Biserica Laodicea

  Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar și pocăiește-te! (Apocalipsa 3:19)


  Ascultă versiunea audio aici.

  Mesajul către biserica din Laodiceea constituie o învinuire teribilă și se aplică poporului lui Dumnezeu din timpul prezent. (…)

  Domnul ne-a arătat că solia care trebuie dusă la poporul Său de către pastorii pe care i-a chemat ca să-i avertizeze pe oameni nu este o solie de pace și liniște. Poporul lui Dumnezeu este reprezentat în solia către Laodiceea ca aflându-se într-o siguranță firească. Ei au tihnă, considerându-se într-o stare de mari realizări spirituale. (…)

  Solia Martorului credincios spune despre poporul lui Dumnezeu că se află într-o tristă amăgire, crezând sincer că stă bine. Ei nu știu că starea lor este deplorabilă în ochii lui Dumnezeu. În timp ce cei cărora le este adresată solia se măgulesc că sunt într-o stare spirituală înaltă, solia Martorului credincios le întrerupe starea de siguranță prin acuzația surprinzătoare cu privire la adevărata lor stare de orbire, sărăcie spirituală și ticăloșie.

  Viața creștinului este o bătălie continuă și un marș. Nu există odihnă în această luptă. Doar prin efort continuu, neîntrerupt, putem avea biruință asupra ispitelor lui Satana… Suntem susținuți în poziția noastră de un număr copleșitor de mărturii ale Scripturii. Însă avem foarte multe lipsuri în ce privește umilința, răbdarea, credința, dragostea, lepădarea de sine, vegherea și spiritul de sacrificiu. Trebuie să cultivăm sfințirea biblică. Păcatul abundă în poporul lui Dumnezeu… Mulți sunt așa de atașați de îndoielile și de păcatele lor îndrăgite, fără să-și dea seama că sunt amăgiți, și ajung să spună și să simtă că nu duc lipsă de nimic. (…)

  Toți soldații crucii lui Hristos se obligă, de fapt, să pornească într-o cruciadă împotriva vrăjmașului sufletelor, să condamne păcatul și să susțină neprihănirea. Viața veșnică are o valoare imensă și ea ne va costa tot ce avem.

  Nu este de-ajuns ca pastorii să prezinte subiecte teoretice. Ei trebuie să studieze lecțiile practice pe care Domnul Hristos le-a dat ucenicilor Săi și să facă o aplicație la propriile lor suflete și la cele ale poporului. Din cauză că face această mustrare prin mărturia adusă, să credem noi oare că Domnul Hristos nu are dragoste pentru poporul Său? Oh, nicidecum! El îi mustră pe aceia pe care îi iubește. – Review and Herald, 16 septembrie 1873

  Biserica Laodicea - 2019. Viața creștinului este o bătălie continuă și un marș. Nu există odihnă în această luptă. Doar prin efort continuu, neîntrerupt, putem avea biruință asupra ispitelor lui Satana… Suntem susținuți în poziția noastră de un număr copleșitor de mărturii ale Scripturii.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...