Despărțiți-vă de lume

  În fiecare zi, eu sunt în primejdie de moarte. (1 Corinteni 15:31)

  Urmărește ediția video aici.

  Cei care poartă numele lui Hristos trebuie să-L reprezinte pe Domnul Hristos ca model și exemplu al lor. Ei trebuie să dezvăluie în fața oamenilor adevărul în curăția lui și să le prezinte acestora privilegiile și responsabilitățile vieții creștine; și acest lucru poate fi făcut de cei care se consideră urmași ai lui Hristos numai dacă ei își conformează caracterele la principiile sacre ale adevărului.

  Niciun copil al lui Dumnezeu nu trebuie să trădeze adevărurile sacre. Nu trebuie ștearsă linia de demarcație dintre creștini și lume. Adevărul nu trebuie coborât la nivelul obișnuit, comun, căci acest lucru Îl va dezonora pe Dumnezeu, care a făcut un sacrificiu infinit prin dăruirea Fiului Său pentru păcatele lumii.

  Mulți dintre cei care pretind a fi copii ai lui Dumnezeu nu par a înțelege că inima trebuie să fie reînnoită, căci practicile lor par să ignore cuvintele și lucrările lui Hristos. Prin faptele lor, ei spun deslușit: „Este dreptul meu să mă port așa cum sunt. Aș fi nenorocit dacă nu m-aș purta întocmai.” Acesta este felul de religie care există în lume, dar nu poartă aprobarea divină. (…)

  Așa-zisa știință, rațiunea omenească și poezia nu pot fi considerate ca având aceeași autoritate cu revelația; însă este planul bine studiat al lui Satana acela de a înălța maximele, tradițiile și invențiile omenești la o autoritate egală cu Cuvântul lui Dumnezeu; și, îndeplinind acest lucru, cuvintele omenești sunt considerate supreme.

  Nu putem fi în siguranță dacă nu avem zilnic o nouă experiență, privind la Domnul Isus, Autorul și Desăvârșitorul credinței noastre. În fiecare zi trebuie să privim la El și să fim schimbați după chipul Său. Trebuie să manifestăm însușirile Sale divine și să mergem pe urmele pașilor lui Isus, oricât ne-ar costa acest lucru. Trebuie să ne așezăm sub călăuzirea divină, să consultăm Cuvântul lui Dumnezeu și să ne întrebăm în fiecare zi: Este aceasta calea Domnului? Nicio deficiență de caracter nu va fi îngăduită ca să strice cu imperfecțiunea sa cerul. (…)

  Mărturisirea adevărului nu are valoare dacă sufletul nu se prinde cu putere de principiile adevărului, nu și le însușește și nu absoarbe hrana bogată a adevărului, devenind astfel părtaș de natură divină. – Review and Herald, 20 noiembrie 1894

  Despărțiți-vă de lume - 2019. Nu putem fi în siguranță dacă nu avem zilnic o nouă experiență, privind la Domnul Isus, Autorul și Desăvârșitorul credinței noastre. În fiecare zi trebuie să privim la El și să fim schimbați după chipul Său. Trebuie să manifestăm însușirile Sale divine și să mergem pe urmele pașilor lui Isus, oricât ne-ar costa acest lucru.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...