Binecuvântările facerii de bine

  Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. (Proverbele 11:25)


  Ascultă versiunea audio aici.

  Înțelepciunea divină a rânduit în cadrul planului de mântuire legea acțiunii și reacțiunii, făcând ca lucrarea de binefacere, cu toate ramurile ei, să fie de două ori binecuvântată. Cei care dau celor aflați în nevoie aduc binecuvântare altora, dar sunt binecuvântați și ei într-o măsură mult mai mare.

  Ca să nu pierdem urmările binecuvântate ale binefacerii, Mântuitorul nostru a luat măsura de a face din noi conlucrători ai Săi. Printr-un lanț de împrejurări în cadrul căruia suntem îndemnați să facem fapte de caritate, El ne acordă tot ce este mai bun ca să putem cultiva generozitatea și ne ajută să ne păstrăm obiceiul de a da mereu pentru a-i ajuta pe cei săraci și pentru avansarea cauzei Sale. Prin nevoile sale, o lume ce piere ne determină să ne folosim talanții mijloacelor noastre și ai influenței pentru a-i prezenta adevărul de care are nevoie disperată. Astfel, noi aducem binecuvântare altora și, în felul acesta, acumulăm adevăratele bogății. (…)

  Crucea lui Hristos face apel la generozitatea fiecărui urmaș al Mântuitorului. Principiul ilustrat acolo este dărnicia, dărnicia continuă. Aceasta, izvorâtă din bunăvoință și materializată prin fapte bune, constituie rodul autentic al vieții creștine. Principiul celor lumești este de a strânge și, în felul acesta, ei așteaptă să-și asigure fericirea, însă consecințele finale sunt nefericirea și moartea.

  Domnul Hristos a desemnat pentru ființele omenești lucrarea de răspândire a Evangheliei. În timp ce unii sunt angrenați în predicare, de la alții El cere să răspundă apelurilor Sale pentru daruri care să susțină cauza Sa pe pământ. Aceasta este una dintre căile prin care Domnul ne înalță. Este exact lucrarea de care avem nevoie, căci ea va trezi în inimile noastre cele mai profunde sentimente de împreună-simțire și va pune la lucru cele mai înalte capacități ale minții. (…)

  Dumnezeu a rânduit sistemul dăruirii pentru ca noi să devenim, asemenea Creatorului nostru, darnici și cu un caracter lipsit de egoism.

  Urmașii credincioși ai Domnului Hristos trebuie să transmită mai departe dragostea Sa… Întâlniți-vă în jurul crucii de pe Calvar cu umilință și lepădare de sine. Și, când stați acolo, în fața crucii, și Îl priviți pe Prințul ceresc murind pentru voi, vă puteți oare împietri inima și să spuneți: „Nu, nu am nimic de dat”? Dumnezeu vă va binecuvânta dacă faceți tot ce puteți mai bine. – Review and Herald, 3 octombrie 1907

  Binecuvântările facerii de bine - 2019. Întâlniți-vă în jurul crucii de pe Calvar cu umilință și lepădare de sine. Și, când stați acolo, în fața crucii, și Îl priviți pe Prințul ceresc murind pentru voi, vă puteți oare împietri inima și să spuneți: „Nu, nu am nimic de dat”? Dumnezeu vă va binecuvânta dacă faceți tot ce puteți mai bine.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  O bucată de plăcintă

  Doamne, fă Tu ca, prin influența noastră în familie și în biserică, să îi ajutăm pe copii și pe tineri să Te cunoască cu adevărat și să Te primească din toată inima în viața lor! PROVOCARE: Împărtășește cu un tânăr ceva din activitatea pe care o faci în biserica ta!

  Noi, ei, El

  Doamne, îmi dau seama astăzi că e imposibil să cresc în izolare și că, dacă aleg să stau locului, mă lipsesc singur de binecuvântare. Fă-mă o parte a trupului Tău! PROVOCARE: Vorbește cu pastorul tău despre cum te-ai putea implica mai bine în activitățile bisericii tale!

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Publicate astăzi

  Povești în șase cuvinte

  Chiar dacă nu-i ușor, scrie-ți azi povestea din șase cuvinte. Este loc de sinceritate, nu trebuie să o faci publică, doar gândește-te la acest lucru.

  Ajutor! Sunt mamă!

  A fi mamă nu este ușor, mai ales dacă ești singură. Dar Dumnezeu a promis că nu ne va lăsa, ci El ne va fi puterea. Deci mă prind de făgăduința aceasta: Dumnezeu o va salva pe fiica mea.

  Actele de bunătate

  Faptele de generozitate cu ajutorul banilor sunt un tip special de slujire, pentru că implicarea într-o asemenea slujire nu numai că satisface nevoile altora, dar îi şi ajută pe aceştia să îi fie recunoscători lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este onorat prin aceste acte, când vin dintr-o inimă generoasă şi bună.

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  Bölcsességre van szükségünk

  „Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.” (Mát 10,6)„Amikor az emberek gyakorlati élete nem kerül...