Cere oare Dumnezeu prea mult?

  Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. (1 Ioan 2:15)


  Ascultă versiunea audio aici

  În Domnul Isus vedem frumusețe, iubire și slavă. El posedă un farmec fără seamăn. El a fost Maiestatea cerului. El umplea tot cerul de splendoare. Îngerii se plecau în adorare înaintea Lui și Îi ascultau cu bucurie poruncile. Mântuitorul nostru a renunțat la toate acestea. El a lăsat deoparte slava, măreția și splendoarea, a venit aici jos pe pământ și a murit pentru un neam de răzvrătiți care călcaseră poruncile Tatălui Său. Domnul Hristos a consimțit să Se umilească pentru a putea mântui neamul decăzut; El a băut paharul durerii, iar în locul acestuia, nouă ne oferă paharul binecuvântării; da, paharul acela a fost sorbit pentru noi și, deși mulți cunosc acest lucru, ei continuă să trăiască în păcat și nesăbuință; și totuși Domnul Isus continuă să-i invite. El spune: „Cine vrea să vină și să ia apa vieții fără plată.” (…)

  Adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu trebuie lăsate să lucreze asupra noastră, iar noi trebuie să le preluăm. Dacă facem acest lucru, ele vor avea o influență sfințitoare asupra vieților noastre; ne vor ajuta să ne pregătim pentru împărăția slavei pentru ca, atunci când timpul de har se va încheia, să putem să-L vedem pe Rege în toată frumusețea Sa și să stăm în prezența Sa o veșnicie întreagă.

  Dumnezeu cere tăria întregii ființe. El cere de la voi o despărțire de lume și de lucrurile lumii. „Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.” Ni se cere să nu iubim lumea, dar ce ni se dă în schimb? „Eu vă voi fi Tată.” Trebuie să renunțați la dragostea prietenilor voștri? Vă cere adevărul să stați singuri pe poziție și să-I slujiți lui Dumnezeu pentru că cei din jurul vostru nu voiesc să se supună cerințelor pe care Domnul Hristos le are față de ei? Înseamnă aceasta o despărțire în ce privește afecțiunea voastră față de ei? Da, și aceasta este crucea pe care trebuie să o purtați, ceea ce îi face pe mulți să afirme: „Nu pot să mă supun cerințelor adevărului.” Însă Domnul Hristos spune: „Dacă cineva iubește pe tatăl său, pe mama sa, pe fratele său, pe sora sa mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Cine vrea să fie ucenicul Meu să-și ia crucea și să Mă urmeze. Este vorba aici de crucea lepădării de sine și a sacrificiului, de renunțare la legături de afecțiune cu cei care nu vor să asculte de cerințele adevărului. Este oare acesta un sacrificiu prea mare pentru Cel care a sacrificat totul pentru tine? – Review and Herald, 19 aprilie 1870

  Cere oare Dumnezeu prea mult? - 2019. Adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu trebuie lăsate să lucreze asupra noastră, iar noi trebuie să le preluăm. Dacă facem acest lucru, ele vor avea o influență sfințitoare asupra vieților noastre; ne vor ajuta să ne pregătim pentru împărăția slavei.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...