Adevărata temperanță înseamnă o viață echilibrată

  Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? (1 Corinteni 3:16)

  Urmărește ediția video aici.

  Viața noastră de aici ne este doar concesionată și întrebarea pe care ar trebui să și-o pună fiecare este: În ce ar trebui să-mi investesc viața pentru a obține cel mai bun profit? Viața capătă valoare doar dacă facem tot ce putem spre binele semenilor noștri și spre slava lui Dumnezeu. Cultivarea atentă a darurilor cu care ne-a înzestrat Creatorul ne va califica pentru o utilitate mai înaltă aici, și pentru o viață mai bună în lumea viitoare.

  Este folosit bine acel timp din viața noastră care este investit pentru punerea temeliei și pentru păstrarea unei bune sănătăți fizice și mintale. Nu ne putem permite să micșorăm sau să ciuntim nici măcar o singură funcție a minții sau a trupului prin muncă peste măsură sau prin maltratarea oricărei părți a mașinăriei vii. Dacă facem acest lucru, cu siguranță vom suporta consecințele. Cea dintâi datorie a noastră față de Dumnezeu și față de semenii noștri este autodezvoltarea. Fiecare facultate cu care ne-a înzestrat Creatorul trebuie cultivată până la desăvârșire, ca să putem fi în stare să facem cât mai mult bine posibil. Pentru a ne curăți și rafina caracterul, avem nevoie de harul lui Hristos, care ne va face în stare să ne vedem deficiențele, să le corectăm și să îmbunătățim ceea ce este bun. Această lucrare, îndeplinită pentru noi înșine în puterea și în numele Domnului Isus, va fi de mai mult folos semenilor noștri decât orice predică pe care le-am putea-o predica. Exemplul unei vieți echilibrate și ordonate este de o valoare inestimabilă.

  Necumpătarea stă la baza multor rele din viață. Nu vorbim de necumpătare limitând-o doar la folosirea băuturilor alcoolice; aceasta înseamnă mult mai mult, inclusiv îngăduirea oricărei pofte și patimi vătămătoare. Dacă poftele și patimile s-ar afla sub controlul unei rațiuni sfințite, societatea noastră ar arăta cu totul diferit astăzi. Multe lucruri care sunt folosite de obicei ca produse alimentare sunt nepotrivite ca hrană; gustul acestora este nenatural, însă a fost cultivat. Alimentele excitante creează o dorință după stimulente și mai puternice.

  Hrana indigestă deranjează întreg organismul, iar urmările sunt dorințe și pofte excesive… Adevărata temperanță înseamnă să ne abținem complet de la ceea ce este dăunător și să folosim înțelept doar acele articole alimentare care sunt sănătoase și hrănitoare. – Signs of the Times, 20 aprilie 1882

  Adevărata temperanță înseamnă o viață echilibrată - 2019. Hrana indigestă deranjează întreg organismul, iar urmările sunt dorințe și pofte excesive… Adevărata temperanță înseamnă să ne abținem complet de la ceea ce este dăunător și să folosim înțelept doar acele articole alimentare care sunt sănătoase și hrănitoare.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...