Vița și mlădițele

  Eu sunt adevărata Viță și Tatăl Meu este Vierul. (Ioan 15:1)

  În lecțiile Sale, Domnul Hristos nu apela la lucruri închipuite, senzaționale. El dorea să învețe, în maniera cea mai simplă, adevăruri care erau de o importanță vitală pentru ca și acea categorie pe care El o numea „prunci” să le poată înțelege. Și totuși, în aceste reprezentări foarte simple, exista o profunzime și o frumusețe de care nu se puteau sătura nici cele mai educate minți.

  Vița fusese adesea folosită ca simbol pentru Israel, iar lecția pe care Domnul Hristos a dat-o acum ucenicilor Săi provenea de aici. Pentru a Se reprezenta pe Sine, El ar fi putut folosi palmierul grațios. Cedrul cel falnic, care se înalță spre cer, sau puternicul stejar cu crengile îndreptate spre cer putea fi folosit pentru a reprezenta stabilitatea și integritatea acelora care sunt urmași ai lui Hristos. Însă, în loc de aceștia, El S-a folosit de viță, cu mlădițele ei cățărătoare, pentru a Se reprezenta pe Sine în relația cu adevărații Săi urmași.

  „Eu sunt adevărata Viță, iar Tatăl Meu este Vierul.”

  Pe dealurile Palestinei, Tatăl nostru ceresc a plantat o Viță de calitate remarcabilă, și El Însuși a fost îngrijitorul viei. Nu avea o formă deosebită care să dea impresia de la prima vedere cât este de valoroasă. Părea că ar fi apărut dintr-un pământ uscat, fără a atrage prea mult atenția. Însă când au privit planta, unii au declarat că este de origine divină. Locuitorii Nazaretului au fost încântați când i-au văzut frumusețea; dar atunci când și-au dat seama că ar atrage atenția mai mult decât ei înșiși, s-au luptat ca să dezrădăcineze prețioasa plantă și s-o arunce peste zid. Locuitorii Ierusalimului au luat planta, au rănit-o și au călcat-o cu picioarele lor nesfinte. Scopul lor era s-o distrugă pentru totdeauna. Însă Cel care o îngrijea nu a pierdut niciodată din ochi această plantă. După ce oamenii au fost siguri că au omorât-o, El a luat-o și a replantat-o de cealaltă parte a zidului. A ascuns-o de ochiul vremelnic.

  Fiecare mlădiță ce aduce roadă constituie o reprezentare vie a Viței, căci ea poartă aceleași roade ca Vița. Fiecare rămurea va arăta dacă are sau nu are viață; căci unde este viață, este creștere. Există o transmitere continuă a proprietăților dătătoare de viață ale viei, și acest lucru este demonstrat prin rodul pe care îl poartă ramurile.

  Așa cum altoiul primește viață când se unește cu via, la fel păcătosul ajunge părtaș de natură divină atunci când este în comuniune cu Domnul Hristos. Oameni limitați ajung să fie uniți cu Dumnezeul infinit. – Review and Herald, 2 noiembrie 1897

  Vița și mlădițele - 2019. Fiecare mlădiță ce aduce roadă constituie o reprezentare vie a Viței, căci ea poartă aceleași roade ca Vița. Fiecare rămurea va arăta dacă are sau nu are viață; căci unde este viață, este creștere. Există o transmitere continuă a proprietăților dătătoare de viață ale viei, și acest lucru este demonstrat prin rodul pe care îl poartă ramurile.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...