O cântare nouă

  Și cântau o cântare nouă și ziceau: „Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ!” (Apocalipsa 5:9-10)


  Ascultă varianta audio aici.

  Dumnezeu a avut încredere în noi făcându-ne ispravnici ai bogățiilor Sale și ai harului Său bogat; iar acum El ne îndreaptă atenția către cei săraci, către cei în suferință și cei oprimați, către sufletele prinse în lanțurile superstiției și ale păcatului și ne asigură că, dacă le facem bine acestora, El va accepta fapta făcută ca și când ar fi fost făcută pentru El Însuși. „Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei”, spune El, „Mie Mi le-ați făcut.”

  Cei săraci nu sunt excluși de la privilegiul de a dărui. Ei, la fel ca cei bogați, pot avea o parte în această lucrare. Lecția pe care a dat-o Domnul Hristos cu privire la cei doi bănuți ai văduvei ne arată că cele mai mici daruri ale săracilor, dacă sunt date cu o inimă plină de iubire, sunt primite la fel ca cele mai mari daruri ale celor bogați.

  Toți acești ispravnici ai mijloacelor încredințate lor vor intra în bucuria Stăpânului lor. Ce este această bucurie? „Tot așa, vă spun că este mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește.” Cei ce câștigă suflete cu credincioșie vor fi lăudați, vor avea parte de o binecuvântare deosebită. Ei se vor alătura celor care se bucură în ceruri, strigând de bucurie pentru recolta de sus. Cât de mare va fi bucuria când cei răscumpărați ai Domnului se vor întâlni – adunați în locașurile pregătite pentru ei! Oh, ce bucurie pentru cei care au fost lucrători nepărtinitori, neegoiști, colaborând cu Dumnezeu la înaintarea lucrării Sale pe pământ! Ce satisfacție va avea fiecare secerător când glasul clar și armonios al Domnului Isus va fi auzit spunând: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți împărăția pregătită pentru voi de la întemeierea lumii.”

  Cu inimi pline de bucurie și mulțumire, cei care au fost conlucrători cu Dumnezeu văd rodul muncii sufletului lor pentru păcătoșii sortiți pieirii și sunt mulțumiți… Ei nu-și mai aduc aminte că au trebuit să practice lepădarea de sine pentru a susține lucrarea. În timp ce privesc la sufletele pe care au căutat să le salveze pentru Isus și le văd mântuite, salvate pentru veșnicie – monumente ale îndurării lui Dumnezeu și ale iubirii Mântuitorului –, prin bolțile cerești răsună strigăte de laudă și recunoștință. – Review and Herald, 10 octombrie 1907

  O cântare nouă - 2019. Oh, ce bucurie pentru cei care au fost lucrători nepărtinitori, neegoiști, colaborând cu Dumnezeu la înaintarea lucrării Sale pe pământ! Ce satisfacție va avea fiecare secerător când glasul clar și armonios al Domnului Isus va fi auzit spunând: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți împărăția pregătită pentru voi de la întemeierea lumii.”
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Rugăciunea bunicii

  Să ne rugăm astăzi pentru nepoții bisericii: să crească în pace, gustând zilnic iubirea lui Dumnezeu! PROVOCARE: Întâlnește-ți, zilele acestea, nepoții (dacă nu ai nepoți, ai putea vizita un copil care nu are bunici)! Dacă se poate, frământați împreună un cozonac! Oricum, vorbește-le despre dragostea lui Dumnezeu!

  Luați-vă timp!

  Îi așezăm azi, Doamne, pe dragii noștri copii și nepoți în mâna Ta, spre binecuvântare! PROVOCARE: Fă-ți timp, chiar acum, pentru copii și nepoți! „Treaba poate aștepta până ce îi arăți copilului curcubeul, dar curcubeul nu așteaptă până ce termini treaba” (Patricia Clafford).

  Investește în copiii și nepoții tăi!

  Ne predăm astăzi în mâna Ta, Doamne, și Te rugăm ca mărgăritarele Tale de înțelepciune să devină realitate în viețile noastre, ale tuturor, așa încât nepoții să fie „cununa” bunicilor, iar părinții – „slava” copiilor lor. PROVOCARE: Gândește-te la modalități practice de a întinde punți între generații!

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  Publicate astăzi

  Cinci seturi maximum

  Oricât ți s-ar părea că Diavolul mai are putere, oricât ai avea impresia că el încă mai poate câștiga ceva, ține minte că, odată cu jertfa de pe Golgota, Satana este un dușman învins. El a fost izolat aici pe pământ și aici va sfârși după ce va fi judecat în fața universului întreg. Oricât ar vrea el să ne temem de puterile lui, să știi că el este mai slab decât orice copil care se pleacă pe genunchi și se roagă în numele Mântuitorului Isus. Prin forțele noastre putem să fim oricând învinși, dar în puterea și cu ocrotirea Domnului nostru, niciodată.

  Cea mai dragă mamă

  Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru binecuvântări. Casa mi-este binecuvântată. Eu sunt binecuvântată și foarte favorizată de Dumnezeul Preaînalt. Mulțumesc, Doamne, pentru binecuvântarea mamelor noastre!

  Calea răbdării

  Cu toții avem nevoie de o doză în plus de răbdare. Așadar, dacă treci prin dificultăți, probleme, greutăți, gândește-te numai că aceasta poate fi cea mai bună oportunitate de a-ți întări răbdarea. În cele din urmă, când încercarea este depășită, noi sfârșim prin a avea caracterul lui Isus.

  Rugăciunea bunicii

  Să ne rugăm astăzi pentru nepoții bisericii: să crească în pace, gustând zilnic iubirea lui Dumnezeu! PROVOCARE: Întâlnește-ți, zilele acestea, nepoții (dacă nu ai nepoți, ai putea vizita un copil care nu are bunici)! Dacă se poate, frământați împreună un cozonac! Oricum, vorbește-le despre dragostea lui Dumnezeu!

  Kövessük Krisztust!

  „Mert úgy vélem, hogy Isten minket, az apostolokat, utolsókul állított, mintegy halálra szántakul: mert látványossága...