Făgăduința unui răscumpărător

  Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul. (Geneza 3:15)


  Ascultă versiunea audio aici.

  Adam și Eva ar fi trebuit să fie pe deplin mulțumiți de cunoașterea lui Dumnezeu din lucrările create de El și din instrucțiunile pe care le primeau de la îngerii cei sfinți. Starea înaltă privind cunoștința pe care se gândeau că o vor obține mâncând din fructul oprit i-a aruncat în degradarea generată de păcat și vinovăție.

  Îngerilor care fuseseră rânduiți să îi păzească pe Adam și Eva în căminul lor din Eden înainte de păcătuirea lor și expulzarea lor din paradis li s-a desemnat sarcina de a păzi porțile paradisului și calea spre pomul vieții, pentru ca ei să nu se întoarcă și să aibă acces la pomul vieții, iar păcatul să devină nemuritor.

  Păcatul i-a alungat pe Adam și Eva din paradis. Și tot păcatul a fost cauza pentru care paradisul a fost mutat de pe pământ. Ei au pierdut paradisul din cauza călcării Legii lui Dumnezeu. Dar paradisul poate fi recâștigat prin ascultare de Legea Tatălui și prin credința în sângele ispășitor al Fiului Său.

  Satana a avut prilejul să se laude în fața lui Hristos și a îngerilor loiali Lui că reușise să câștige o parte dintre îngerii din ceruri ca să i se alăture în rebeliunea sa. Iar după ce reușise să-i învingă pe Adam și Eva, el a pretins că acum căminul lor din Eden trebuie să fie al lui. El se lăuda că lumea creată de Dumnezeu era acum sub stăpânirea sa. Cucerindu-l pe Adam, monarhul lumii, el i-a câștigat pe membrii neamului omenesc ca supuși ai săi și susținea că trebuie să posede și Edenul ca să-și facă din el cartierul său general. Acolo intenționa să-și pună tronul și să fie monarhul lumii.

  Însă în ceruri au fost luate imediat măsuri pentru nimicirea planurilor lui Satana. Îngeri puternici, cu raze de lumină care apăreau ca niște săbii de foc ce se mișcau în toate direcțiile au fost așezate ca santinele pentru a păzi calea spre pomul vieții de apropierea lui Satana și a perechii vinovate. (…)

  În ceruri s-a ținut un sfat, care a fost urmat de inițiativa Fiului scump al lui Dumnezeu de a răscumpăra neamul omenesc de sub blestem, ca urmare a căderii lui Adam, și de a-l învinge pe Satana. O, minunată condescendență! Maiestatea cerului, din iubire și milă pentru omenirea căzută, Și-a propus să devină înlocuitorul și garantul lor. – Review and Herald, 24 februarie 1874

  Făgăduința unui răscumpărător - 2019. Păcatul i-a alungat pe Adam și Eva din paradis. Și tot păcatul a fost cauza pentru care paradisul a fost mutat de pe pământ. Ei au pierdut paradisul din cauza călcării Legii lui Dumnezeu. Dar paradisul poate fi recâștigat prin ascultare de Legea Tatălui și prin credința în sângele ispășitor al Fiului Său.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...