Lângă drum

  Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. (Luca 8:5)

  În pilda semănătorului ne este prezentată marea luptă dintre Domnul Hristos, prințul luminii, și Satana, prințul întunericului.

  Semănătorul este Fiul lui Dumnezeu sau aceia pe care El îi deleagă să facă lucrarea Sa, căci, colaborând cu Domnul Hristos, noi devenim împreună-lucrători cu Dumnezeu. Aceia care, prin lucrare personală, deschid Scripturile în fața semenilor lor sunt cei care seamănă sămânța cea bună, căci sămânța cea bună este Cuvântul lui Dumnezeu. (…)

  Sămânța căzută lângă drum reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu care ajunge în inimile acelora care sunt ascultători neatenți, căci cei care vor aduce roade meditează asupra Cuvântului lui Dumnezeu care le-a fost prezentat. Asemenea păsărilor cerului, care sunt gata să înșface sămânța căzută lângă drum, Satana este reprezentat ca fiind gata, prin agenții săi nevăzuți, să îndepărteze semințele adevărului divin din inimă, pentru ca acestea să nu găsească un loc în care să aducă roade pentru viața veșnică.

  Satana și îngerii săi sunt prezenți în adunarea în care se predică Evanghelia împărăției. În timp ce îngerii cerești sunt de asemenea prezenți pentru a sluji în favoarea acelora care sunt moștenitori ai mântuirii, vrăjmașul este mereu atent ca să facă fără efect influența adevărului. Cu o seriozitate care este egalată doar de răutatea sa, el caută să zădărnicească lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra celui ce ascultă, pentru că el știe că, dacă adevărul este acceptat, el își pierde controlul asupra subiectului său, iar Domnul Hristos câștigă biruința. (…)

  Sunt mulți a căror inimă este așa de împietrită precum cărarea bătătorită și, după toate aparențele, ar fi inutil să le fie prezentat adevărul; însă dacă, folosind logica, se ajunge la eșec, dacă argumentele nu pot convinge, cel care lucrează pentru Hristos să se apropie de asemenea persoane cu o simpatie și compasiune asemenea celei manifestate de Domnul Hristos, și este posibil ca dragostea lui Hristos să supună și să topească sufletul, sensibilizându-l și conducându-l la pocăință.

  În decursul a mulți ani de încercare, Dumnezeu testează și pune la încercare inimile tuturor ca să vadă cine Îi va face loc Domnului Isus. Întrebarea la care trebuie să dea răspuns fiecare suflet este: Vei accepta tu iubirea plină de iertare a lui Dumnezeu, care este un remediu pentru bolile sufletului, sau vei alege vrăjmășia lui Satana și vei culege soarta teribilă a celor pierduți? – Review and Herald, 31 mai 1892

  Lângă drum - 2019. Dumnezeu testează și pune la încercare inimile tuturor ca să vadă cine Îi va face loc Domnului Isus. Întrebarea la care trebuie să dea răspuns fiecare suflet este: Vei accepta tu iubirea plină de iertare a lui Dumnezeu, care este un remediu pentru bolile sufletului, sau vei alege vrăjmășia lui Satana și vei culege soarta teribilă a celor pierduți?
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...