Adunăm sau risipim

  Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu strânge cu Mine risipește. (Matei 12:30)

  Bărbați și femei convertiți pe jumătate înseamnă creștini pasivi. Ei sunt pomi fără roadă. Domnul Hristos caută în zadar să găsească roade în ei; nu găsește decât frunze.

  Dacă ar fi posibil ca Hristos și eul să fie slujiți în același timp, atunci un mare număr s-ar înrola în rândul acelora care călătoresc spre ceruri. Dar Domnul Isus nu caută asemenea oameni. Cauza Sa nu are nevoie de astfel de adepți.

  Adevărații urmași ai lui Hristos își folosesc cunoștințele pentru a face ca și alții să beneficieze de harul Lui. Cu candelele umplute cu uleiul cel sfânt, ei merg înainte aducând lumină celor aflați în întuneric. Astfel de lucrători văd multe suflete întorcându-se la Domnul. În fața lor se dezvăluie continuu noi adevăruri și, pe măsură ce primesc, ei dau mai departe.

  Cei pentru care lanțurile păcatului au fost sfărâmate, care L-au căutat pe Domnul cu inima zdrobită și au primit răspuns la cererile lor arzătoare după neprihănire, nu sunt niciodată reci și dezinteresați. Ei sunt conștienți că au o parte de făcut în lucrarea de salvare de suflete. Ei veghează, se roagă și lucrează pentru salvarea altora. Modelați și călăuziți de Duhul Sfânt, ei câștigă stabilitate în ce privește profunzimea și lărgimea caracterului creștin. Ei dobândesc fericire spirituală de durată. Mergând pe urmele pașilor Domnului Hristos, ei ajung să se identifice cu El în planurile Sale pline de sacrificiu de Sine. Asemenea creștini nu pot fi reci și neimpresionabili. Inimile lor sunt pline de iubire neegoistă pentru păcătoși. Ei lasă deoparte orice ambiție lumească și interese personale. Legătura lor cu lucrurile profunde ale lui Dumnezeu face ca ei să devină tot mai mult asemenea Mântuitorului lor. Ei se bucură de biruințele Lui; ei sunt plini de bucuria Lui. Zi de zi, ei cresc până la statura deplină de bărbați și femei în Hristos Isus. (…)

  Noi ne decidem destinul veșnic prin felul în care facem lucrarea pe care ne-a încredințat-o Domnul Hristos s-o facem în absența Sa… Hristos, Domnul nostru, S-a dus să ne pregătească locașuri în cetatea din ceruri. Noi așteptăm ca El să Se întoarcă. Acum, cât nu este cu noi, să-L onorăm îndeplinind cu credincioșie lucrarea pe care El a așezat-o în mâinile noastre. Așteptând, veghind și lucrând, noi trebuie să ne pregătim pentru revenirea Sa. – Signs of the Times, 9 iulie 1902

  Adunăm sau risipim - 2019. Noi ne decidem destinul veșnic prin felul în care facem lucrarea pe care ne-a încredințat-o Domnul Hristos s-o facem în absența Sa… Hristos, Domnul nostru, S-a dus să ne pregătească locașuri în cetatea din ceruri. Noi așteptăm ca El să Se întoarcă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ucenicul iubit, fiu al tunetului?

  Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei! PROVOCARE: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!

  Mergem acasă!

  Doamne, fă să vedem în semnele din jurul nostru pașii Tăi care vin spre noi! PROVOCARE: Știi care este textul de memorat de la studiile biblice ale Școlii de Sabat? Repetă-l în fiecare zi săptămâna acesta!

  Trioul perfect care trece linia sfârșitului

  Doamne, ajută-ne să iubim mai mult Cuvântul Tău și mai puțin cuvintele noastre! PROVOCARE: Încearcă să memorezi astăzi un psalm care îți place în mod deosebit!

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  Publicate astăzi

  Șase ani la câțiva centimetri de moarte

  Singurul care nu Se limitează la a coase rănile, ci le și curăță, apoi le vindecă pe deplin este Mântuitorul. Ceea ce vede și atinge El nu va mai putea deveni periculos vreodată; El vindecă pentru totdeauna.

  Ziua Taților

  De Ziua Tatălui, aplică versetul de azi la tatăl tău și oferă-i iertare, dacă este nevoie. Iată o versiune de Ziua Tatălui a textului din Filipeni 4:8: „La urma urmelor, copiilor, orice a făcut tatăl vostru adevărat, nobil, drept, curat, demn de iubit, demn de primit, orice faptă bună și orice este lăudabil, aceea să vă însuflețească!”

  Răsplata

  Se poate spune că răsplata imediată şi valabilă a slujirii constă într-o îmbunătăţire a stării de bine şi în bucuria oferirii ajutorului celor care sunt în nevoie. Astăzi, te încurajăm să împlineşti nevoile unei persoane apropiate. Adu-ţi aminte că „oricine dă un pahar de apă unuia din aceşti micuţi în numele unui ucenic nu-şi va pierde răsplata”.

  Ucenicul iubit, fiu al tunetului?

  Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei! PROVOCARE: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!

  Jel a nagyvárosok elhagyására

  „Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll...