Posibilitatea de a alege

  Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. (Geneza 2:17)


  Ascultă versiunea audio aici.

  Domnul știa că Adam și Eva nu puteau fi fericiți fără să muncească, de aceea le-a dat ocupația plăcută de a împodobi grădina. Și, pe măsură ce supravegheau lucrurile frumoase și utile din jurul lor, ei puteau privi bunătatea și slava lui Dumnezeu în lucrările creației Sale. Adam și Eva aveau subiecte de contemplare în lucrările lui Dumnezeu din Eden, care era ca un cer în miniatură. Dar Dumnezeu nu i-a creat doar ca ei să-I contemple lucrările mărețe; de aceea i-a înzestrat cu mâini pentru a munci și cu minți și inimi pentru a contempla. Dacă fericirea creaturilor Sale ar fi constat în a nu face nimic, Creatorul nu le-ar fi desemnat o anumită lucrare de făcut. Prin muncă, Adam și Eva aveau să-și găsească fericirea și, de asemenea, aceasta le oferea ocazia să mediteze. Ei puteau să reflecteze asupra faptului că au fost creați după chipul lui Dumnezeu, spre a fi asemenea Lui în neprihănire și sfințenie. Mintea lor se putea dezvolta continuu, devenind tot mai rafinată și înnobilată, căci Dumnezeu era învățătorul lor, iar îngerii le erau însoțitori.

  Domnul i-a pus la încercare pe Adam și pe Eva pentru ca ei să-și poată forma caractere de o integritate neclintită pentru propria lor fericire și pentru slava Creatorului lor. El a înzestrat perechea sfântă cu puteri mintale superioare oricărei alte ființe create de El. Puterile lor mintale erau doar cu puțin mai prejos decât cele ale îngerilor. Ei se puteau bucura de splendoarea și slava naturii și puteau înțelege caracterul Tatălui lor ceresc din lucrările create de El. Orice lucrare asupra căreia se oprea ochiul în imensitatea lucrărilor Tatălui, oferite cu atâta generozitate, dădeau mărturie despre iubirea Sa și despre infinita Lui putere. (…)

  Cea dintâi mare lecție morală dată lui Adam și Evei a fost cea a lepădării de sine. Frâiele stăpânirii de sine se aflau în mâinile lor. Judecata, rațiunea și conștiința trebuiau să rămână vigilente. Lui Adam și Evei le-a fost permis să mănânce din orice pom din grădină, cu excepția unuia singur. Așadar, era o singură interdicție. Pomul oprit era la fel de atrăgător și frumos ca orice alt pom din grădină. Era numit pomul cunoștinței deoarece, dacă luau din acel pom, despre care Dumnezeu le spusese: „Să nu mâncați din el”, ei aveau să dobândească cunoașterea răului, a păcatului, și astfel să fie implicați în experiența neascultării. – Review and Herald, 24 februarie 1874

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Tăria capului limpede

  Vezi ce te supără la cei mai tineri! Cu siguranță, vei putea găsi o rezolvare dacă vei gândi curat și limpede. PROVOCARE: Arată-i simpatie unui tânăr care a făcut alegeri greșite! Ajută-l să înțeleagă că, deși nu ești de acord cu ce a făcut, îl iubești și ești gata să îl ajuți cu ce poți!

  O singură variantă

  Când te vei ruga, pune în balanță moștenirea pregătită de tine pentru cei din generația tânără! PROVOCARE: Ia-ți un angajament în fața Cerului că nu vei lăsa să treacă nicio zi fără să le vorbești celor tineri despre Calea lui Dumnezeu!

  Nicio negociere

  Generația de mâine se clădește prin generația de astăzi. Tu poți fi azi un arhitect al celor ce Îi vor sluji mâine lui Dumnezeu. PROVOCARE: Ia-ți timp să te ocupi de viața spirituală a copiilor sau a nepoților tăi! Ajută-i să Îl cunoască pe Isus în mod personal!

  Publicate astăzi

  Luna Șebat

  Orice s-ar întâmpla în viața cuiva de lângă noi, să nu facem niciodată presupuneri grăbite și să considerăm că necazul lui se datorează faptului că e părăsit de Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți că, atunci când cineva trece prin experiențe triste sau dureroase, acel om e poate cel mai aproape de Dumnezeu. Sub nicio formă să nu ne erijăm noi în unelte de pedeapsă pentru cineva, ci, dimpotrivă, să ne aplecăm și să-l ridicăm pe cel căzut sub povară chiar și în cazul unei vinovății evidente. Dacă nu cel căzut, atunci cine să aibă nevoie de ajutor și de înțelegere din partea cuiva care se consideră copil al lui Dumnezeu?

  Totul strălucește

  În ziua aceea, când va veni să Își ia pietrele prețioase, ne vom putea așeza cu bucurie alături de ceilalți care au trecut prin procesul de lustruire, ca să strălucim ca stelele, pentru totdeauna.

  Cea mai mare speranță

  În momentele de descurajare, spune alături de psalmist: „Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire”. Apoi continuă să-ţi imaginezi şi să meditezi asupra stării de bucurie eternă promisă de versetul de astăzi. Această promisiune este validă nu numai pentru veşnicie, ci şi pentru astăzi.

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Krisztus a Bíró

  „Az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta.” (Ján 5,22)„Tanításaiban Krisztus...