Un învățător al neprihănirii

  Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei; veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi. (Ioan 8:31-32)

  Domnul Isus a spus: „Învățați de la Mine; căci Eu sunt blând și smerit cu inima: și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.” Domnul Isus a fost cel mai mare învățător pe care l-a cunoscut lumea vreodată. El a prezentat adevărul prin declarații clare, convingătoare, iar ilustrațiile pe care le-a folosit au fost dintre cele mai curate și nobile. (…)

  În Predica Sa de pe Munte, Domnul Hristos a oferit interpretarea adevărată a Scripturilor Vechiului Testament, expunând adevărul care fusese pervertit de către conducători, cărturari și farisei. Ce semnificație largă a dat El Legii lui Dumnezeu! El Însuși dăduse Legea atunci când stelele dimineții cântau împreună, iar fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Hristos Însuși fusese temelia întregii administrații iudaice, împlinirea tipurilor, simbolurilor și jertfelor. Învăluit în stâlpul de nor, El Însuși dăduse lui Moise anumite directive pentru națiunea iudaică și El era singurul în măsură să poată dispersa multitudinea de erori care, prin datini și tradiții omenești, se tot acumulaseră cu privire la adevăr. (…)

  El a așezat adevărul la înălțime, astfel ca, asemenea unei lumini, să poată lumina în întunericul moral al lumii. El a scos la iveală din gunoiul datinilor și tradițiilor omenești, fiecare piatră prețioasă a adevărului și a înălțat adevărul la tronul lui Dumnezeu, de unde acesta venise.

  Conduita Sa era într-un contrast atât de vădit față de cea a cărturarilor, a fariseilor și a învățătorilor religioși ai acelor zile, încât era evident că arătau ca niște morminte văruite, niște ipocriți ce pretindeau că sunt religioși, care căutau doar să se înalțe pe ei înșiși pretinzând că sunt sfinți, în timp ce în interiorul lor erau plini de silnicie și necurăție. Ei nu puteau tolera adevărata sfințenie și adevăratul zel pentru Dumnezeu, care reprezentau trăsătura distinctivă de caracter a Domnului Hristos; pentru că religia adevărată scotea la iveală spiritul și practicile lor. (…)

  În inima lui Isus, ura se manifesta doar față de păcat. Ei L-ar fi primit ca Mesia dacă Și-ar fi manifestat în mod simplu puterea făcătoare de minuni, dar s-ar fi reținut să denunțe păcatul, să le condamne patimile rele și să rostească blestemul lui Dumnezeu asupra idolatriei lor; însă, din moment ce El nu tolera păcatul, chiar dacă vindecase pe bolnavi, deschisese ochii orbilor și înviase morți, ei nu manifestau față de divinul Învățător decât o răutate înverșunată, gelozie, invidie, bănuieli rele și ură. – Review and Herald, 6 august 1895

  Un învățător al neprihănirii - 2019. Hristos a așezat adevărul la înălțime, astfel ca, asemenea unei lumini, să poată lumina în întunericul moral al lumii. El a scos la iveală din gunoiul datinilor și tradițiilor omenești, fiecare piatră prețioasă a adevărului și a înălțat adevărul la tronul lui Dumnezeu, de unde acesta venise.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...