Rânduiți să aducă roadă

  Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce multă roadă, căci despărțiți de Mine nu puteți face nimic. (Ioan 15:5)

  Urmărește ediția video aici.

  În cadrul planului de restaurare a chipului divin în oameni s-a luat măsura ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze asupra minții oamenilor, să fie o prezență care să-L înlocuiască pe Hristos și care să modeleze caracterul omenesc. Cei care primesc adevărul devin, de asemenea, recipiente ale harului lui Hristos și își consacră capacitățile omenești, sfințite, în lucrarea în care Însuși Domnul Hristos a fost angajat – devenind împreună-lucrători cu Dumnezeu. Adevărul divin le este adus la cunoștință pentru ca ei să devină instrumente în mâna lui Dumnezeu.

  Prin însușirea adevărului, caracterul este schimbat și modelat după asemănarea divină. Apostolul Petru vorbește despre creștini ca fiind aceia care și-au curățit sufletele prin ascultarea de adevăr sub acțiunea Duhului Sfânt. (…)

  Datoria creștinului este să lumineze. Cei care susțin că sunt urmași ai lui Hristos nu întrunesc cerințele Evangheliei până când nu slujesc altora. Ei nu trebuie să uite niciodată că lumina lor trebuie să strălucească înaintea oamenilor, pentru ca aceștia, văzând faptele lor bune, să-L slăvească pe Tatăl lor care este în ceruri. Vorbirea lor trebuie să fie întotdeauna cu har și în armonie cu mărturisirea lor de credință. Lucrarea lor este de a-L descoperi pe Hristos lumii. Domnul Isus Hristos, și El crucificat, este subiectul lor inepuizabil, despre care le face plăcere să vorbească, scoțând la suprafață din comoara inimilor lor adevărurile prețioase ale Evangheliei. Inima care este plină de fericita nădejde, care simte veșnicia și gloria ei, nu poate să rămână mută. Cei care sunt conștienți de prezența sacră a lui Hristos nu pot vorbi în chip ușuratic, nu pot rosti cuvinte frivole, căci cuvintele lor trebuie să fie înțelepte, o mireasmă de viață spre viață. Noi nu trebuie să fim copii purtați încoace și încolo, ci trebuie să fim ancorați în Isus Hristos și să avem subiecte de valoare pe care să ne concentrăm vorbirea noastră.

  Creștinii trebuie să răspândească vestea cea bună a mântuirii și nu trebuie să obosească niciodată în a vesti bunătatea lui Dumnezeu. (…)

  Trebuie să le vorbiți păcătoșilor, voi nu îi cunoașteți, dar Dumnezeu le mișcă inima. Nu uitați niciodată că fiecare cuvânt rostit în prezența lor poartă o mare responsabilitate. Puneți-vă întrebarea: La câți oameni le-am vorbit dintr-o inimă plină de dragostea lui Hristos despre darul de nedescris al îndurării lui Dumnezeu și despre neprihănirea lui Hristos? – Review and Herald, 12 februarie 1895

  Rânduiți să aducă roadă - 2019. Cei care sunt conștienți de prezența sacră a lui Hristos nu pot vorbi în chip ușuratic, nu pot rosti cuvinte frivole, căci cuvintele lor trebuie să fie înțelepte, o mireasmă de viață spre viață. Noi nu trebuie să fim copii purtați încoace și încolo, ci trebuie să fim ancorați în Isus Hristos și să avem subiecte de valoare pe care să ne concentrăm vorbirea noastră.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...