Pilda samariteanului milos (II)

  S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele untdelemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. (Luca 10:34)

  În această parabolă, Domnul Isus prezintă un străin, un frate în suferință, rănit, pe moarte. Deși preoții și cărturarii știau ce spune Legea, ei nu o puneau în practică în viața lor de toate zilele.

  Legat de felul în care preotul și levitul l-au tratat pe omul rănit, învățătorul legii nu a auzit nimic care să nu fie în armonie cu propriile sale idei, nimic care să fie contrar formelor și ceremoniilor despre care învățase și el ca fiind tot ce cere legea. Însă Domnul Isus a mai prezentat o scenă: „Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele untdelemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el.”

  După ce Domnul Hristos a arătat cruzimea și egoismul manifestate de reprezentanții națiunii, el a adus în atenție pe acel samaritean, care era disprețuit, urât și blestemat de evrei, și l-a înfățișat ca pe unul care poseda trăsături de caracter mult superioare acelora care pretindeau a fi foarte neprihăniți.

  Orice copil al lui Dumnezeu trebuie să ia seama la fiecare detaliu al acestei lecții. Samariteanul a văzut că în fața lui se afla o ființă umană în nevoie și în suferință și, de îndată ce l-a văzut, i s-a făcut milă de el.

  Samariteanul a urmat impulsurile unei inimi bune și iubitoare. Domnul Hristos a prezentat scena în așa fel încât să constituie cea mai aspră mustrare pentru acțiunile lipsite de milă și îndurare ale preotului și levitului. Însă această lecție nu este doar pentru ei, ci și pentru creștinii din zilele noastre și este o avertizare solemnă pentru noi ca nu cumva să greșim și să nu dovedim milă față de orice ființă omenească aflată în suferință. (…)

  În pilda samariteanului milos, Domnul Isus a prezentat dragostea Sa, caracterul Său. Viața Domnului Hristos era plină de fapte de iubire față de cei pierduți și păcătoși. Prin omul lovit, rănit și lipsit de tot ce avea este reprezentat omul păcătos. Familia omenească, neamul pierdut, este întruchipat prin cel în suferință, lăsat gol, însângerat și lipsit de tot ce avea. Domnul Isus ia propria Lui haină a neprihănirii și îl acoperă pe om, astfel încât oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. – Signs of the Times, 23 iulie 1894

  Pilda samariteanului milos (II) - 2019. Prin omul lovit, rănit și lipsit de tot ce avea este reprezentat omul păcătos. Familia omenească, neamul pierdut, este întruchipat prin cel în suferință, lăsat gol, însângerat și lipsit de tot ce avea. Domnul Isus ia propria Lui haină a neprihănirii și îl acoperă pe om, astfel încât oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Exemple mici, lecții mari

  Doamne, Te rog să mă ajuți să mă văd așa cum mă vezi Tu și să pot să văd lecțiile Tale și în cei mai mici! PROVOCARE: Caută astăzi să descoperi ce poți învăța de la un copil sau de la un tânăr!

  Ce cadou mi-ai adus?

  Tată ceresc, arată-ne cum să ne bucurăm de timpul petrecut împreună cu nepoții noștri! Învață-ne să ne exprimăm creativ dragostea față de ei și să le oferim lecții bogate de înțelepciune și experiență a credinței! PROVOCARE: Meditează astăzi la moștenirea pe care o lași celor ce vin după tine!

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...