Sânge pe stâlpii ușii

  Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l muiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. (Exodul 12:22)

  Urmărește versiunea video aici.

  Instrucțiunile pe care le-a dat Moise cu privire la sărbătoarea Paștelui sunt pline de semnificație și se aplică atât pentru părinții, cât și pentru copiii acestui veac al lumii…

  Tatăl trebuia să-l consacre pe fiecare locatar al casei sale lui Dumnezeu și să facă o lucrare care este reprezentată prin sărbătoarea Paștelui. Era periculos să lase această datorie solemnă pe seama altora. Acest pericol este bine ilustrat printr-un incident relatat despre o familie de evrei în noaptea de Paște.

  Legenda spune că fiica cea mai mare era bolnavă, dar ea știa că trebuia ales un miel de fiecare familie și că sângele acestuia trebuia stropit pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, astfel ca Domnul să poată vedea semnul sângelui și să nu îngăduie nimicitorului să intre și să-l ucidă pe întâiul născut. Cu câtă îngrijorare a văzut apropierea nopții, când îngerul nimicitor urma să treacă. A devenit foarte neliniștită. L-a chemat alături de ea pe tatăl său și l-a întrebat: „Ai însemnat stâlpii ușii cu sânge?” El a răspuns: „Da, am dat îndrumările necesare în această privință. Nu fi neliniștită, îngerul nimicitor nu va intra aici.”

  Se făcea tot mai întuneric și copila l-a chemat iar și iar pe tatăl ei, întrebându-l: „Ești sigur că stâlpii ușii sunt însemnați cu sânge?” Tatăl o asigură din nou că nu are de ce să se teamă, căci o poruncă ce avea asemenea consecințe nu putea fi neglijată de slujitorii săi vrednici de încredere. Cum miezul nopții se apropia, vocea copilei se auzi iarăși spunându-i: „Tată, nu sunt sigură. Ia-mă în brațe și du-mă să văd semnul eu însămi, ca să pot apoi să mă odihnesc.”

  Tatăl s-a supus dorinței copilei sale; a luat-o în brațe și a dus-o la ușă; însă nu era niciun semn de sânge pe pragul de sus sau pe stâlpii ușii. A început să tremure la gândul îngrozitor că familia sa ar putea deveni o casă de jale. Cu propriile sale mâini, a apucat mănunchiul de isop și a stropit stâlpii ușii cu sânge; apoi a arătat copilului bolnav că semnul era acolo. – Review and Herald, 21 mai 1895

  Sânge pe stâlpii ușii - 2019. Tatăl trebuia să-l consacre pe fiecare locatar al casei sale lui Dumnezeu și să facă o lucrare care este reprezentată prin sărbătoarea Paștelui. Era periculos să lase această datorie solemnă pe seama altora. Acest pericol este bine ilustrat printr-un incident relatat despre o familie de evrei în noaptea de Paște.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Ștafeta credinței

  Tată ceresc, condu-ne acasă la Tine, alături de familiile noastre, generație lângă generație! PROVOCARE: Ia-ți în mod regulat timp să le povestești copiilor și nepoților tăi experiențele din viața ta în care ai avut parte de călăuzirea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...