Nunta fiului de împărat

  Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. (Matei 22:2-3; citiți și v. 1-14)

  Împăratul și-a trimis solii mai întâi la cei care alcătuiau poporul său ales. Dar aceștia, preocupați cu totul de câștig vremelnic, și-au transmis refuzul, zicând: „Să ne fie cu iertare.”

  Când cei care au fost chemați cei dintâi au refuzat invitația, împăratul i-a trimis pe soli la răspântiile drumurilor, unde se găseau cei care nu erau chiar atât de absorbiți de afaceri, de cumpărări și vânzări, de sădit și construit.

  „Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. «Prietene», i-a zis el, «cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă?» Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: «Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară; acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților.»”

  Este vorba despre cei care au intrat ca să se bucure de privilegiile ospățului adevărului, dar nu au mâncat trupul și nu au băut sângele Fiului lui Dumnezeu. Ei susțin a crede Cuvântul și îl fac cunoscut și altora, dar lucrează fărădelege. (…)

  Invitația neglijată de aceia care fuseseră rugați cei dintâi a fost trimisă altora. Ea a fost dată neamurilor. Și la început avea să fie proclamată la „răspântiile drumurilor” – acelora care avuseseră o parte activă în lucrarea din lume, conducătorilor și învățătorilor lumii.

  Cei care dau ultima solie a milei unei lumi căzute nu trebuie să-i ocolească pe pastori. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să-i abordeze pe aceștia cu mult interes și apoi să pledeze pentru ei în rugăciune.

  Ca să nu avem în vedere doar pe cei mari și înzestrați și să neglijăm clasele sărace, pe cei care sunt într-o stare mai umilă, Domnul Hristos Își instruiește solii în pilda marelui ospăț să meargă și la cei de la drumuri și la garduri, la cei săraci și umili din această lume… Lucrarea trebuie făcută pentru toate clasele de oameni. – Review and Herald, 8 mai 1900

  Nunta fiului de împărat - 2019. Ca să nu avem în vedere doar pe cei mari și înzestrați și să neglijăm clasele sărace, pe cei care sunt într-o stare mai umilă, Domnul Hristos Își instruiește solii în pilda marelui ospăț să meargă și la cei de la drumuri și la garduri, la cei săraci și umili din această lume. Lucrarea trebuie făcută pentru toate clasele de oameni.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Strângeţi-vă comori în cer!

  Te rog, dragă părinte, să nu lași nimic și pe nimeni să te abată de la misiunea vieții tale! Copleșit uneori de propria-mi neputință și de propriile eșecuri și limitări, aleg astăzi, Părinte, să-mi pun încrederea mea în credincioșia Ta, știind că atunci se vor petrece lucruri cu adevărat frumoase în căminul meu. PROVOCARE: Studiază astăzi împreună cu copiii sau nepoții tăi, dacă este posibil, studiile lor de Școala de Sabat!

  Formează-i pe copii pentru cer!

  Doamne, ajută-ne să lucrăm pentru copiii noștri și să facem o prioritate din convertirea lor! PROVOCARE: Ce programe se organizează în biserica ta pentru copii și tineri? Gândește-te cum i-ai putea susține și oferă-ți ajutorul!

  Oferă-le timp copiilor! Vei învăţa cea mai preţioasă lecţie

  Doamne, fă-mă dispus să învăț de la copiii mei ce înseamnă în mod autentic smerenia! PROVOCARE: Lasă deoparte telefonul și petrece timp cu copilul tău!

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...