte aducând lumină celor aflați în întuneric. Astfel de lucrători văd multe suflete întorcându-se la Domnul. În fața lor se dezvăluie continuu noi adevăruri și, pe măsură ce primesc, ei dau mai departe.

  Cei pentru care lanțurile păcatului au fost sfărâmate, care L-au căutat pe Domnul cu inima zdrobită și au primit răspuns la cererile lor arzătoare după neprihănire, nu sunt niciodată reci și dezinteresați. Ei sunt conștienți că au o parte de făcut în lucrarea de salvare de suflete. Ei veghează, se roagă și lucrează pentru salvarea altora. Modelați și călăuziți de Duhul Sfânt, ei câștigă stabilitate în ce privește profunzimea și lărgimea caracterului creștin. Ei dobândesc fericire spirituală de durată. Mergând pe urmele pașilor Domnului Hristos, ei ajung să se identifice cu El în planurile Sale pline de sacrificiu de Sine. Asemenea creștini nu pot fi reci și neimpresionabili. Inimile lor sunt pline de iubire neegoistă pentru păcătoși. Ei lasă deoparte orice ambiție lumească și interese personale. Legătura lor cu lucrurile profunde ale lui Dumnezeu face ca ei să devină tot mai mult asemenea Mântuitorului lor. Ei se bucură de biruințele Lui; ei sunt plini de bucuria Lui. Zi de zi, ei cresc până la statura deplină de bărbați și femei în Hristos Isus. (…)

  Noi ne decidem destinul veșnic prin felul în care facem lucrarea pe care ne-a încredințat-o Domnul Hristos s-o facem în absența Sa… Hristos, Domnul nostru, S-a dus să ne pregătească locașuri în cetatea din ceruri. Noi așteptăm ca El să Se întoarcă. Acum, cât nu este cu noi, să-L onorăm îndeplinind cu credincioșie lucrarea pe care El a așezat-o în mâinile noastre. Așteptând, veghind și lucrând, noi trebuie să ne pregătim pentru revenirea Sa. – Signs of the Times, 9 iulie 1902

  Adunăm sau risipim - 2019. Noi ne decidem destinul veșnic prin felul în care facem lucrarea pe care ne-a încredințat-o Domnul Hristos s-o facem în absența Sa… Hristos, Domnul nostru, S-a dus să ne pregătească locașuri în cetatea din ceruri. Noi așteptăm ca El să Se întoarcă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...