Robul necredincios

  Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis: „Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat: mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talantul în pământ; iată-ți ce este al tău!” (Matei 25:24-25)

  Învățătura din această pildă este simplu de înțeles. Toate darurile intelectuale sau materiale pe care le are cineva îi sunt doar încredințate. Ele sunt bunuri ce aparțin Domnului și trebuie folosite pentru onoarea și slava Lui. Ele trebuie valorificate și înmulțite prin folosință, astfel ca Domnul să poată avea un beneficiu de pe urma lor. Însă sunt mulți talanți de pe urma cărora Domnul nu primește beneficii; căci, asemenea robului necredincios, cei cărora le sunt încredințați acești talanți nu îi valorifică.

  Toți cei care sunt egoiști în inima lor vor asculta tentațiile lui Satana și vor proceda ca robul necredincios și leneș. Ei vor ascunde comoara ce li s-a încredințat, neglijând să-și folosească talentele pentru Domnul. Ei au semănat puțin sau deloc, și vor secera puțin. Dar, deși Domnul le-a spus aceste lucruri clar, în cuvinte ce nu pot fi răstălmăcite, ei nutresc nemulțumire în inimile lor și se plâng că Domnul este un stăpân aspru, care se poartă rău și nedrept cu ei. (…)

  În zilele noastre, acest lucru este făcut de mulți din cei ce pretind că Îl cunosc pe Dumnezeu. Ei murmură și se plâng de cerințele Domnului. Ei nu Îl acuză în mod direct pe Dumnezeu că este nedrept, dar se plâng de tot ce are legătură cu problema folosirii influenței lor și a bunurilor lor în slujba Sa. Oricine ar fi ei, dacă cei cărora Domnul le-a încredințat darurile Sale nu le valorifică la maximum, dacă nu colaborează cu îngerii din ceruri încercând să fie o binecuvântare pentru semenii lor, ei vor primi verdictul din partea Domnului: „Rob viclean și leneș, ai avut daruri din partea Mea să le folosești, dar ai neglijat să faci acest lucru; tu, care considerai că știi atât de multe, M-ai reprezentat cu răutate și i-ai făcut și pe alții să creadă că sunt foarte nedrept și aspru.” „Pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară: acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților.” În ziua aceea, acești robi necredincioși își vor vedea greșeala și își vor da seama că, prin folosirea talentelor lor într-un fel în care Domnul nu avea niciun folos, ei nu doar că au pierdut ceea ce au avut, dar au pierdut și bogățiile veșnice. – Review and Herald, 5 ianuarie 1897

  Robul necredincios - 2019. Toți cei care sunt egoiști în inima lor vor asculta tentațiile lui Satana și vor proceda ca robul necredincios și leneș. Ei vor ascunde comoara ce li s-a încredințat, neglijând să-și folosească talentele pentru Domnul. Ei au semănat puțin sau deloc, și vor secera puțin.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Lecții valoroase

  Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lecțiile pe care ni le oferi, chiar și pentru cele mai puțin plăcute uneori, pentru că știm că tot ce primim din mâna Ta ne oferi cu dragoste! PROVOCARE: Mulțumește-I astăzi lui Dumnezeu pentru cei mai mici membri din familia bisericii tale! Roagă-L ca prezența lor la serviciul de închinare să te umple de bucurie și de recunoștință!

  Poți rămâne la fel?

  Doamne, Te rog să mă ajuți să fiu amabil și curtenitor cu semenii mei, tineri sau bătrâni, nu doar când sunt și ei politicoși și curtenitori, ci întotdeauna, așa cum ai fost Tu! PROVOCARE: Trimite-i astăzi unui tânăr din biserica ta un mesaj de încurajare!

  Gata oricând!

  Doamne, mă pun la dispoziția Ta astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Identifică-ți limitele! Vezi care sunt reale și care țin doar de teama de a ieși din zona de confort!

  Ucenicul iubit, fiu al tunetului?

  Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei! PROVOCARE: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!

  Publicate astăzi

  Șase grade de separare

  Fă un mic test. Alcătuiește în minte o listă cu persoanele pe care nu le suporți prea ușor. Gândește-te ce ar trebui să schimbi în mintea sau inima ta pentru ca ele să capete un alt statut, mai apropiat și amical. Începe cu lucrurile simple pe care crezi că le-ai putea face și vei observa imediat schimbările în bine.

  Pentru binele nostru

  Dar mereu există un motiv, un scop chiar, pentru că deciziile Sale au în vedere întotdeauna „binele nostru” și/sau binele altora. Noi putem fi siguri că această realitate se confirmă mereu. Dumnezeu ne iubește. Nu poate fi altfel.

  Împlinirea misiunii

  Chiar şi astăzi, lumina adevărului trebuie dusă de instrumente omeneşti. Ea trebuie dusă de mine şi de tine! Dacă acceptăm misiunea primită, cu siguranţă se vor interpune dificultăţi şi obstacole. Va fi nevoie să facem sacrificii şi să înfrângem greutăţile.

  Lecții valoroase

  Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lecțiile pe care ni le oferi, chiar și pentru cele mai puțin plăcute uneori, pentru că știm că tot ce primim din mâna Ta ne oferi cu dragoste! PROVOCARE: Mulțumește-I astăzi lui Dumnezeu pentru cei mai mici membri din familia bisericii tale! Roagă-L ca prezența lor la serviciul de închinare să te umple de bucurie și de recunoștință!

  Az eladás és a vásárlás tilalma

  „…senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van,...