Mărgăritarul de mare preț

  Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și, când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și-l cumpără. (Matei 13:45-46)

  Comparând Împărăția cerurilor cu un mărgăritar, Domnul Hristos a dorit să determine fiecare suflet să aprecieze acest mărgăritar extrem de valoros mai mult decât orice alt mărgăritar. Posedarea acestui mărgăritar, ceea ce înseamnă a avea un Mântuitor personal, constituie un simbol pentru adevăratele bogății. Este o comoară mai presus de orice comoară pământească.

  Domnul Hristos este gata să-i primească pe toți cei care vin la El cu sinceritate. El este singura noastră speranță, El este pentru noi Alfa și Omega. El este soarele și scutul nostru, înțelepciunea noastră, sfințirea noastră, neprihănirea noastră. Doar prin puterea Sa pot fi inimile noastre păstrate în dragostea lui Dumnezeu. (…)

  Într-o ocazie, Domnul Isus i-a avertizat pe ucenicii Săi cu privire la felul în care își aruncă mărgăritarele acelora care nu au discernământ pentru a le putea aprecia valoarea. „Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă.”

  Când oamenii arată că nu doresc să se lase impresionați, nefiind în stare să aprecieze mărgăritarul de mare preț; când ei dovedesc că roadele pe care le poartă sunt roadele pomului oprit, aveți grijă ca nu cumva, prin tovărășia cu ei, să vă pierdeți legătura cu Dumnezeu. (…)

  Adevărul, așa cum este el în Isus, ne face neprihăniți și ne păstrează astfel. Adevărul este o ancoră pentru suflet, sigură și neclintită. Însă adevărul nu este adevăr pentru aceia care nu vor să asculte de el. Când oamenii se îndepărtează de principiile adevărului, ei ajung să trădeze această sacră încredințare. Fie ca fiecare suflet, oricare ar fi sfera lui de acțiune, să se asigure că adevărul este sădit în inimă prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Dacă nu este cert acest lucru, cei care predică Cuvântul vor trăda sfânta încredințare. Medicii vor ajunge niște epave în ce privește credința. Avocații, judecătorii, senatorii vor deveni corupți și, cedând în fața mituirii, își vor da acordul să fie cumpărați și vânduți. Cei care nu umblă în lumină, după cum Hristos este în lumină, sunt niște conducători orbi pentru orbi, „niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați” (Iuda 12). – Review and Herald, 1 august 1899

  Mărgăritarul de mare preț - 2019. Când oamenii arată că nu doresc să se lase impresionați, nefiind în stare să aprecieze mărgăritarul de mare preț; când ei dovedesc că roadele pe care le poartă sunt roadele pomului oprit, aveți grijă ca nu cumva, prin tovărășia cu ei, să vă pierdeți legătura cu Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...