Adevărații creștini sunt fericiți

  Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră! (Psalmii 68:19)


  Ascultă versiunea audio aici

  Creștinii ar trebui să fie cei mai veseli și fericiți oameni. Ei trebuie să fie conștienți de faptul că Dumnezeu este Tatăl lor și prietenul lor veșnic. Însă mulți din cei ce se socotesc creștini nu reprezintă în mod corect religia creștină. Ei au o înfățișare tristă, ca și când ar fi sub un nor. Vorbesc adesea de marile sacrificii pe care le-au făcut pentru a deveni creștini. Adresându-se celor care nu L-au acceptat pe Hristos, le dau de înțeles, prin propriul lor exemplu și prin ceea ce le spun, că trebuie să renunțe la tot ceea ce face viața plăcută și plină de bucurie. Ei aruncă un văl de întuneric asupra fericitei nădejdi creștine. Ei lasă impresia că cerințele lui Dumnezeu constituie o povară chiar și pentru sufletul binevoitor și că trebuie sacrificat tot ce ar aduce plăcere sau ar încânta gustul.

  Nu ezităm să spunem că această categorie de așa-ziși creștini nu au înțeles esența. Dumnezeu este iubire. Cine rămâne în Dumnezeu rămâne în dragoste. Toți cei care s-au familiarizat, prin cunoașterea din proprie experiență, cu iubirea și mila plină de duioșie a Tatălui nostru ceresc vor răspândi lumină și bucurie oriunde s-ar afla. Prezența și influența lor vor fi pentru cei din preajma lor ca mireasma florilor parfumate, deoarece ei sunt legați de Dumnezeu și de cer, iar curăția și frumusețea fără seamăn a cerului sunt transmise de ei tuturor acelora care ajung sub influența lor. Acest lucru face din ei lumina lumii, sarea pământului.

  De unde își ia artistul obiectul contemplării sale? Din natură. Însă marele Artist a pictat pe pânza cerului slava apusului de soare. El a colorat și poleit cerurile cu aur, argint și purpuriu ca și când porțile cerești ar fi larg deschise pentru ca noi să putem avea o licărire a acestora, iar imaginația noastră să poată prinde slava de acolo.

  Pe măsură ce suntem atrași de frumosul din natură și vom asocia lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat pentru fericirea oamenilor cu caracterul Său, noi Îl vom considera pe Dumnezeu un Tată duios, iubitor, și nu doar un judecător aspru… Contemplându-L pe Dumnezeu în natură, inima este însuflețită și începe să vibreze de iubire profundă, amestecată cu respect și reverență. – Review and Herald, 25 iulie 1871

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Tăria capului limpede

  Vezi ce te supără la cei mai tineri! Cu siguranță, vei putea găsi o rezolvare dacă vei gândi curat și limpede. PROVOCARE: Arată-i simpatie unui tânăr care a făcut alegeri greșite! Ajută-l să înțeleagă că, deși nu ești de acord cu ce a făcut, îl iubești și ești gata să îl ajuți cu ce poți!

  O singură variantă

  Când te vei ruga, pune în balanță moștenirea pregătită de tine pentru cei din generația tânără! PROVOCARE: Ia-ți un angajament în fața Cerului că nu vei lăsa să treacă nicio zi fără să le vorbești celor tineri despre Calea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  A unsprezecea poartă – de Iacint

  La rândul nostru, și noi putem fi o reflexie a luminii care vine de la Dumnezeu spre cei ce trăiesc anonim sau ascunși de rușine ori de teamă. Dacă ei încă nu Îl văd pe Dumnezeu, noi am putea să le arătăm măcar puțin din ceea ce este El pentru viața noastră. Cu un mic efort și cu puțină bunăvoință, am putea să-i punem pe ceilalți în valoare mai mult decât o facem acum sau decât facem pentru noi înșine.

  Îngerii le-au păzit „coșul”

  Dumnezeu Și-a trimis îngerii să vegheze asupra „coșului” mătușilor mele la fel cum au vegheat asupra lui Moise pe fluviul Nil, cu mult timp în urmă. Slujim unui Dumnezeu uimitor! Va fi minunat să auzim în ceruri povestiri despre cum ne-au salvat îngerii noștri păzitori.

  De la bocet la bucurie

  Dumnezeu poate şi vrea să ne ia tristeţea, descurajarea şi amărăciunea, ca noi să ne putem bucura de viaţă şi să fim pregătiţi să-L primim cu bucurie. Domnul ne va binecuvânta dacă îi dăm voie.

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Isten minden cselekedetet megítél

  „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen...