Știință și revelație

  Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” (Psalmii 14:1)

  Urmărește ediția video aici.

  Există unii care cred că au făcut mari descoperiri în știință. Ei citează păreri ale oamenilor învățați, considerându-se infailibili, și prezintă altora concluziile științei ca fiind adevăruri care nu pot fi negate. Iar Cuvântul lui Dumnezeu, care a fost dat ca o candelă pentru călătorul trudit în lume, este judecat după acest standard și se dă sentința că este deficitar. Cercetarea științifică în care s-au lăsat angrenați acești indivizi s-a dovedit a fi o cursă pentru ei. Aceasta le-a întunecat mințile și au alunecat în scepticism. Ei au o conștiență a puterii, însă, în loc să privească la Izvorul oricărei înțelepciuni, se bucură de cunoștințele superficiale pe care le-au câștigat. Ei și-au ridicat în slăvi înțelepciunea omenească în opoziție cu înțelepciunea marelui și atotputernicului Dumnezeu și au îndrăznit să intre în controversă cu El. Cuvântul inspirat îi numește pe astfel de oameni „nebuni”.

  Dumnezeu a îngăduit să fie revărsat un potop de lumină asupra lumii prin descoperiri în știință și artă, însă când așa-zișii oameni de știință citesc și scriu despre aceste subiecte doar din punct de vedere omenesc, cu siguranță că vor ajunge la concluzii greșite. Cele mai strălucite minți, dacă nu sunt călăuzite de Cuvântul lui Dumnezeu în cercetările lor, ajung în încurcătură în încercarea de a investiga relația dintre știință și revelație. Creatorul și lucrările Sale sunt dincolo de înțelegerea lor și, neputând să explice aceste lucruri prin legi naturale, istoria biblică este considerată a fi una pe care nu te poți bizui. Cei care pun sub semnul întrebării relatările Vechiului și Noului Testament vor face un pas mai departe și vor pune la îndoială însăși existența lui Dumnezeu, și atunci, pierzându-și ancora, ei sunt lăsați să se izbească de stâncile necredinței. Moise a scris sub îndrumarea Duhului lui Dumnezeu, și o teorie autentică în geologie nu va susține niciodată descoperiri care să nu fie în armonie cu ceea ce a scris el. Ideea greșită a multora, cum că Dumnezeu nu a creat materia când a adus lumea la existență, limitează puterea Sfântului lui Israel.

  Mulți, neputându-L evalua pe Creator și lucrările Sale prin cunoștințele lor științifice limitate, pun la îndoială existența lui Dumnezeu și atribuie o putere infinită naturii. Biblia nu trebuie testată prin idei omenești cu privire la știință, ci știința trebuie supusă testului standardului infailibil al acesteia. – Signs of the Times, 13 martie 1884

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mai arzi?

  Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți un psalm sau măcar câteva versete!

  Înțelegere și sprijin

  Doamne, dă-ne blândețea și iubirea Ta! PROVOCARE: Dacă ai în familie sau în biserică un tânăr care se luptă cu viciile, sună-l și spune-i că îi ești alături și roagă-te pentru el!

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Publicate astăzi

  Al doisprezecelea copil al lui Iacov

  Numele nostru este săpat adânc în palmele Mântuitorului, nu este un simplu tatuaj, ci El a plătit cu viața această răscumpărare. Poartă-te în așa fel încât să fie mândru când ți se rostește numele undeva.

  Restaurare

  Slujim unui Dumnezeu puternic și minunat, care vrea să restaureze relațiile dintre cei care fac parte din poporul Lui. Cheia constă în mărturisirea personală. Dumnezeu ne-a înnoit, pe mine și pe soțul meu, și a făcut să ne putem căsători din nou.

  Experienţe pe vârful muntelui

  Trebuie să ne luăm rămas-bun de la momentele glorioase iar şi iar, pentru că trebuie să lucrăm jos, în vale. Însă acest rămas-bun nu va mai exista când Isus va reveni. El îi va primi pe răscumpăraţi în aer, tară să atingă pământul, pentru a începe gloriosul urcuş către reşedinţa cerească, unde vom locui în veşnicie cu Isus

  Mai arzi?

  Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți un psalm sau măcar câteva versete!

  A szent város feletti jelenet

  „Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék a szerint,...