Oglinda lui Dumnezeu

  Prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. (Romani 3:20)


  Ascultă versiunea audio aici.

  Legea lui Dumnezeu este oglinda care le arată oamenilor defectele din caracterul lor. Însă pentru cei care își găsesc plăcerea în nelegiuire nu este plăcut să-și vadă diformitatea morală. Ei nu prețuiesc această oglindă credincioasă pentru că ea le descoperă păcatele. De aceea, în loc să pornească război împotriva firii lor pământești, ei se războiesc cu oglinda credincioasă și adevărată pe care le-a dat-o Iehova ca să nu fie amăgiți și ca să le descopere defectele de caracter. Descoperirea acestor defecte trebuie să-i facă să urască oglinda sau să se urască pe ei înșiși? Să dea la o parte oglinda care le descopere aceste defecte? Nu. Păcatele pe care ei le îndrăgesc, pe care oglinda cea credincioasă le arată ca existând în caracterele lor, le vor închide porțile spre ceruri dacă nu se vor despărți de ele și nu vor deveni desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu.

  Ascultați cuvintele apostolului credincios: „Prin lege vine cunoștința deplină a păcatului.” Oamenii care sunt zeloși în a desființa legea ar face mult mai bine dacă și-ar manifesta zelul pentru a înlătura păcatele lor.

  Dumnezeu ne-a creat desăvârșiți, dar noi am căzut și am ajuns degradați din cauză că refuzăm să dăm ascultare cerințelor sacre pe care Legea lui Dumnezeu le are asupra noastră. Toate pasiunile noastre, dacă sunt ținute în stăpânire și direcționate corect, vor contribui la sănătatea noastră fizică și morală și ne vor asigura multă fericire. Desfrânatul, stricatul și destrăbălatul nu se bucură de viață. Nu poate exista bucurie adevărată pentru acela care calcă Legea lui Dumnezeu. Dumnezeu a știut aceste lucruri; de aceea El ne pune restricții. El ne călăuzește, ne poruncește și ne pune interdicții spre binele nostru. (…)

  Păcatul nu apare ca păcătos până când nu este văzut în oglinda cea adevărată pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca un test pentru caracter. Când oamenii recunosc cerințele Legii lui Dumnezeu și își așază piciorul pe temelia adevărului veșnic, ei se situează pe poziția în care Domnul le poate da tărie morală pentru a face ca lumina lor să strălucească înaintea oamenilor, iar aceștia să vadă faptele lor bune și să slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri.

  Viața lor va fi una consecventă. Ei nu vor fi ipocriți sau senzuali. Ei Îl pot predica pe Hristos cu putere, fiind înzestrați cu Duhul Său. Ei pot rosti adevăruri care vor topi și aprinde calea spre inimile oamenilor. – Review and Herald, 8 martie 1870

  Oglinda lui Dumnezeu - 2019. Desfrânatul, stricatul și destrăbălatul nu se bucură de viață. Nu poate exista bucurie adevărată pentru acela care calcă Legea lui Dumnezeu. Dumnezeu a știut aceste lucruri; de aceea El ne pune restricții. El ne călăuzește, ne poruncește și ne pune interdicții spre binele nostru.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...