Privilegiul de a da

  Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. (1 Petru 4:10)

  Domnul a făcut din bărbați și femei uneltele Sale și, cu inimile pline de dragostea lui Isus, ei trebuie să coopereze cu El în lucrarea de întoarcere a ființelor omenești de pe o cale greșită la adevăr. Dumnezeu binecuvântează pământul cu lumina soarelui și cu ploaie din belșug. El face ca pământul să producă roade îmbelșugate în folosul tuturor. Domnul a făcut din noi distribuitorii darurilor Sale cerești pentru a aduce suflete la adevăr. Frații mei din America [scris în Australia în 1895] își pun oare întrebarea cum a ajuns adevărul la ei pe când se aflau ei în întuneric? Bărbați și femei și-au adus zecimile și darurile înaintea lui Dumnezeu și, pe măsură ce vistieria se umplea, lucrători erau trimiși să contribuie la înaintarea lucrării. Același proces trebuie să se repete și pentru sufletele de azi, care se află în întuneric. (…)

  Lucrarea necesită în prezent cheltuieli mai mari decât oricând înainte. Domnul face apel la poporul Său să depună eforturi pentru a-și reduce cheltuielile. Iar banii care au fost folosiți înainte pentru satisfacerea eului, să curgă acum în vistieria Domnului pentru a-i susține pe aceia care lucrează pentru salvarea sufletelor ce pier.

  Domnul vine curând. Trebuie să lucrăm cât încă este ziuă, căci noaptea se apropie, când nimeni nu mai poate lucra. Oh, mulți, cât de mulți, și-au pierdut spiritul de sacrificiu de sine! Ei și-au îngropat banii în bunuri vremelnice. Acestea sunt suflete pe care Dumnezeu le-a binecuvântat, pe care El le pune la încercare să vadă care va fi răspunsul lor în folosul Său… Grăbiți-vă, fraților, acum aveți ocazia de a fi cinstiți față de Dumnezeu; nu mai amânați. Pentru salvarea sufletelor voastre, nu-L mai jefuiți pe Dumnezeu în zecimi și daruri. (…)

  Așa cum planul pentru răscumpărarea noastră a început și se sfârșește printr-un dar, el trebuie adus la îndeplinire și mai departe la fel. Același spirit de sacrificiu care ne-a plătit mântuirea va exista în inimile tuturor acelora care devin părtași ai darului ceresc. Apostolul Petru spune: „Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.” Domnul Isus a spus ucenicilor atunci când i-a trimis: „Fără plată ați primit, fără plată să dați.”

  Fie ca toți să facă tot ce le stă în putere pentru a ajuta, atât cu bani, cât și cu rugăciune, lucrarea slujitorilor Evangheliei pentru salvarea altora. – General Conference Bulletin, 30 mai 1897

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Nu putem fi neutri

  Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o Isus! PROVOCARE: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de binefacere!

  Adevăr relativ sau absolut?

  Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și smeriți cu inima! PROVOCARE: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Publicate astăzi

  Când ești în al nouălea cer

  Chiar dacă îți este greu să crezi că dincolo de suferința, sărăcia și nedreptatea din jur există o altă realitate cu totul diferită și în care nu mai stăpânește nici Diavolul, nici uneltele lui, recitește relatările lui Pavel, ale lui Ioan, în Apocalipsa, și lasă-te purtat cu imaginația spre ceva ce reprezintă idealul tău de frumusețe și de bine. Imaginează-ți că abia de la acel nivel începe cu adevărat cerul și lumea pregătită de Dumnezeu celor salvați.

  Ingredientul principal

  Isus este ingredientul de care avem nevoie pentru a ține laolaltă toate celelalte ingrediente. Noi ar trebui să ne concentrăm să obținem mai întâi ingredientul principal; apoi, toate celelalte lucruri vor intra la locul lor.

  Cine sunt eu?

  Într-o bună zi, ceva ce ai va dispărea sau nu va mai fi valabil în dreptul tău, în timp ce un anume lucru ce face parte din identitatea ta va rămâne lipit de tine până la final.

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Az Úr megóvja gyermekeit

  „Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91,15)„Isten...