Între spini

  O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut și au înecat-o. (Matei 13:7)

  Prin spinii care înăbușă sămânța cea bună, marele Învățător vrea să ilustreze pericolele care îi pândesc pe cei care aud Cuvântul lui Dumnezeu; căci sunt pretutindeni dușmani care vor să facă fără efect adevărul cel prețios al lui Dumnezeu. Tot ceea ce ne distrage atenția de la Dumnezeu, tot ceea ce ne captivează atenția în așa fel încât Domnul Hristos să nu mai aibă loc în inimă, trebuie îndepărtat dacă dorim ca sămânța adevărului să prindă viață în suflet. Domnul Isus specifică lucrurile care sunt periculoase pentru suflet. El spune că grijile vieții, înșelăciunea bogățiilor și dorința după alte lucruri au înecat cuvântul, sămânța spirituală în creștere, astfel că sufletul nu își mai poate trage hrana necesară de la Hristos, așa cum se întâmplă cu mlădița și vița, iar viața spirituală piere din inimă. Iubirea față de lume, dragostea față de plăcerile ei și plăcerea după alte lucruri țin sufletul departe de Dumnezeu, căci cei ce iubesc lumea nu sunt dependenți de Dumnezeu pentru curajul, nădejdea și bucuria lor. Ei nu știu cum este să te bucuri în Hristos, căci aceasta este bucuria de a-i conduce pe alții la Fântâna vieții, este bucuria de a câștiga suflete de la păcat la neprihănire. (…)

  Când cei care au o cunoaștere doar parțială a adevărului sunt chemați să studieze un anumit punct ce vine în contradicție cu părerile lor preconcepute, ei devin confuzi. Ideile lor preconcepute sunt precum spinii care înăbușă Cuvântul lui Dumnezeu, iar când adevărul este semănat și este necesar ca spinii să fie dezrădăcinați pentru ca acesta să prindă rădăcină, ei au simțământul că totul le fuge de sub picioare și simt că au dat de necaz.

  Sunt mulți care au o înțelegere nepotrivită cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Ei Îl consideră sever și arbitrar, iar când li se spune că Dumnezeu este dragoste, este foarte dificil ca aceste suflete să lase la o parte concepțiile lor false cu privire la Dumnezeu. Iar dacă ei nu fac loc Cuvântului adevărului să pătrundă în viața lor, dezrădăcinând spinii, mărăcinii vor crește din nou și vor înăbuși Cuvântul lui Dumnezeu; experiența lor religioasă va deveni pipernicită, căci răul din inimile lor va eclipsa planta firavă a adevărului și va îndepărta atmosfera spirituală. (…)

  Legea lui Dumnezeu constituie temelia guvernării Sale și, de-a lungul veacurilor veșniciei, ea va fi standardul Împărăției Sale. Dacă nu ne supunem cerințelor ei în această viață, dacă nu vom învăța să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima și pe semenii noștri ca pe noi înșine, la venirea Domnului Isus nu se va produce nicio schimbare în caracter. – Review and Herald, 21 iunie 1892

  Între spini - 2019. Legea lui Dumnezeu constituie temelia guvernării Sale și, de-a lungul veacurilor veșniciei, ea va fi standardul Împărăției Sale. Dacă nu ne supunem cerințelor ei în această viață, dacă nu vom învăța să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima și pe semenii noștri ca pe noi înșine, la venirea Domnului Isus nu se va produce nicio schimbare în caracter.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...