Robul necredincios

  Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis: „Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat: mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talantul în pământ; iată-ți ce este al tău!” (Matei 25:24-25)

  Învățătura din această pildă este simplu de înțeles. Toate darurile intelectuale sau materiale pe care le are cineva îi sunt doar încredințate. Ele sunt bunuri ce aparțin Domnului și trebuie folosite pentru onoarea și slava Lui. Ele trebuie valorificate și înmulțite prin folosință, astfel ca Domnul să poată avea un beneficiu de pe urma lor. Însă sunt mulți talanți de pe urma cărora Domnul nu primește beneficii; căci, asemenea robului necredincios, cei cărora le sunt încredințați acești talanți nu îi valorifică.

  Toți cei care sunt egoiști în inima lor vor asculta tentațiile lui Satana și vor proceda ca robul necredincios și leneș. Ei vor ascunde comoara ce li s-a încredințat, neglijând să-și folosească talentele pentru Domnul. Ei au semănat puțin sau deloc, și vor secera puțin. Dar, deși Domnul le-a spus aceste lucruri clar, în cuvinte ce nu pot fi răstălmăcite, ei nutresc nemulțumire în inimile lor și se plâng că Domnul este un stăpân aspru, care se poartă rău și nedrept cu ei. (…)

  În zilele noastre, acest lucru este făcut de mulți din cei ce pretind că Îl cunosc pe Dumnezeu. Ei murmură și se plâng de cerințele Domnului. Ei nu Îl acuză în mod direct pe Dumnezeu că este nedrept, dar se plâng de tot ce are legătură cu problema folosirii influenței lor și a bunurilor lor în slujba Sa. Oricine ar fi ei, dacă cei cărora Domnul le-a încredințat darurile Sale nu le valorifică la maximum, dacă nu colaborează cu îngerii din ceruri încercând să fie o binecuvântare pentru semenii lor, ei vor primi verdictul din partea Domnului: „Rob viclean și leneș, ai avut daruri din partea Mea să le folosești, dar ai neglijat să faci acest lucru; tu, care considerai că știi atât de multe, M-ai reprezentat cu răutate și i-ai făcut și pe alții să creadă că sunt foarte nedrept și aspru.” „Pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară: acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților.” În ziua aceea, acești robi necredincioși își vor vedea greșeala și își vor da seama că, prin folosirea talentelor lor într-un fel în care Domnul nu avea niciun folos, ei nu doar că au pierdut ceea ce au avut, dar au pierdut și bogățiile veșnice. – Review and Herald, 5 ianuarie 1897

  Robul necredincios - 2019. Toți cei care sunt egoiști în inima lor vor asculta tentațiile lui Satana și vor proceda ca robul necredincios și leneș. Ei vor ascunde comoara ce li s-a încredințat, neglijând să-și folosească talentele pentru Domnul. Ei au semănat puțin sau deloc, și vor secera puțin.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...