Nunta fiului de împărat

  Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. (Matei 22:2-3; citiți și v. 1-14)

  Împăratul și-a trimis solii mai întâi la cei care alcătuiau poporul său ales. Dar aceștia, preocupați cu totul de câștig vremelnic, și-au transmis refuzul, zicând: „Să ne fie cu iertare.”

  Când cei care au fost chemați cei dintâi au refuzat invitația, împăratul i-a trimis pe soli la răspântiile drumurilor, unde se găseau cei care nu erau chiar atât de absorbiți de afaceri, de cumpărări și vânzări, de sădit și construit.

  „Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. «Prietene», i-a zis el, «cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă?» Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: «Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară; acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților.»”

  Este vorba despre cei care au intrat ca să se bucure de privilegiile ospățului adevărului, dar nu au mâncat trupul și nu au băut sângele Fiului lui Dumnezeu. Ei susțin a crede Cuvântul și îl fac cunoscut și altora, dar lucrează fărădelege. (…)

  Invitația neglijată de aceia care fuseseră rugați cei dintâi a fost trimisă altora. Ea a fost dată neamurilor. Și la început avea să fie proclamată la „răspântiile drumurilor” – acelora care avuseseră o parte activă în lucrarea din lume, conducătorilor și învățătorilor lumii.

  Cei care dau ultima solie a milei unei lumi căzute nu trebuie să-i ocolească pe pastori. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să-i abordeze pe aceștia cu mult interes și apoi să pledeze pentru ei în rugăciune.

  Ca să nu avem în vedere doar pe cei mari și înzestrați și să neglijăm clasele sărace, pe cei care sunt într-o stare mai umilă, Domnul Hristos Își instruiește solii în pilda marelui ospăț să meargă și la cei de la drumuri și la garduri, la cei săraci și umili din această lume… Lucrarea trebuie făcută pentru toate clasele de oameni. – Review and Herald, 8 mai 1900

  Nunta fiului de împărat - 2019. Ca să nu avem în vedere doar pe cei mari și înzestrați și să neglijăm clasele sărace, pe cei care sunt într-o stare mai umilă, Domnul Hristos Își instruiește solii în pilda marelui ospăț să meargă și la cei de la drumuri și la garduri, la cei săraci și umili din această lume. Lucrarea trebuie făcută pentru toate clasele de oameni.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Roagă-te ca un părinte!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru copiii din familia mea și din biserica mea! Ajută-mă să prețuiesc acest dar și să îi port mereu în rugăciune către Tine! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii din familia ta și din biserica ta! Îi știi pe toți pe nume? Amintește fiecare nume înaintea lui Dumnezeu! Propune-ți ca măcar o dată pe săptămână să te rogi pentru fiecare în parte!

  Disciplina ca semn al iubirii

  Doamne, învață-ne să iubim atunci când disciplinăm și să fim drepți când iubim! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la felul în care Dumnezeu aplică disciplina în viața ta! Ce principii observi care te-ar putea ajuta în relația cu ceilalți?

  Mă vor cunoaște

  Doamne, dă-ne cuvinte potrivite pentru a le vorbi în fiecare zi copiilor din jurul nostru despre Tine! PROVOCARE: Vorbește-i astăzi unui copil despre iubirea lui Dumnezeu! Roagă-L pe Dumnezeu să îți dea înțelepciune ca să o faci cât mai frumos cu putință!

  Copiii noștri – ucenicii Lui

  Doamne, ajută-ne să nu uităm că toți copiii din familia noastră și din jurul nostru sunt ai Tăi! Ajută-ne să le arătăm dragoste și bunătate! PROVOCARE: Oferă-le copiilor din jurul tău o carte care să le vorbească despre Dumnezeu! Spune-le că El îi iubește și este interesat de ei!

  Publicate astăzi

  Primul pas pe lună

  Isus a rămas țintuit pe cruce pentru ca noi să putem păși în Împărăția cerurilor. Dacă El ar fi manifestat chiar și cea mai mică urmă de egoism, noi toți am fi fost pierduți. Tu ai vrea să susții astăzi pe cineva de lângă tine, făcând un mic sacrificiu pentru acea persoană?

  Gustă să vezi bunătatea Sa!

  Da, Dumnezeu onorează credința simplă. Domnul nostru este răbdător în dragostea Sa pentru noi. El dorește să împlinească dorința inimilor noastre. Fiecare dintre noi este prețios pentru El. Dumnezeu este bun.

  Vocea care mă îndrumă

  Dacă te simţi dezorientat sau crezi că nu eşti în stare să iei decizii, ascultă atent glasul lui Dumnezeu. Astfel îţi vei putea conduce nava vieţii în direcţia corectă şi vei ajunge la destinaţia pe care Dumnezeu a stabilit-o chiar pentru tine.

  Roagă-te ca un părinte!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru copiii din familia mea și din biserica mea! Ajută-mă să prețuiesc acest dar și să îi port mereu în rugăciune către Tine! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii din familia ta și din biserica ta! Îi știi pe toți pe nume? Amintește fiecare nume înaintea lui Dumnezeu! Propune-ți ca măcar o dată pe săptămână să te rogi pentru fiecare în parte!

  Vallási türelmetlenség és üldözés

  „Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál....
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis