Haina de nuntă

  Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care era îmbrăcat în haina de nuntă. (Matei 22:11; citiți și v. 1-14)

  Cu ajutorul Duhului Sfânt, bărbații și femeile se pot desprinde de cele comune ca să trăiască o viață curată și sfântă. Cei care susțin că sunt credincioși, dar nu sunt, se așază într-o poziție împotriva adevărului. Ei nu arată, prin cuvânt și purtare, puterea transformatoare care însoțește adevărul. Cum ar putea oare Domnul să-Și găsească plăcerea în aceia care nu fac niciun efort pentru a se ridica la un standard înalt? Nu susțin ei că au primit un adevăr mare și nobil?

  Dumnezeu nu le cere oamenilor să renunțe la ceva care este de folos pentru sănătatea sufletului sau a trupului, ci El le cere să renunțe la viciile degradante, care le slăbesc puterile și care, dacă sunt practicate, îi vor exclude din ceruri. El lasă loc pentru orice plăcere de care se pot bucura fără păreri de rău sau fără mustrări de conștiință. El le cere, pentru binele lor prezent și veșnic, să cultive acele virtuți care aduc sănătate trupului și tărie sufletului. Ca ființe omenești și în calitate de creștini, avem nevoie, pentru a fi fericiți, de gânduri curate și de obiceiuri corecte. Orice lucru care are un caracter degradant trebuie biruit dacă dorim să-L vedem pe Rege în toată frumusețea Sa. (…)

  Domnul poate și vrea să-i ajute pe toți cei care caută ajutorul Său din dorința de a deveni curați și sfinți. Au fost făcute eforturi serioase pentru a învinge înclinațiile naturale către rău, de a învinge obiceiurile și practicile care făceau parte din viața de dinaintea acceptării adevărului? Sunt cei ce susțin a crede adevărul la fel de neglijenți în viața de zi cu zi din cămin, neasemănându-se cu Domnul, așa cum erau înainte de a-L primi pe Hristos? Dacă da, ei nu-I aduc laude Aceluia care i-a chemat afară din întuneric. Ei nu s-au îmbrăcat cu neprihănirea Domnului Hristos. (…)

  Străduiți-vă să faceți progrese vădite. Curățiți-vă de orice „întinăciune a cărnii și a duhului”, ducându-vă până la capăt sfințenia cu frică de Domnul. Fiți curați și ordonați în îmbrăcăminte, și buni și amabili în purtarea voastră. Fiți curați și distinși, căci cerul este însăși esența curăției și a rafinamentului. Așa cum Dumnezeu este curat și sfânt în sfera Sa de influență, la fel și noi trebuie să fim în sfera noastră de influență.

  Citiți cu atenție parabola hainei de nuntă și faceți o aplicație personală a lecțiilor pe care le transmite. Cei care își mărturisesc credința, dar rămân neschimbați în obiceiurile și practicile lor sunt reprezentați… prin omul care a venit la ospăț fără haina de nuntă. – Review and Herald, 26 februarie 1901

  Haina de nuntă - 2019. Fiți curați și ordonați în îmbrăcăminte, și buni și amabili în purtarea voastră. Fiți curați și distinși, căci cerul este însăși esența curăției și a rafinamentului. Așa cum Dumnezeu este curat și sfânt în sfera Sa de influență, la fel și noi trebuie să fim în sfera noastră de influență.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...