Omul bogat

  Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.” (Luca 12:16-17)

  Acest om primise totul de la Dumnezeu. Soarele strălucise asupra țarinei sale; căci el „face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți şi peste cei nedrepți”. Domnul făcuse vegetația să crească și câmpul să aducă roade, astfel că a avut parte de o recoltă bogată. Omul bogat a ajuns în încurcătură neștiind ce să facă cu atât de multe produse. S-a considerat mai favorizat decât alții și și-a atribuit sieși meritele pentru înțelepciunea sa. Avea o bogăție mare și nu își putea reproșa păcate de care mulți alții se făceau vinovați. El nu a obținut aceste bunuri la jocurile de noroc și nici nu a profitat de nenorocirea altcuiva care s-ar fi aflat într-o situație financiară precară și ar fost obligat să-și vândă posesiunile la un preț mult scăzut; nu, ci el și-a dobândit bogățiile datorită Providenței divine, care a făcut ca pământul său să rodească îmbelșugat. Dar omul și-a manifestat egoismul și a dat pe față lucruri de care nu era conștient că există în caracterul său.

  El nu s-a gândit la Dumnezeu, marele Dătător al tuturor binecuvântărilor sale. El nu a considerat că este responsabil față de Dumnezeu. Dacă L-ar fi iubit pe Dumnezeu și s-ar fi temut de El, și-ar fi manifestat recunoștința față de El și s-ar fi plecat înaintea lui Dumnezeu spunând: „Învață-mă cum să folosesc aceste bunuri.”

  Câți flămânzi ar fi fost hrăniți, câți oameni goi ar fi fost îmbrăcați, cât de multe inimi ar fi fost făcute fericite, cât de multe rugăciuni pentru pâine și haine și-ar fi primit răspunsul și câte laude spre ceruri ar fi putut fi generate. Domnul ar fi răspuns rugăciunilor celor săraci și nevoiași și le-ar fi satisfăcut multe din nevoile lor prin binecuvântările pe care le dăduse omului bogat. Însă omul devenit deodată bogat a închis căile sufletului său față de strigătele celor nevoiași și, în loc să folosească din supraabundența sa de bunuri pentru a le satisface nevoile acestora, el a spus slujitorilor săi: „Iată ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele.”

  Și a mai spus: „Și voi zice sufletului meu: «Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te!»”… Dar Dumnezeu i-a spus: „Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul.” – Review and Herald, 19 iunie 1894

  Omul bogat - 2019. Omul devenit deodată bogat a închis căile sufletului său față de strigătele celor nevoiași și, în loc să folosească din supraabundența sa de bunuri pentru a le satisface nevoile acestora, el a spus slujitorilor săi: „Iată ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele.”
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Publicate astăzi

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Beneficiul încercării

  Dacă ai de-a face cu greutăți în viață, gândește-te la aceste texte și subscrie la ideea că nici încercarea, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici foamea, nici lipsa hainelor, niciun pericol și nici sabia nu te va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...