Privilegiul de a da

  Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. (1 Petru 4:10)

  Domnul a făcut din bărbați și femei uneltele Sale și, cu inimile pline de dragostea lui Isus, ei trebuie să coopereze cu El în lucrarea de întoarcere a ființelor omenești de pe o cale greșită la adevăr. Dumnezeu binecuvântează pământul cu lumina soarelui și cu ploaie din belșug. El face ca pământul să producă roade îmbelșugate în folosul tuturor. Domnul a făcut din noi distribuitorii darurilor Sale cerești pentru a aduce suflete la adevăr. Frații mei din America [scris în Australia în 1895] își pun oare întrebarea cum a ajuns adevărul la ei pe când se aflau ei în întuneric? Bărbați și femei și-au adus zecimile și darurile înaintea lui Dumnezeu și, pe măsură ce vistieria se umplea, lucrători erau trimiși să contribuie la înaintarea lucrării. Același proces trebuie să se repete și pentru sufletele de azi, care se află în întuneric. (…)

  Lucrarea necesită în prezent cheltuieli mai mari decât oricând înainte. Domnul face apel la poporul Său să depună eforturi pentru a-și reduce cheltuielile. Iar banii care au fost folosiți înainte pentru satisfacerea eului, să curgă acum în vistieria Domnului pentru a-i susține pe aceia care lucrează pentru salvarea sufletelor ce pier.

  Domnul vine curând. Trebuie să lucrăm cât încă este ziuă, căci noaptea se apropie, când nimeni nu mai poate lucra. Oh, mulți, cât de mulți, și-au pierdut spiritul de sacrificiu de sine! Ei și-au îngropat banii în bunuri vremelnice. Acestea sunt suflete pe care Dumnezeu le-a binecuvântat, pe care El le pune la încercare să vadă care va fi răspunsul lor în folosul Său… Grăbiți-vă, fraților, acum aveți ocazia de a fi cinstiți față de Dumnezeu; nu mai amânați. Pentru salvarea sufletelor voastre, nu-L mai jefuiți pe Dumnezeu în zecimi și daruri. (…)

  Așa cum planul pentru răscumpărarea noastră a început și se sfârșește printr-un dar, el trebuie adus la îndeplinire și mai departe la fel. Același spirit de sacrificiu care ne-a plătit mântuirea va exista în inimile tuturor acelora care devin părtași ai darului ceresc. Apostolul Petru spune: „Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.” Domnul Isus a spus ucenicilor atunci când i-a trimis: „Fără plată ați primit, fără plată să dați.”

  Fie ca toți să facă tot ce le stă în putere pentru a ajuta, atât cu bani, cât și cu rugăciune, lucrarea slujitorilor Evangheliei pentru salvarea altora. – General Conference Bulletin, 30 mai 1897

  Privilegiul de a da - 2019. Lucrarea necesită în prezent cheltuieli mai mari decât oricând înainte. Domnul face apel la poporul Său să depună eforturi pentru a-și reduce cheltuielile. Iar banii care au fost folosiți înainte pentru satisfacerea eului, să curgă acum în vistieria Domnului pentru a-i susține pe aceia care lucrează pentru salvarea sufletelor ce pier.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...