Împotrivirea ne poate fi de folos

  Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. (Luca 8:15)

  Dar dacă dragostea de lume, părerea foarte bună despre sine sau orice alte gânduri sau fapte nepotrivite ajung să ne biruiască, ne vom pierde noi încrederea în Domnul Isus sau în noi înșine? Se întâmplă oare acest lucru din cauză că Domnul Isus ne-a părăsit sau nu ne-a acordat harul Său? Nu, ci este din cauză că noi nu am făcut ce ne-a spus Domnul să facem: „să veghem în vederea rugăciunii”, „să ne rugăm întotdeauna” și „să ne rugăm neîncetat”.

  Cum poate fi sănătos sufletul tău dacă neglijezi rugăciunea și nu ai comuniune cu Domnul Hristos, sursa oricărei lumini spirituale, a vieții și a puterii? Noi trebuie să avem o legătură continuă cu El, căci este Susținătorul nostru. El este Pâinea care S-a coborât din cer. Să fim împlinitori ai Cuvântului Său și vom avea viață și putere spirituală. Trebuie să mergem adesea la Domnul, să-I adresăm cereri, pentru că rugăciunea aduce imediat sufletul în legătură cu Dumnezeu prin Hristos. El este Calea, Adevărul și Viața. Dacă creștinii eșuează, acest lucru se întâmplă din cauză că ei nu se supun ordinelor Comandantului suprem. Ei sunt luați prin surprindere; ei nu sunt asemenea Domnului Hristos. Neglijarea rugăciunii înseamnă dezastru pentru suflet, pentru că vei ajunge să cedezi cu nepăsare în fața ispitei. Dar dacă ajungi să cedezi, nu înseamnă că trebuie să-ți pierzi încrederea în Dumnezeu; renunță la încrederea în tine însuți și du-te cât mai aproape de Hristos.

  Domnul Hristos nu trebuie să fie acuzat de rezultatele neglijenței și indeciziei noastre. Acela care Și-a dat viața pentru cei căzuți apreciază valoarea unui suflet. El nu va da greș niciodată în a-Și face partea Sa și nici nu Se va descuraja. El nu-l va părăsi niciodată pe cel care a greșit, pe cel ispitit sau încercat. „Harul meu îți este de ajuns.” „Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre.” El cântărește și măsoară orice ispită înainte de a o îngădui. (…)

  Împotrivirea pe care o întâmpinăm s-ar putea să ne fie de folos din multe puncte de vedere. Dacă este suportată, ea va dezvolta virtuți care nu ar fi apărut vreodată dacă creștinul nu ar fi avut nimic de îndurat. Credința, răbdarea, îndelunga răbdare, înclinația spre cele cerești, încrederea în Providența divină și simpatia autentică față de cel greșit constituie urmările suportării încercării…

  Dacă Cuvântul este primit într-o inimă bună și sinceră, sufletul încăpățânat va fi supus, iar credința, apucând făgăduințele și bizuindu-se pe Domnul Isus, va fi biruitoare. – Review and Herald, 28 iunie 1892

  Împotrivirea ne poate fi de folos - 2019. Domnul Hristos nu trebuie să fie acuzat de rezultatele neglijenței și indeciziei noastre. Acela care Și-a dat viața pentru cei căzuți apreciază valoarea unui suflet. El nu va da greș niciodată în a-Și face partea Sa și nici nu Se va descuraja. El nu-l va părăsi niciodată pe cel care a greșit, pe cel ispitit sau încercat.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...