Puțină vreme

  Vai de voi, pământ și mare! Căci Diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. (Apocalipsa 12:12)

  Ascultă varianta audio aici.

  Domnul Isus Hristos constituie singurul refugiu în aceste vremuri atât de primejdioase. Satana lucrează în secret și la întuneric. Cu vicleșug, el îi îndepărtează pe urmașii lui Hristos de la cruce și îi împinge spre o viață destrăbălată și plină de nelegiuiri.

  Satana se opune oricărui lucru care întărește cauza lui Hristos și îi slăbește lui puterea… El nu are odihnă nicio clipă când vede că cel neprihănit are trecere. El are legiuni întregi de îngeri răi, pe care îi trimite în toate locurile în care lumina din ceruri strălucește asupra oamenilor. Aici își pune agenții să staționeze pentru a acapara pe orice bărbat, femeie sau copil care nu se află în stare de veghe, și îi preia în serviciul său. (…)

  Dumnezeu dorește ca lucrarea Sa să fie făcută în mod inteligent, nu la întâmplare. El vrea ca aceasta să fie făcută cu credință și cea mai mare atenție, ca să-Și poată pune asupra acesteia semnul aprobării Sale. Pe cei care Îl iubesc și umblă cu teamă și umilință înaintea Sa, El îi va binecuvânta, îi va călăuzi și îi va uni cu cerul. Dacă lucrătorii se bizuie pe El, le va da înțelepciune și le va îndrepta slăbiciunile, astfel ca ei să poată face în mod desăvârșit lucrarea Domnului.

  Doar faptele noastre bune nu ne vor mântui, însă nici nu putem fi mântuiți fără a face fapte bune. Și după ce am făcut tot ce am putut, va trebui să spunem în numele și puterea lui Isus: „Suntem niște robi netrebnici.” Noi nu trebuie să gândim că am făcut sacrificii mari și că ar trebui să primim o mare răsplată pentru slabele noastre servicii.

  Trebuie să ne punem armura și să ne pregătim pentru a rezista tuturor atacurilor lui Satana. Răutatea și cruzimea lui nu sunt suficient conștientizate. Când vede că planul i-a fost zădărnicit într-un punct, el adoptă noi tactici pe un alt teren și încearcă din nou, făcând minuni pentru a-i amăgi și distruge pe oameni. (…)

  Domnul Hristos cere totul. Nimic nu trebuie reținut. El ne-a răscumpărat cu un preț infinit și El ne cere ca tot ce avem să-I oferim Lui ca un dar de bunăvoie. Dacă vom consacra Lui pe deplin inima și viața noastră, credința va lua locul îndoielilor, iar încrederea va lua locul suspiciunii și al necredinței. – Signs of the Times, 20 aprilie 1876

  Puțină vreme - 2019. Domnul Isus Hristos constituie singurul refugiu în aceste vremuri atât de primejdioase. Satana lucrează în secret și la întuneric. Cu vicleșug, el îi îndepărtează pe urmașii lui Hristos de la cruce și îi împinge spre o viață destrăbălată și plină de nelegiuiri.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să iubească

  Mijlocește în rugăciune ca tinerii să cunoască iubirea divină! PROVOCARE: Exprimă-ți dragostea față de cei dragi din viața ta!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Publicate astăzi

  Cei trei iezi

  Întreabă-te astăzi din ce categorie faci parte. Abuzezi de poziția ta? Ești un laș care doar se ascunde? Sau ai curajul să te exprimi, dar și să înțelegi când insistența este inutilă?

  SM (Sindromul Martei)

  Dumnezeu a spus că, înainte să Îl chemăm, El va răspunde. Domnul ar fi răspuns mai devreme rugăciunilor mele fierbinți, dacă m-aș fi oprit și aș fi stat mai întâi să petrec timp cu El. În schimb, am lăsat ca sindromul Martei să mă cuprindă.

  Cine este mai tare?

  Dacă ai tendinţa să te enervezi uşor, supune-te Domnului, pentru ca El să-ţi controleze firea. Fii deschis la posibilitatea de a primi ajutor profesionist, deoarece Dumnezeu lucrează adesea prin consilieri şi psihologi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să iubească

  Mijlocește în rugăciune ca tinerii să cunoască iubirea divină! PROVOCARE: Exprimă-ți dragostea față de cei dragi din viața ta!

  Isten teljesebb megismerése

  „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,...