Fratele mai mare

  El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. (Luca 15:28)

  Să urmărim ce s-a mai întâmplat în parabolă. Fiul cel mare, venind de la câmp și auzind muzică și bucurie, întreabă ce înseamnă toate aceste lucruri. I se spune despre întoarcerea fratelui său și cum fusese tăiat vițelul cel îngrășat pentru ospăț. În cele ce urmează se poate vedea la acest frate mai mare egoism, mândrie, invidie și răutate. El consideră că favorurile făcute fiului risipitor constituie o insultă față de el, tatăl obiectează, dar el nu vrea să vadă lucrurile în adevărata lumină și nici nu vrea să se bucure împreună cu tatăl său pentru că cel ce fusese pierdut a fost găsit. El îi dă tatălui de înțeles că, dacă ar fi fost în locul lui, nu l-ar fi primit înapoi pe fiu și uită că bietul risipitor era propriul frate. El vorbește lipsit de respect cu tatăl său, acuzându-l de nedreptate față de el, în timp ce îl favoriza pe celălalt, care îi risipise averea. Îi vorbește tatălui despre fiul risipitor cu cuvintele „acest fiul al tău”. Dar, fără să țină seama de purtarea lui, de cuvintele lui disprețuitoare și arogante, tatăl îl tratează cu răbdare și blândețe. (…)

  Ajunge în cele din urmă fiul cel mare să-și vadă nevrednicia față de un tată atât de bun și grijuliu? Ajunge el să își dea seama că, deși fratele său trăise în nelegiuire, tot fratele lui era și că relația lor nu s-a schimbat? S-a pocăit el de gelozia lui și i-a cerut iertare tatălui său pentru că l-a reprezentat greșit?

  Ce ilustrație vie a fost acțiunea acestui frate mai mare pentru copiii necredincioși ai lui Israel, care nu au vrut să se pocăiască, care nu au vrut să admită că vameșii și păcătoșii erau frații lor ce trebuie iertați, căutați și ajutați și nu trebuie să fie lăsați să piară, ci conduși la viața veșnică! Cât de frumoasă este această pildă pentru că arată ce primire îi face Tatăl ceresc fiecărui suflet care se pocăiește! Cât de mult se bucură ființele cerești când văd suflete întorcându-se în casa Tatălui lor! Păcătoșii nu vor întâmpina reproșuri, mustrări, nimic care să le aducă aminte de nevrednicia lor. Tot ce li se cere este pocăința. Psalmistul spune: „Dacă ai fi voit jertfe, Ți-aș fi adus, dar Ție nu-ți plac arderile-de-tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită.” – Signs of the Times, 29 ianuarie 1894

  Fratele mai mare - 2019. Cât de frumoasă este această pildă pentru că arată ce primire îi face Tatăl ceresc fiecărui suflet care se pocăiește! Cât de mult se bucură ființele cerești când văd suflete întorcându-se în casa Tatălui lor! Păcătoșii nu vor întâmpina reproșuri, mustrări, nimic care să le aducă aminte de nevrednicia lor. Tot ce li se cere este pocăința.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Ștafeta credinței

  Tată ceresc, condu-ne acasă la Tine, alături de familiile noastre, generație lângă generație! PROVOCARE: Ia-ți în mod regulat timp să le povestești copiilor și nepoților tăi experiențele din viața ta în care ai avut parte de călăuzirea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  În vârf

  nu te teme, căci Eu sînt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu...