Adevărata temperanță înseamnă o viață echilibrată

  Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? (1 Corinteni 3:16)

  Urmărește ediția video aici.

  Viața noastră de aici ne este doar concesionată și întrebarea pe care ar trebui să și-o pună fiecare este: În ce ar trebui să-mi investesc viața pentru a obține cel mai bun profit? Viața capătă valoare doar dacă facem tot ce putem spre binele semenilor noștri și spre slava lui Dumnezeu. Cultivarea atentă a darurilor cu care ne-a înzestrat Creatorul ne va califica pentru o utilitate mai înaltă aici, și pentru o viață mai bună în lumea viitoare.

  Este folosit bine acel timp din viața noastră care este investit pentru punerea temeliei și pentru păstrarea unei bune sănătăți fizice și mintale. Nu ne putem permite să micșorăm sau să ciuntim nici măcar o singură funcție a minții sau a trupului prin muncă peste măsură sau prin maltratarea oricărei părți a mașinăriei vii. Dacă facem acest lucru, cu siguranță vom suporta consecințele. Cea dintâi datorie a noastră față de Dumnezeu și față de semenii noștri este autodezvoltarea. Fiecare facultate cu care ne-a înzestrat Creatorul trebuie cultivată până la desăvârșire, ca să putem fi în stare să facem cât mai mult bine posibil. Pentru a ne curăți și rafina caracterul, avem nevoie de harul lui Hristos, care ne va face în stare să ne vedem deficiențele, să le corectăm și să îmbunătățim ceea ce este bun. Această lucrare, îndeplinită pentru noi înșine în puterea și în numele Domnului Isus, va fi de mai mult folos semenilor noștri decât orice predică pe care le-am putea-o predica. Exemplul unei vieți echilibrate și ordonate este de o valoare inestimabilă.

  Necumpătarea stă la baza multor rele din viață. Nu vorbim de necumpătare limitând-o doar la folosirea băuturilor alcoolice; aceasta înseamnă mult mai mult, inclusiv îngăduirea oricărei pofte și patimi vătămătoare. Dacă poftele și patimile s-ar afla sub controlul unei rațiuni sfințite, societatea noastră ar arăta cu totul diferit astăzi. Multe lucruri care sunt folosite de obicei ca produse alimentare sunt nepotrivite ca hrană; gustul acestora este nenatural, însă a fost cultivat. Alimentele excitante creează o dorință după stimulente și mai puternice.

  Hrana indigestă deranjează întreg organismul, iar urmările sunt dorințe și pofte excesive… Adevărata temperanță înseamnă să ne abținem complet de la ceea ce este dăunător și să folosim înțelept doar acele articole alimentare care sunt sănătoase și hrănitoare. – Signs of the Times, 20 aprilie 1882

  Adevărata temperanță înseamnă o viață echilibrată - 2019. Hrana indigestă deranjează întreg organismul, iar urmările sunt dorințe și pofte excesive… Adevărata temperanță înseamnă să ne abținem complet de la ceea ce este dăunător și să folosim înțelept doar acele articole alimentare care sunt sănătoase și hrănitoare.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Lecții valoroase

  Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lecțiile pe care ni le oferi, chiar și pentru cele mai puțin plăcute uneori, pentru că știm că tot ce primim din mâna Ta ne oferi cu dragoste! PROVOCARE: Mulțumește-I astăzi lui Dumnezeu pentru cei mai mici membri din familia bisericii tale! Roagă-L ca prezența lor la serviciul de închinare să te umple de bucurie și de recunoștință!

  Poți rămâne la fel?

  Doamne, Te rog să mă ajuți să fiu amabil și curtenitor cu semenii mei, tineri sau bătrâni, nu doar când sunt și ei politicoși și curtenitori, ci întotdeauna, așa cum ai fost Tu! PROVOCARE: Trimite-i astăzi unui tânăr din biserica ta un mesaj de încurajare!

  Gata oricând!

  Doamne, mă pun la dispoziția Ta astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Identifică-ți limitele! Vezi care sunt reale și care țin doar de teama de a ieși din zona de confort!

  Ucenicul iubit, fiu al tunetului?

  Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei! PROVOCARE: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!

  Publicate astăzi

  Șase grade de separare

  Fă un mic test. Alcătuiește în minte o listă cu persoanele pe care nu le suporți prea ușor. Gândește-te ce ar trebui să schimbi în mintea sau inima ta pentru ca ele să capete un alt statut, mai apropiat și amical. Începe cu lucrurile simple pe care crezi că le-ai putea face și vei observa imediat schimbările în bine.

  Pentru binele nostru

  Dar mereu există un motiv, un scop chiar, pentru că deciziile Sale au în vedere întotdeauna „binele nostru” și/sau binele altora. Noi putem fi siguri că această realitate se confirmă mereu. Dumnezeu ne iubește. Nu poate fi altfel.

  Împlinirea misiunii

  Chiar şi astăzi, lumina adevărului trebuie dusă de instrumente omeneşti. Ea trebuie dusă de mine şi de tine! Dacă acceptăm misiunea primită, cu siguranţă se vor interpune dificultăţi şi obstacole. Va fi nevoie să facem sacrificii şi să înfrângem greutăţile.

  Lecții valoroase

  Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lecțiile pe care ni le oferi, chiar și pentru cele mai puțin plăcute uneori, pentru că știm că tot ce primim din mâna Ta ne oferi cu dragoste! PROVOCARE: Mulțumește-I astăzi lui Dumnezeu pentru cei mai mici membri din familia bisericii tale! Roagă-L ca prezența lor la serviciul de închinare să te umple de bucurie și de recunoștință!

  Az eladás és a vásárlás tilalma

  „…senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van,...