Între spini

  O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut și au înecat-o. (Matei 13:7)

  Prin spinii care înăbușă sămânța cea bună, marele Învățător vrea să ilustreze pericolele care îi pândesc pe cei care aud Cuvântul lui Dumnezeu; căci sunt pretutindeni dușmani care vor să facă fără efect adevărul cel prețios al lui Dumnezeu. Tot ceea ce ne distrage atenția de la Dumnezeu, tot ceea ce ne captivează atenția în așa fel încât Domnul Hristos să nu mai aibă loc în inimă, trebuie îndepărtat dacă dorim ca sămânța adevărului să prindă viață în suflet. Domnul Isus specifică lucrurile care sunt periculoase pentru suflet. El spune că grijile vieții, înșelăciunea bogățiilor și dorința după alte lucruri au înecat cuvântul, sămânța spirituală în creștere, astfel că sufletul nu își mai poate trage hrana necesară de la Hristos, așa cum se întâmplă cu mlădița și vița, iar viața spirituală piere din inimă. Iubirea față de lume, dragostea față de plăcerile ei și plăcerea după alte lucruri țin sufletul departe de Dumnezeu, căci cei ce iubesc lumea nu sunt dependenți de Dumnezeu pentru curajul, nădejdea și bucuria lor. Ei nu știu cum este să te bucuri în Hristos, căci aceasta este bucuria de a-i conduce pe alții la Fântâna vieții, este bucuria de a câștiga suflete de la păcat la neprihănire. (…)

  Când cei care au o cunoaștere doar parțială a adevărului sunt chemați să studieze un anumit punct ce vine în contradicție cu părerile lor preconcepute, ei devin confuzi. Ideile lor preconcepute sunt precum spinii care înăbușă Cuvântul lui Dumnezeu, iar când adevărul este semănat și este necesar ca spinii să fie dezrădăcinați pentru ca acesta să prindă rădăcină, ei au simțământul că totul le fuge de sub picioare și simt că au dat de necaz.

  Sunt mulți care au o înțelegere nepotrivită cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Ei Îl consideră sever și arbitrar, iar când li se spune că Dumnezeu este dragoste, este foarte dificil ca aceste suflete să lase la o parte concepțiile lor false cu privire la Dumnezeu. Iar dacă ei nu fac loc Cuvântului adevărului să pătrundă în viața lor, dezrădăcinând spinii, mărăcinii vor crește din nou și vor înăbuși Cuvântul lui Dumnezeu; experiența lor religioasă va deveni pipernicită, căci răul din inimile lor va eclipsa planta firavă a adevărului și va îndepărta atmosfera spirituală. (…)

  Legea lui Dumnezeu constituie temelia guvernării Sale și, de-a lungul veacurilor veșniciei, ea va fi standardul Împărăției Sale. Dacă nu ne supunem cerințelor ei în această viață, dacă nu vom învăța să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima și pe semenii noștri ca pe noi înșine, la venirea Domnului Isus nu se va produce nicio schimbare în caracter. – Review and Herald, 21 iunie 1892

  Între spini - 2019. Legea lui Dumnezeu constituie temelia guvernării Sale și, de-a lungul veacurilor veșniciei, ea va fi standardul Împărăției Sale. Dacă nu ne supunem cerințelor ei în această viață, dacă nu vom învăța să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima și pe semenii noștri ca pe noi înșine, la venirea Domnului Isus nu se va produce nicio schimbare în caracter.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  O bucată de plăcintă

  Doamne, fă Tu ca, prin influența noastră în familie și în biserică, să îi ajutăm pe copii și pe tineri să Te cunoască cu adevărat și să Te primească din toată inima în viața lor! PROVOCARE: Împărtășește cu un tânăr ceva din activitatea pe care o faci în biserica ta!

  Noi, ei, El

  Doamne, îmi dau seama astăzi că e imposibil să cresc în izolare și că, dacă aleg să stau locului, mă lipsesc singur de binecuvântare. Fă-mă o parte a trupului Tău! PROVOCARE: Vorbește cu pastorul tău despre cum te-ai putea implica mai bine în activitățile bisericii tale!

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Publicate astăzi

  Povești în șase cuvinte

  Chiar dacă nu-i ușor, scrie-ți azi povestea din șase cuvinte. Este loc de sinceritate, nu trebuie să o faci publică, doar gândește-te la acest lucru.

  Ajutor! Sunt mamă!

  A fi mamă nu este ușor, mai ales dacă ești singură. Dar Dumnezeu a promis că nu ne va lăsa, ci El ne va fi puterea. Deci mă prind de făgăduința aceasta: Dumnezeu o va salva pe fiica mea.

  Actele de bunătate

  Faptele de generozitate cu ajutorul banilor sunt un tip special de slujire, pentru că implicarea într-o asemenea slujire nu numai că satisface nevoile altora, dar îi şi ajută pe aceştia să îi fie recunoscători lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este onorat prin aceste acte, când vin dintr-o inimă generoasă şi bună.

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  Bölcsességre van szükségünk

  „Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.” (Mát 10,6)„Amikor az emberek gyakorlati élete nem kerül...