Cum prezenta Domnul Isus adevărul

  Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. (Ioan 17:3)

  Dacă Domnul Hristos ar fi considerat că este necesar, El ar fi putut prezenta ucenicilor Săi taine care ar fi eclipsat și ar fi întrecut orice descoperire făcută minții omenești. El ar fi putut prezenta dovezi cu privire la orice subiect care ar fi trecut dincolo de puterea de înțelegere a minții omenești, însă fără a reprezenta deformat adevărul în vreo privință. El ar fi putut dezvălui ceea ce era necunoscut, lucruri care ar fi încordat imaginația și ar fi atras atenția a multe generații spre încheierea istoriei pământului. El ar fi putut deschide uși spre taine pe care mintea omenească ar fi căutat în zadar să le deschidă. El ar fi putut prezenta oamenilor un pom al cunoștinței din care s-ar fi putut înfrupta veacuri de-a rândul; însă acest lucru nu ar fi fost esențial pentru mântuirea sufletului; ceea ce era necesar pentru interesele lor veșnice era cunoașterea caracterului lui Dumnezeu. (…)

  Isus, Domnul vieții și al slavei, a venit pentru a sădi pomul vieții pentru familia omenească și să invite pe membrii unui neam decăzut să mănânce și să se sature. El a venit să le descopere care era singura lor nădejde, singura lor fericire, atât în lumea aceasta, cât și în cea care va veni. El nu a îngăduit ca vreun lucru să-I distragă atenția de la lucrarea pe care a venit s-o facă.

  Domnul Isus a văzut că mintea oamenilor trebuia atrasă spre Dumnezeu, pentru ca ei să se familiarizeze cu caracterul Lui și să obțină neprihănirea lui Hristos reprezentată în Legea Sa cea sfântă. El a știut că era necesar ca toți să aibă o reprezentare fidelă a caracterului divin, ca să nu poată fi induși în eroare de înșelăciunile lui Satana, care aruncase umbra lui diabolică de-a curmezișul cărării lor, iar mintea le-a amăgit-o punând asupra lui Dumnezeu însușirile lui satanice.

  Oricât de mari și înțelepți ar fi considerați învățătorii acestei lumi în zilele Sale, sau ar putea fi considerați în zilele noastre, în comparație cu El, ei nu pot fi admirați; căci orice adevăr pe care ei îl rosteau își avea originea în El, și tot ce provenea din altă sursă nu era decât nebunie. Chiar adevărul pe care ei îl rosteau, în gura Lui era înfrumusețat și făcut glorios, căci El îl prezenta cu simplitate și demnitate. – Signs of the Times, 1 mai 1893

  Cum prezenta Domnul Isus adevărul - 2019. Oricât de mari și înțelepți ar fi considerați învățătorii acestei lumi în zilele Sale, sau ar putea fi considerați în zilele noastre, în comparație cu El, ei nu pot fi admirați; căci orice adevăr pe care ei îl rosteau își avea originea în El, și tot ce provenea din altă sursă nu era decât nebunie.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...