Un învățător al neprihănirii

  Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei; veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi. (Ioan 8:31-32)

  Domnul Isus a spus: „Învățați de la Mine; căci Eu sunt blând și smerit cu inima: și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.” Domnul Isus a fost cel mai mare învățător pe care l-a cunoscut lumea vreodată. El a prezentat adevărul prin declarații clare, convingătoare, iar ilustrațiile pe care le-a folosit au fost dintre cele mai curate și nobile. (…)

  În Predica Sa de pe Munte, Domnul Hristos a oferit interpretarea adevărată a Scripturilor Vechiului Testament, expunând adevărul care fusese pervertit de către conducători, cărturari și farisei. Ce semnificație largă a dat El Legii lui Dumnezeu! El Însuși dăduse Legea atunci când stelele dimineții cântau împreună, iar fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Hristos Însuși fusese temelia întregii administrații iudaice, împlinirea tipurilor, simbolurilor și jertfelor. Învăluit în stâlpul de nor, El Însuși dăduse lui Moise anumite directive pentru națiunea iudaică și El era singurul în măsură să poată dispersa multitudinea de erori care, prin datini și tradiții omenești, se tot acumulaseră cu privire la adevăr. (…)

  El a așezat adevărul la înălțime, astfel ca, asemenea unei lumini, să poată lumina în întunericul moral al lumii. El a scos la iveală din gunoiul datinilor și tradițiilor omenești, fiecare piatră prețioasă a adevărului și a înălțat adevărul la tronul lui Dumnezeu, de unde acesta venise.

  Conduita Sa era într-un contrast atât de vădit față de cea a cărturarilor, a fariseilor și a învățătorilor religioși ai acelor zile, încât era evident că arătau ca niște morminte văruite, niște ipocriți ce pretindeau că sunt religioși, care căutau doar să se înalțe pe ei înșiși pretinzând că sunt sfinți, în timp ce în interiorul lor erau plini de silnicie și necurăție. Ei nu puteau tolera adevărata sfințenie și adevăratul zel pentru Dumnezeu, care reprezentau trăsătura distinctivă de caracter a Domnului Hristos; pentru că religia adevărată scotea la iveală spiritul și practicile lor. (…)

  În inima lui Isus, ura se manifesta doar față de păcat. Ei L-ar fi primit ca Mesia dacă Și-ar fi manifestat în mod simplu puterea făcătoare de minuni, dar s-ar fi reținut să denunțe păcatul, să le condamne patimile rele și să rostească blestemul lui Dumnezeu asupra idolatriei lor; însă, din moment ce El nu tolera păcatul, chiar dacă vindecase pe bolnavi, deschisese ochii orbilor și înviase morți, ei nu manifestau față de divinul Învățător decât o răutate înverșunată, gelozie, invidie, bănuieli rele și ură. – Review and Herald, 6 august 1895

  Un învățător al neprihănirii - 2019. Hristos a așezat adevărul la înălțime, astfel ca, asemenea unei lumini, să poată lumina în întunericul moral al lumii. El a scos la iveală din gunoiul datinilor și tradițiilor omenești, fiecare piatră prețioasă a adevărului și a înălțat adevărul la tronul lui Dumnezeu, de unde acesta venise.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Lecții valoroase

  Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lecțiile pe care ni le oferi, chiar și pentru cele mai puțin plăcute uneori, pentru că știm că tot ce primim din mâna Ta ne oferi cu dragoste! PROVOCARE: Mulțumește-I astăzi lui Dumnezeu pentru cei mai mici membri din familia bisericii tale! Roagă-L ca prezența lor la serviciul de închinare să te umple de bucurie și de recunoștință!

  Poți rămâne la fel?

  Doamne, Te rog să mă ajuți să fiu amabil și curtenitor cu semenii mei, tineri sau bătrâni, nu doar când sunt și ei politicoși și curtenitori, ci întotdeauna, așa cum ai fost Tu! PROVOCARE: Trimite-i astăzi unui tânăr din biserica ta un mesaj de încurajare!

  Gata oricând!

  Doamne, mă pun la dispoziția Ta astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Identifică-ți limitele! Vezi care sunt reale și care țin doar de teama de a ieși din zona de confort!

  Ucenicul iubit, fiu al tunetului?

  Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei! PROVOCARE: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!

  Publicate astăzi

  Șase grade de separare

  Fă un mic test. Alcătuiește în minte o listă cu persoanele pe care nu le suporți prea ușor. Gândește-te ce ar trebui să schimbi în mintea sau inima ta pentru ca ele să capete un alt statut, mai apropiat și amical. Începe cu lucrurile simple pe care crezi că le-ai putea face și vei observa imediat schimbările în bine.

  Pentru binele nostru

  Dar mereu există un motiv, un scop chiar, pentru că deciziile Sale au în vedere întotdeauna „binele nostru” și/sau binele altora. Noi putem fi siguri că această realitate se confirmă mereu. Dumnezeu ne iubește. Nu poate fi altfel.

  Împlinirea misiunii

  Chiar şi astăzi, lumina adevărului trebuie dusă de instrumente omeneşti. Ea trebuie dusă de mine şi de tine! Dacă acceptăm misiunea primită, cu siguranţă se vor interpune dificultăţi şi obstacole. Va fi nevoie să facem sacrificii şi să înfrângem greutăţile.

  Lecții valoroase

  Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lecțiile pe care ni le oferi, chiar și pentru cele mai puțin plăcute uneori, pentru că știm că tot ce primim din mâna Ta ne oferi cu dragoste! PROVOCARE: Mulțumește-I astăzi lui Dumnezeu pentru cei mai mici membri din familia bisericii tale! Roagă-L ca prezența lor la serviciul de închinare să te umple de bucurie și de recunoștință!

  Az eladás és a vásárlás tilalma

  „…senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van,...