Oglinda lui Dumnezeu

  Prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. (Romani 3:20)


  Ascultă versiunea audio aici.

  Legea lui Dumnezeu este oglinda care le arată oamenilor defectele din caracterul lor. Însă pentru cei care își găsesc plăcerea în nelegiuire nu este plăcut să-și vadă diformitatea morală. Ei nu prețuiesc această oglindă credincioasă pentru că ea le descoperă păcatele. De aceea, în loc să pornească război împotriva firii lor pământești, ei se războiesc cu oglinda credincioasă și adevărată pe care le-a dat-o Iehova ca să nu fie amăgiți și ca să le descopere defectele de caracter. Descoperirea acestor defecte trebuie să-i facă să urască oglinda sau să se urască pe ei înșiși? Să dea la o parte oglinda care le descopere aceste defecte? Nu. Păcatele pe care ei le îndrăgesc, pe care oglinda cea credincioasă le arată ca existând în caracterele lor, le vor închide porțile spre ceruri dacă nu se vor despărți de ele și nu vor deveni desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu.

  Ascultați cuvintele apostolului credincios: „Prin lege vine cunoștința deplină a păcatului.” Oamenii care sunt zeloși în a desființa legea ar face mult mai bine dacă și-ar manifesta zelul pentru a înlătura păcatele lor.

  Dumnezeu ne-a creat desăvârșiți, dar noi am căzut și am ajuns degradați din cauză că refuzăm să dăm ascultare cerințelor sacre pe care Legea lui Dumnezeu le are asupra noastră. Toate pasiunile noastre, dacă sunt ținute în stăpânire și direcționate corect, vor contribui la sănătatea noastră fizică și morală și ne vor asigura multă fericire. Desfrânatul, stricatul și destrăbălatul nu se bucură de viață. Nu poate exista bucurie adevărată pentru acela care calcă Legea lui Dumnezeu. Dumnezeu a știut aceste lucruri; de aceea El ne pune restricții. El ne călăuzește, ne poruncește și ne pune interdicții spre binele nostru. (…)

  Păcatul nu apare ca păcătos până când nu este văzut în oglinda cea adevărată pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca un test pentru caracter. Când oamenii recunosc cerințele Legii lui Dumnezeu și își așază piciorul pe temelia adevărului veșnic, ei se situează pe poziția în care Domnul le poate da tărie morală pentru a face ca lumina lor să strălucească înaintea oamenilor, iar aceștia să vadă faptele lor bune și să slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri.

  Viața lor va fi una consecventă. Ei nu vor fi ipocriți sau senzuali. Ei Îl pot predica pe Hristos cu putere, fiind înzestrați cu Duhul Său. Ei pot rosti adevăruri care vor topi și aprinde calea spre inimile oamenilor. – Review and Herald, 8 martie 1870

  Oglinda lui Dumnezeu - 2019. Desfrânatul, stricatul și destrăbălatul nu se bucură de viață. Nu poate exista bucurie adevărată pentru acela care calcă Legea lui Dumnezeu. Dumnezeu a știut aceste lucruri; de aceea El ne pune restricții. El ne călăuzește, ne poruncește și ne pune interdicții spre binele nostru.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Eu sau el

  Doamne, învață-ne să Te iubim mai mult și să căutăm mai întâi Împărăția Ta! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii fraților tăi de credință care au fost cândva în biserică și acum nu mai sunt! Dacă ai ocazia, reamintește-le un moment frumos din biserică!

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Ștefan

  PROVOCARE: Găsește-l pe Ștefan în jurul tău și oferă-i ce ți-ai dori tu să primești!

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...