Articolul precedentSaul – abuz în serviciu
  Articolul următorSaul – restricție inutilă

  Mai am să vă spun multe lucruri

  Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. (Ioan 16:12-13)

  Domnul Isus avea multe adevăruri prețioase să le descopere înaintea ucenicilor Săi, însă El nu a putut să le dezvăluie în fața minții lor atâta vreme cât ei nu puteau înțelege semnificația lucrurilor la care dorea El să ajungă.

  Deși a prezentat lucruri mari și minunate în fața ucenicilor Săi, El a lăsat totuși multe lucruri nespuse, pe care ei nu le-ar fi putut înțelege. La ultima lor întâlnire înainte de moartea Sa, El le-a spus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta.” Idei legate de cele trecătoare, lucruri vremelnice ocupau atât de mult loc în mintea lor, astfel că ei nu puteau înțelege atunci natura înaltă și caracterul sfânt al Împărăției Sale, deși El le vorbise cu claritate despre acestea. Mințile lor erau atât de confuze și de împietrite în a pricepe adevărul, din cauza felului eronat în care ei interpretaseră înainte profețiile și din cauza obiceiurilor și tradițiilor omenești prezentate și impuse lor de către preoți.

  Ce anume a reținut Domnul Isus pe motiv că nu ar fi putut înțelege? Erau adevărurile spirituale glorioase cu privire la planul de mântuire. Cuvintele Domnului Hristos, pe care Mângâietorul avea să le readucă în mintea lor după înălțarea Sa, i-au determinat să cugete mai profund și să se roage mai cu ardoare pentru a putea înțelege cuvintele Sale și apoi să le transmită lumii. Numai Duhul Sfânt i-a putut face în stare să aprecieze valoarea planului de mântuire. Lecțiile Domnului Hristos, aduse înaintea oamenilor prin mărturia inspirată a ucenicilor Săi, au o semnificație și o valoare cu mult mai presus de ceea ce poate prinde cititorul superficial al Scripturii. Domnul Hristos a căutat să își facă înțelese lecțiile prin intermediul ilustrațiilor și al parabolelor. El a spus despre adevărurile din Biblie că sunt asemenea unei comori ascunse într-un câmp, pe care, când o găsește cineva, se duce de vinde tot ce are și cumpără țarina respectivă. El folosește această ilustrație cu privire la comoara adevărului, care nu se află la suprafață, ci este îngropată adânc în pământ, ca și comorile ascunse care trebuie căutate temeinic. Trebuie să săpăm după mărgăritarele prețioase ale adevărului tot așa cum oamenii sapă într-o mină.

  Atunci când le prezentăm oamenilor adevărul, trebuie să urmăm exemplul Domnului Hristos. – Review and Herald, 14 octombrie 1890

  Mai am să vă spun multe lucruri - 2019. Lecțiile Domnului Hristos, aduse înaintea oamenilor prin mărturia inspirată a ucenicilor Săi, au o semnificație și o valoare cu mult mai presus de ceea ce poate prinde cititorul superficial al Scripturii. Domnul Hristos a căutat să își facă înțelese lecțiile prin intermediul ilustrațiilor și al parabolelor.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...