Lăudat să fie Domnul!

  Și tot poporul a răspuns ridicând mâinile: „Amin! Amin!” (Neemia 8:6)

  Ascultă versiunea audio aici.

  Dumnezeu spune prin psalmist: „Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește.” Închinarea față de Dumnezeu constă în principal din laudă și rugăciune. Fiecare urmaș al lui Hristos trebuie să fie angajat într-o astfel de închinare. Nimeni nu poate cânta, nu poate aduce mărturie și nu se poate ruga delegând pe altul să facă lucrurile acestea în locul lui. De obicei există prea multe mărturii mohorâte în cadrul serviciilor sociale [adunări de rugăciune], auzindu-se mai mult murmurări decât recunoștință și laudă.

  Când cuvântul lui Dumnezeu a fost rostit către evreii din vechime, Domnul i-a spus lui Moise: „Și tot poporul să zică: «Amin!»” Acest răspuns, care trebuia să vină din adâncul sufletelor lor, era cerut ca o dovadă că ei au înțeles cuvântul rostit și că a fost interesant pentru ei.

  Când chivotul Domnului a fost adus în cetatea lui David și s-a intonat un psalm de bucurie și biruință, tot poporul a spus: „Amin!” Iar David a avut simțământul că a fost pe deplin răsplătit pentru munca și preocuparea sa. (…)

  Există prea multă formalitate în biserică… Noi ar trebui să fim atât de bine conectați la Sursa luminii, încât să putem fi canale de lumină către lume. Domnul dorește ca pastorii Săi, care propovăduiesc cuvântul, să fie umpluți cu viață prin Duhul Său cel Sfânt. Iar oamenii care ascultă acest cuvânt să nu stea indiferenți și nepăsători, fără să reacționeze în vreun fel la ceea ce s-a spus. Spiritul lumii a paralizat într-atâta spiritualitatea acestor oameni, încât pentru ei tema cea prețioasă a mântuirii nu mai prezintă interes. (…) Acești oameni nepăsători și posaci au ambiție și zel când este vorba de treburile lumești, însă lucrurile de importanță veșnică nu le preocupă mintea și nici nu-i interesează așa cum îi interesează lucrurile lumești. (…)

  Creștinii roditori au o legătură continuă cu Dumnezeu și sunt preocupați de lucrurile lui Dumnezeu. Adevărul și iubirea lui Dumnezeu constituie subiectul meditației lor. Ei s-au înfruptat din cuvintele vieții, iar când le aud rostite de la amvon, ei pot spune ca cei doi ucenici care călătoreau spre Emaus când Hristos le explicase profețiile privitoare la Sine: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile?”

  Toți cei care sunt în legătură cu lumina vor lăsa ca lumina lor să strălucească în lume și, prin mărturia lor, vor aduce laudă lui Dumnezeu, iar inimile lor vor deborda de mulțumire. – Review and Herald, 1 ianuarie 1880

  Lăudat să fie Domnul! - 2019. Creștinii roditori au o legătură continuă cu Dumnezeu și sunt preocupați de lucrurile lui Dumnezeu. Adevărul și iubirea lui Dumnezeu constituie subiectul meditației lor. Ei s-au înfruptat din cuvintele vieții, iar când le aud rostite de la amvon, ei pot spune: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile?”
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...