Haina de nuntă

  Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care era îmbrăcat în haina de nuntă. (Matei 22:11; citiți și v. 1-14)

  Cu ajutorul Duhului Sfânt, bărbații și femeile se pot desprinde de cele comune ca să trăiască o viață curată și sfântă. Cei care susțin că sunt credincioși, dar nu sunt, se așază într-o poziție împotriva adevărului. Ei nu arată, prin cuvânt și purtare, puterea transformatoare care însoțește adevărul. Cum ar putea oare Domnul să-Și găsească plăcerea în aceia care nu fac niciun efort pentru a se ridica la un standard înalt? Nu susțin ei că au primit un adevăr mare și nobil?

  Dumnezeu nu le cere oamenilor să renunțe la ceva care este de folos pentru sănătatea sufletului sau a trupului, ci El le cere să renunțe la viciile degradante, care le slăbesc puterile și care, dacă sunt practicate, îi vor exclude din ceruri. El lasă loc pentru orice plăcere de care se pot bucura fără păreri de rău sau fără mustrări de conștiință. El le cere, pentru binele lor prezent și veșnic, să cultive acele virtuți care aduc sănătate trupului și tărie sufletului. Ca ființe omenești și în calitate de creștini, avem nevoie, pentru a fi fericiți, de gânduri curate și de obiceiuri corecte. Orice lucru care are un caracter degradant trebuie biruit dacă dorim să-L vedem pe Rege în toată frumusețea Sa. (…)

  Domnul poate și vrea să-i ajute pe toți cei care caută ajutorul Său din dorința de a deveni curați și sfinți. Au fost făcute eforturi serioase pentru a învinge înclinațiile naturale către rău, de a învinge obiceiurile și practicile care făceau parte din viața de dinaintea acceptării adevărului? Sunt cei ce susțin a crede adevărul la fel de neglijenți în viața de zi cu zi din cămin, neasemănându-se cu Domnul, așa cum erau înainte de a-L primi pe Hristos? Dacă da, ei nu-I aduc laude Aceluia care i-a chemat afară din întuneric. Ei nu s-au îmbrăcat cu neprihănirea Domnului Hristos. (…)

  Străduiți-vă să faceți progrese vădite. Curățiți-vă de orice „întinăciune a cărnii și a duhului”, ducându-vă până la capăt sfințenia cu frică de Domnul. Fiți curați și ordonați în îmbrăcăminte, și buni și amabili în purtarea voastră. Fiți curați și distinși, căci cerul este însăși esența curăției și a rafinamentului. Așa cum Dumnezeu este curat și sfânt în sfera Sa de influență, la fel și noi trebuie să fim în sfera noastră de influență.

  Citiți cu atenție parabola hainei de nuntă și faceți o aplicație personală a lecțiilor pe care le transmite. Cei care își mărturisesc credința, dar rămân neschimbați în obiceiurile și practicile lor sunt reprezentați… prin omul care a venit la ospăț fără haina de nuntă. – Review and Herald, 26 februarie 1901

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Nu putem fi neutri

  Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o Isus! PROVOCARE: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de binefacere!

  Adevăr relativ sau absolut?

  Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și smeriți cu inima! PROVOCARE: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Publicate astăzi

  Când ești în al nouălea cer

  Chiar dacă îți este greu să crezi că dincolo de suferința, sărăcia și nedreptatea din jur există o altă realitate cu totul diferită și în care nu mai stăpânește nici Diavolul, nici uneltele lui, recitește relatările lui Pavel, ale lui Ioan, în Apocalipsa, și lasă-te purtat cu imaginația spre ceva ce reprezintă idealul tău de frumusețe și de bine. Imaginează-ți că abia de la acel nivel începe cu adevărat cerul și lumea pregătită de Dumnezeu celor salvați.

  Ingredientul principal

  Isus este ingredientul de care avem nevoie pentru a ține laolaltă toate celelalte ingrediente. Noi ar trebui să ne concentrăm să obținem mai întâi ingredientul principal; apoi, toate celelalte lucruri vor intra la locul lor.

  Cine sunt eu?

  Într-o bună zi, ceva ce ai va dispărea sau nu va mai fi valabil în dreptul tău, în timp ce un anume lucru ce face parte din identitatea ta va rămâne lipit de tine până la final.

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Az Úr megóvja gyermekeit

  „Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91,15)„Isten...